Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015

ΕΝΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΨαλμ.ριθ:153-160
 

Ο Ψαλμός που μελετούμε, σκοπό του έχει να μας φέρει σε στενότερη επικοινωνία με το λόγο του Θεού, τις εντολές, τα μαρτύρια, τα διατάγματα του Κυρίου. Και η πρότασή μας σήμερα είναι η εξής:
 


Φτιάξε σ’ ένα μικρό ολοσέλιδο σημειωματάριο, που να χωράει στη Βίβλο σου, έναν κατάλογο των εντολών και διαταγμάτων του Κυρίου, προς σε τον δούλο Του. Δεν είναι ανάγκη να βιαστείς για την σύνταξή του. Να, χρησιμοποίησε την καθημερινή σου μελέτη και προσευχή και κάθε που συναντάς μια συγκεκριμένη εντολή του Κυρίου σε σένα τον πιστό Του, γράφε την στο σημειωματάριο αυτό, βάζοντας την ημερομηνία δίπλα. Λόγου χάρη:
 

* «ας αγαπούμε αλλήλους, όπως μας έδωκε εντολή» (Α' Ιωάν.γ:23) – 25/11/2015.
 

* «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου» (Εφεσ.ς:2) – 28/11/15.
 

Ταυτόχρονα, άρχισε να προσεύχεσαι για τη με χαρά υπακοή σου και εκτέλεση της εντολής του Θεού! Όσο βέβαια μεγαλώνει ο κατάλογός σου, τόσο περσότερα θα είναι και τα αιτήματα των προσευχών σου και η ποικιλία των εντολών του Θεού. Θα είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πείρα για σένα. Και κάτι ακόμη: Στο εξώφυλλο από το σημειωματάριό σου αυτό, μη ξεχάσεις με χοντρό μαρκαδόρο, να βάλεις τον τίτλο: «ΚΥΡΙΕ, ΠΟΣΟ ΑΓΑΠΩ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΟΥ»!..
 

Τελευταία, ας ενθυμείσαι πάντοτε ότι, όλες οι εντολές του Θεού είναι εντολές αγάπης για μας και «δεν είναι βαρείαι» (Α' Ιωάν.ε:3).