Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

Εμπλοκή και ψυχολόγων σε βασανιστήρια της CIA

Ψυχολόγοι, μέλη της Αμερικανικής Ένωσης Ψυχολόγων εμπλέκονταν στις εξαναγκαστικές μεθόδους ανακρίσεων, που χρησιμοποίησε η αμερικανική κυβέρνηση μετά την 11η Σεπτεμβρίου, αποκαλύπτει έκθεση της Αμερικανικής Ένωσης.


Σύμφωνα με την έκθεση οι κυβερνητικές υπηρεσίες "ήθελαν ανεκτικούς/επιεικείς κανόνες δεοντολογίας ώστε οι ψυχολόγοι τους να μπορούν να συνεχίσουν να συμμετέχουν σε αυτές τις βίαιες τεχνικές ανάκρισης", όπως ο εικονικός πνιγμός ή η στέρηση ύπνου.

"Το κυριότερο κίνητρο της ένωσης ήταν να ευθυγραμμιστεί με το υπουργείο Άμυνας και να αποσπάσει εύνοια. Υπήρχαν επίσης άλλα δύο κίνητρα: να δημιουργηθούν καλές σχέσεις μεταξύ τους και να συνεχίσει να αναπτύσσεται η ψυχολογία" στον στρατό, αναφέρεται μεταξύ άλλων η έκθεση.

Η επιτροπή πληροφοριών της αμερικανικής Γερουσίας δημοσίευσε τον περασμένο Δεκέμβριο μία έκθεση στην οποία κατέγραφε λεπτομερώς τη βαναυσότητα αυτών των ανακριτικών μεθόδων που χαρακτηρίζονται ως βασανιστήρια από τις οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και χρησιμοποιήθηκαν από τη CIA σε υπόπτους μετά την 11η Σεπτεμβρίου.