Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Αποκ.ιδ:16 Και ο καθήμενος επί της νεφέλης έβαλε το δρέπανον αυτού επί την γήν και εθερίσθη η γη


Οι ψυχές των ανθρώπων έχουν ξεραθεί τελείως πνευματικά. Το σχέδιο του Θεού έχει εκπληρωθεί και η εκκλησία Του έχει συμπληρωθεί. Και αυτοί που έμειναν πίσω κα­τά τη Μεγ. Θλίψη, οι άγιοι της θλίψης, και αυτοί ετοιμάστηκαν και έγιναν θερμοί και ο Θεός τους άρπαξε και αυτούς.

Ιάκ.ε:7-8 Ο γεωργός είναι ο Ιησούς, που περιμένει τον πολύτιμο καρπό από τη γη, και μακροθυμεί γι' αυτόν εωσού λάβει βροχήν πρώϊμον και όψιμον. Και ο θερισμός έρχεται μετά την πρώιμη και την όψιμη βροχή. Γι’ αυτό λέει: 'Μακροθυμήσατε λοιπόν αδελφοί έως της παρουσίας του Κυρίου' Στηρίξατε τις καρ­διές σας. Λέει να κάνουμε υπομονή μέχρι την παρουσία του Κυρίου, γιατί είμαστε εν Χριστώ, είμαστε οι εργάτες Του, που θα βοηθήσουμε στο θερισμό των ψυχών. Η παρουσία του Κυρίου συνδέεται με τον θερισμό των ψυχών. Πρόκειται για ένα και το αυτό γεγονός.Αποκ.ιδ:17 Και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του ναού του εν τω ουρανώ, έχων και αυτός δρέπανον κοπτερόν.


Εδώ πρόκειται για διαφορετικό είδος θερισμού. Πρόκειται για θερισμό του θυμού του Θεού, που έλαβε χώρα μέσω των πληγών που εκχύθηκαν στη γη. Οι ψυχές θερίστηκαν για το μεγάλο ληνό του θυμού του Θεού.

Ο Θεός δεν θέλει το θάνατο του ασεβούς. Όμως οι άνθρωποι έμειναν σκληροί & αμετανόητοι και τώρα θερίζουν τα αποτελέσματα της σκληροκαρδίας τους. Κάθε άνθρωπος πρόκειται να θερισθεί κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο σύμφωνα με την εκλογή τους. Πρόκειται λοιπόν εδώ για την έκχυση του θυμού του Θεού μέσω των πληγών. Κυρίως όμως βλέπουμε την οργή του Θεού να αποκορυφώνεται στη μάχη του Αρμαγεδδών και στη Δεύτερη Έλευση.

Τώρα εδώ βλέπουμε έναν άλλο άγγελο να κρατά δρέπανο κοπτερό, και πρόκειται κι αυτός να θερίσει. Στο επόμενο εδάφιο μας λέει για έναν άλλο άγγελο, που εξήλθε από το θυσιαστήριο, και είχε εξουσία επί του πυρός.

Πρόκειται για τον ίδιο άγγελο που θα δούμε στο κεφ.ις:8,9 που είχε την εξουσία να καυματίσει τους ανθρώπους με πυρ. Και αυτή ήταν η 4η φιάλη ή πληγή στην 7η σφραγίδα. Το πύρ συμβολίζει την κρίση και την οργή του θυμού του Θεού.Αποκ.ιδ:18 Και άλλος άγγελος εξηλθεν εκ του θυσιαστηρίου, έχων εξουσίαν επί του πυρός και εφώναξε μετά κραυγής μεγάλης πρός τον έχοντα το δρέπανον το κοπτερόν, λέγων, Πέμψον το δρέπανόν σου το κοπτερόν, και τρύγησον τους βότρυας της αμπέλου της γής, διότι ωρίμασαν τα σταφύλια αυτής.Πέμψον τον δρέπανόν σου το κοπτερόν, και τρύγησον τους βότρυας της αμπέλου της γής, διότι ωρίμασαν τα σταφύλια αυτής.

Αυτός δεν είναι ο φυσικός τρόπος που τρυγιούνται τα σταφύλια. Δεν παίρνουν ένα κοπτερό δρεπάνι και κόβουν τα σταφύλια, γιατί θα πέσουν και πολλά από αυτά θα καταστραφούν. Τα σταφύλια συνήθως συλλέγονται με προσοχή και κατόπιν τοποθετούνται μέσα στο καλάθι. Τα μαζεύουν με ιδιαίτερη φροντίδα και τα προσέχουν μέχρι να μεταφερθούν στο ληνό για να πατηθούν.

Όμως εδώ ο άγγελος κρατά ένα δρέπανο κοπτερό για να τρυγήσει τα σταφύλια. Πρόκειται λοιπόν για βίαιο θερισμό. Δεν γίνεται με προσοχή ούτε με φροντίδα, γιατί αυτός ο θερισμός λαμβάνει χώρα στη μάχη της Μεγάλης Ημέρας του Θεού του Παντοκράτορα. Και είναι μια τρομερή μάχη.

Βέβαια αυτά τα πράγματα δεν είναι καθόλου ευχάριστα να τα αναφέρει κανείς. Όμως φανερώνουν την έκχυση της δίκαιης κρίσης του Θεού.

Ζαχ.ιδ:12-15 Εδώ μας δίδεται μια εικόνα σχετικά με το τι πρόκειται να συμβεί στον θερισμό αυτό στη μάχη του Αρμαγεδδώνα.

Τα σταφύλια συμβολίζουν τους ασεβείς ανθρώπους, που έχουν υποταχθεί στο σύστημα του Α/Χ και στον ίδιο το Σατανά.

Η άμπελος συμβολίζει εδώ το παγκόσμιο σύστημα, που τους έχει θρέψει και τους έχει γεμίσει με το δηλητηριώδες κρασί της μέχρις ότου ξεραίνονται πλήρως μέσα στις αμαρτίες τους. Εκείνο που παρατηρούμε εδώ είναι ότι δεν τρυγούνται μόνο τα σταφύλια. Δεν πρόκειται μόνο για περισυλλογή σταφυλιών. Όλος ο κορμός της αμπέ­λου ξεριζώνεται και ρίπτεται στο ληνό που πατούν τα σταφύλια. Δεν διατηρείται για το θερισμό του επόμενου έτους. Αυτός είναι ο τελικός θερισμός της ασέβειας πάνω στη γη.Αποκ.ιδ:19 Και έβαλεν ο άγγελος το δρέπανον αυτού εις την γήν, και ετρύγησε την άμπελον της γής, και έρριψε τα τρυγηθέντα εις τον μεγάλον ληνόν του θυμού του ΘεούΒλέπουμε εδώ μια εικόνα του ληνού. Ο ληνός είναι κατασκευασμένος από πέτρα και έχει δύο δεξαμενές μία στο επάνω μέρος και μία στο κάτω μέρος.

Αυτή που είναι στο επάνω μέρος είναι πιο ρηχή και η χαμηλότερη είναι βαθύτερη. Επίσης υπάρχει μια στρόφιγγα ή κάνουλα απ' όπου εξέρχεται το κρασί. Άνθρωποι ανεβαίνουν πάνω στον ληνό και πατούν τα σταφύλια, τα οποία συμπιέζονται και ο χυμός χύνεται στη χαμηλότερη δεξαμενή.

Αυτός είναι ο τρόπος που οι άνθρωποι πατούν τα σταφύλια για να πάρουν το κρασί.

Όμως εδώ πρόκειται για το ληνό του θυμού του Θεού. Στην Αποκ.ιθ:15 βλέπου­με ότι είναι ένας αυτός που πατεί το ληνό του θυμού του Θεού και όχι πολλοί, και Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο δίκαιος κριτής.

Καλείται Πιστός και Αληθινός και είναι ο μόνος που κρίνει και πολεμάει εν δικαι­οσύνη. Οι άγιοι Τον ακολουθούν πάνω σε ίππους λευκούς. Όμως ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος που 'πατεί' τον ληνόν του οίνου του θυμού και της οργής του Θεού του Παντοκράτορος.

Ησ.ξγ:1-7 Είναι ο καιρός της μεγάλης κρίσης ενάντια στους ασεβείς, όμως ο Θεός θα δείξει μεγάλο έλεος στον λαό Ισραήλ στο τέλος των καιρών, όταν πλέον σαν έθνος επιστρέψουν στο Θεό. Μετά την μάχη του Αρμαγεδδών θα έχουν την ευλο­γία του Θεού πάνω τους. Και είναι η μάχη αυτή η αιτία που τους κάνει να μετανο­ήσουν και να κοάξουν προς τον Κύριο.

Πρόκειται λοιπόν για δύο θερισμούς. Ο ένας είναι ο θερισμός των ψυχών, και ο άλ­λος είναι ο θερισμός των ασεβών. Ο θερισμός του καλού και του κακού. Ή με τον ένα τρόπο ή με τον άλλο, ο Θεός θα κάνει τη δίκαιη συγκομιδή ψυχών. Ο Θεός θα πάρει εκδίκηση για την αμαρτία, και θα δείξει ότι είναι δίκαιος κρι­τής είτε με δόξα και ευλογία, είτε επιφέροντας κρίση.

Β' Τιμ.β:20 Οι ίδιοι άνθρωποι διαλέγουν αν θα είναι σκεύη για τίμια ή άτιμη χρήση.

Ρωμ.θ:20-24 Ο Θεός θέλει να εργαστεί με τον άνθρωπο και να τον σώσει. Θέλει όλοι οι άνθρωποι να έλθουν σ' επίγνωση της σωτηρίας και να σωθούν. Όμως ο άνθρωπος έχει ελεύθερη θέληση και μπορεί μόνος του να διαλέξει αν θα είναι ένα κομμάτι από πηλό κατασκευασμένο για τίμια χρήση, ή να είναι ένα σκληρό και ακατέργαστο κομμάτι, ένα σκεύος οργής για απώλεια.

Γι’ αυτό το λόγο ο Θεός είναι δίκαιος στο να πάρει τη σκληρή και ακατέργαστη καρδιά του ανθρώπου και να την κάνει ένα σκεύος που θα υποστεί μεν την κρίση του Θεού, αλλά θα δοξάσει το Θεό. Ο Θεός θα δοξαστεί, αν αυτό είναι αναγκαίο να γίνει, ακόμη και μέσω της κρίσης που θα επιφέρει πάνω στη γη.

Ιωήλ γ:13,14 Οι άνθρωποι παίρνουν την απόφαση τους, και ο Θεός θα πάρει κι Αυτός τη δική Του απόφαση εναντίον των ανθρώπων, εξ αιτίας των αποφάσεών τους που ήδη έχουν πάρει.

Η μάχη του Αρμαγεδδώνα θα είναι η μεγάλη κοιλάδα της απόφασης. Ο Θεός πλέον εκτελεί την απόφασή Του κατά των ασεβών. Θα κρίνει τα έθνη στην κοιλάδα της δί­κης, γιατί η κακία τους και η αμαρτία τους είναι μεγάλη.Αποκ.ιδ:20 Και επατήθη ο ληνός έξω της πόλεως, και εξήλθεν αίμα εκ του ληνού έως των χαλινών των ίππων, εις διάστημα χιλίων εξακοσίων σταδίων.και επατήθη ο ληνός έξω της πόλεως

Αναφέρεται στη μάχη του Αρμαγεδδώνα, που θα λάβει χώρα έξω από την Ιερουσαλήμ. Ο Θεός θα καταστρέψει τα ειδωλολατρικά έθνη που θα συγκεντρωθούν για να εκστρατεύσουν εναντίον του λαού Ισραήλ.

Ζαχ.ιβ:3, ιδ:2-5 Ο Κύριος θα κατασυντρίψει όλα τα έθνη της γης που θα συναχθούν εναντίον της Ιερουσαλήμ. Θα εξέλθει και θα πολεμήσει εναντίον όλων αυτών των εθνών. Ο Κύριος θα έλθει στη Δεύτερη Έλευση με τους αγίους Του και θα σταθεί πάνω στο όρος Ελαιών, που θα σχισθεί στη μέση, και θα γίνει διάβαση απ' όπου θα διαφύγει ο λαός Ισραήλ.

Ιεζεκ.λη:18,21-23 & κεφ.λθ Ενώ όλα τα έθνη θα εκστρατεύσουν εναντίον του Ισραήλ, ο Κύριος θα τα πατάξει με τη δύναμή Του και θα φέρει σωτηρία. Τότε θα γίνει η μεγαλύτερη σφαγή που έγινε ποτέ στην ιστορία. Μας λέει ότι οι Ισραηλίτες θα θάβουν τα πτώματα τους επί 7 μήνες.

Αποκ.ιθ:17,18 Πρόκειται για τη μάχη του Αρμαγεδδώνα, κατά την οποία θα θανατωθούν πολλά εκατομμύρια άνθρωποι, των οποίων τα πτώματα θα καταφάουν τα όρνεα.

και εξήλθεν αίμα εκ του ληνού έως των χαληνών των ίππων, εις διάστημα χιλίων εξακοσίων σταδίων.

Και πάλι αυτό δείχνει ότι τα σταφύλια που τρυγηθήκαν, συμβολίζουν ανθρώπους. Αυτή η κρίση του Θεού μας δείχνει τη δικαιοσύνη και την αγιότητα του Θεού. Ο Θεός είναι Θεός αγάπης, αλλά είναι και δίκαιος

1.600 στάδια είναι μια απόσταση περίπου 320 χλμ. Η Παλαιστίνη έχει περίπου έκταση 240 χλμ. από Βορά προς Νότο και περίπου 40 χλμ. πλάτος.

Πρόκειται λοιπόν για μια απόσταση λίγο μεγαλύτερη από την Παλαιστίνη εκτεινόμενη ακόμη λίγα χιλιόμετρα προς Βορά ή προς Νότο προς τη χερσόνησο του Σινά.

Λέει ότι το αίμα εξήλθε από το ληνό του θυμού του Θεού μέχρι το ύψος των χαλινών των ίππων. Μέχρι τους χαλινούς των ίππων το ύψος είναι περίπου 1,50 μ. ή και περισσότερο. Πρόκειται λοιπόν για μια τρομακτική σφαγή και αιματοχυσία ανθρώπων.

Τώρα αυτό πιθανόν να σημαίνει ότι θα υπάρχουν παντού λίμνες αίματος με ύψος μέχρι τους χαλινούς των ίππων. 'Η ίσως σε στενές κοιλάδες όπου κυρίως θα συγκεντρωθούν όλα τα έθνη και τα στρατεύματα του Α/Χ, θα υπάρχει αίμα μέχρι τους χα­λινούς των ίππων.

Δεν πρόκειται βέβαια για καμιά συμβολική μάχη ή μάχη με αλληγορική έννοια. Αναφέρεται σε πραγματική μάχη και πραγματικό θάνατο ανθρώπων. Είναι αληθινό γε­γονός χωρίς συμβολική έννοια.