Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

«ΤΑ ΟΨΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ»Ιεζεκ.δ:1-17

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένας προφήτης του Θεού γίνεται αυτός ο ίδιος ένα... εποπτικό μάθημα και κήρυγμα στο περιβάλλον του. Έτσι, αυτοί που δεν δίνουν χρόνο ν’ ακούσουν, ούτε προσοχή να κατανοήσουν, να έχουν μπροστά τους με μια ματιά, το πνευματικό μήνυμα.


Ο Ιεζεκιήλ παρουσιάζει την πολιορκία της Ιερουσαλήμ, με σημεία. Ξαπλώνει στο αριστερό του πλευρό τόσες μέρες, όσα τα χρόνια από τότε που η ειδωλολατρία είχε καθιερωθεί. Και κείνο, που με σαφήνεια δίνει ο Θεός στο λαό Του, μέσα από τα σημεία, είναι ότι η αμαρτία είναι ο μεγάλος και ουσιαστικός υπεύθυνος, για την ερήμωση της κάποτε ένδοξης και ακμάζουσας πόλης. Αλήθεια, πόσες δραματικές και πολυαίμακτες σελίδες στην ιστορία των εθνών θα αποφεύγονταν, αν η υπακοή και όχι η αποστασία, χαρακτήριζε τη σχέση τους με το Θεό!..

Το ψωμί που ο Θεός παραγγέλνει τον προφήτη του να φτιάξει, είναι ένα ψωμί με καθόλου σιτάρι και πολλά άλλα δευτερεύοντα σε θεραπευτική αξία υλικά. Άρτος ανάγκης και «μεμολυσμένος», όπως χαρακτηρίζεται στο εδ.13. Εικόνα και τούτη της ένδειας - ιδιαίτερα της πνευματικής - στην οποία καταντάει ο άνθρωπος ή και το έθνος, που απορρίπτουν το Χριστό, τον άρτο της ζωής, για να γευτούν συνέχεια και αναγκαστικά «το μολυσμένο ψωμί μεταξύ των εθνών», όπου η αμαρτία τους έχει διασκορπίσει (13).

Πειραματικό Σχολείο είναι η Παλιά Διαθήκη, με την ερμηνεία των τόσων περιστατικών της. Ας φοιτήσουμε σ’ αυτό.