Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Αποκ.ιε:4 Τις δεν θέλει σε φοβηθή, Κύριε, και δοξάσει το όνομά σου; Διότι είσαι μόνος όσιος Διότι πάντα τα έθνη θέλουσιν ελθεί και προσκυνήσει ενώπιον σου Διότι αι κρίσεις σου εφανερώθησαν.
 
Οι άγιοι της θλίψης γνωρίζουν τον Άγιο και Όσιο και το όνομά Του.
 
Πολλοί που είχαν απορρίψει την αποκάλυψη της φύσης του Θεού, ότι ο Θεός είναι ΕΙΣ και ότι είναι ο μόνος αληθινός Θεός και δεν υπάρχει άλλος εκτός από Αυτόν, θα αντιληφθούν κατά τη Μεγ. Θλίψη ότι είναι πράγματι ΕΙΣ.
 

Θα φθάσουν στο σημείο να δουν ότι αυτοί που έμειναν ακλόνητοι σ' αυτή την θεμελιώδη αλήθεια, γνώριζαν πράγματι το Θεό με ένα πολύ πιο ολοκληρωμένο τρόπο. Όταν θα σταθούν εκείνη την ημέρα ενώπιον Του, θα γνωρίζουν ότι είναι ο μόνος Άγιος & Όσιος και ότι είναι ΕΙΣ.
 
Στο κεφ.ια είδαμε ότι οι δύο μάρτυρες που είναι οι άγιοι της θλίψης, αφού έδωσαν τη ζωή τους για το όνομα του Ιησού, αρπάχθηκαν στον ουρανό. Τώρα ο Θεός εκχέει την κρίση Του μέσω των πληγών αυτών.

Αποκ.ιε:5 Και μετά ταύτα είδον, και ιδού, ηνοίχθη ο ναός της σκηνής του μαρτυρίου εν τω ουρανώ

ηνοίχθη ο ναός της σκηνής του μαρτυρίου εν τω ουρανώ
 
Στο κεφ.ια:19 είδαμε ότι ανοίχθηκε ο ναός του Θεού στον ουρανό και φάνηκε η κιβωτός της διαθήκης. Τώρα βλέπουμε ότι ανοίχθηκε ο ναός της σκηνής του μαρτυρίου στον ουρανό.
 
Ο Ισραήλ είχε κατασκευάσει τη σκηνή του μαρτυρίου, όπως  διέταξε ο Θεός το Μωυσή να κάνει, για να είναι κατοικητήριο της δόξας Του και το κέντρο της λατρείας τους μέσα στην έρημο. Αργότερα είχαν το ναό, που κατασκεύασε ο Σολομών.
 
Όταν κατασκεύασαν το ναό, δεν χρησιμοποίησαν πλέον τη σκηνή του μαρτυρίου. Η σκηνή του μαρτυρίου συμβόλιζε το έργο της σωτηρίας του Χριστού για μας. Ο ναός δείχνει ότι αυτό το έργο έφερε καρπό, καθώς ο Θεός δοξάζεται μέσα στους αγίους Του. Τώρα υπάρχει ο πνευματικός ναός κι εμείς είμαστε οι πνευματικοί λίθοι του ναού αυτού.
 
Στην Αποκάλυψη όμως βλέπουμε και τους δύο τύπους μαζί. Όλοι οι τύποι και τα σύμβολα χάνουν την αξία τους μπροστά στην πραγματικότητα, στα ουράνια πράγματα που συμβολίζουν. Το πραγματικό έχει μεγαλύτερη αξία από το αλληγορικό ή το συμβολικό.
 
Αυτοί που δεν θα φύλατταν τη διαθήκη των θυσιών στη σκηνή του μαρτυρίου στην έρημο, θα κρινόταν από το Θεό. Αν δεν τηρούσαν αυτές τις διατάξεις, θα αποκοβόταν από το λαό του Θεού. Κι εδώ η κρίση του Θεού εκχέεται εναντίον αυτών που δεν έχουν φυλάξει την διαθήκη του Θεού πάνω στη γη.
 
Αυτός ο ναός ή το αγιαστήριο που ανοίχθηκε στον ουρανό αναφέρεται στο γεγονός ότι ο Θεός είναι άγιος, και ο Ιωάννης βλέπει την αγιότητα του Θεού. Η σκηνή του μαρτυρίου ανοίγεται και αυτό σημαίνει ότι η αγιότητα του Θεού εξέρχεται για να κάνει κρίση ενάντια στο κακό και την αμαρτία, που πρόκειται να εκχυθεί πάνω στη γη.
 
Α' Σαμ.ς:19-21 Οι Φιλισταίοι είχαν πιάσει την κιβωτό της διαθήκης και τώρα την αποστέλλουν πίσω στους Ισραηλίτες, γιατί ο Κύριος επέφερε πολλά κακά εναντίον τους. Τελικά η κιβωτός έφθασε στην Βαίθ-σεμές και μας λέει ότι 'επάταξεν ο Κύριος τους άνδρας της Βαίθ-σεμές, διότι ενέβλεψαν εις την κιβωτόν του Κυρίου. Είχαν βεβηλώσει την αγιότητα του Θεού και αυτή ήταν η αιτία που τους πάταξε.

Αποκ.ιε:6 Και εξήλθον εκ του ναού οι επτά άγγελοι, έχοντες τας επτά πληγάς ενδεδυμένοι λινά καθαρά και λαμπρά, και περιεζωσμένοι περί τα στήθη ζώνας χρυσάς.
Πρόκειται για την ίδια ενδυμασία που είδαμε στο κεφ.α:13 Ο Ιησούς ήταν ντυμένος στα λευκά και φορούσε μια ζώνη χρυσή γύρω από τα στήθη Του. Και αυτό που βλέπουμε εδώ είναι παρόμοιο με την στολή των ιερέων στην Παλαιά Διαθήκη. Γνωρίζουμε ότι το λευκό συμβολίζει τη δικαιοσύνη, και ο χρυσός αναφέρεται στο Θεό και την φύση Του. Αυτοί οι επτά άγγελοι εδώ είναι απεσταλμένοι του Θεού, και θα εκχέουν πάνω στη γη την δίκαιη κρίση Του. Ο Θεός εκχέει την κρίση Του μέσω αγγέλων.

Αποκ.ιε:7 Και εν εκ των τεσσάρων ζώων έδωκεν εις τους επτά αγγέλους επτά φιάλας χρυσάς, πλήρεις του θυμού του Θεού του ζώντος εις τους αιώνας των αιώνων.
Γνωρίζουμε ότι τα 4 ζώα συμβολίζουν τους αγίους του Θεού που ήδη βρίσκονται στην παρουσία Του. Και εδώ βλέπουμε ότι ο Θεός επιτρέπει στους αγίους Του να συμμετάσχουν σ' αυτή την κρίση που πρόκειται να εκχυθεί πάνω στη γη. Ο Θεός τους δίνει αυτή την εξουσία να λάβουν μέρος στην έκχυση της κρίσης Του. Και τους δίνει αυτή την εξουσία μόνο αφού νίκησαν τη σάρκα και υποτάχθηκαν πλήρως στο Θεό και το θέλημά Του.
 
Μας λέει για επτά φιάλες χρυσές πλήρεις του θυμού του Θεού του ζώντος στους αιώνες των αιώνων. Αυτές οι φιάλες είναι αντίτυπα των χρυσών λεκανών και αγγείων στο ναό στην Π.Δ. που χρησιμοποιούσαν οι ιερείς όταν ιεράτευαν ενώπιον του Θεού. Και είχαν διάφορα είδη λεκανών και χρυσών αγγείων. Και εδώ μας λέει ότι οι επτά φιάλες ήσαν πλήρεις του θυμού του Θεού.
 
Αποκ.ε:8 Τα 4 ζώα και οι 24 πρεσβύτεροι είχαν φιάλες χρυσές πλήρεις θυμιαμάτων που είναι οι προσευχές των αγίων. Αν τώρα πρόκειται για τις ίδιες φιάλες, τότε αυτές οι προσευχές των αγίων γέμισαν τις φιάλες, που τώρα εκχέονται πάνω στη γη σαν εκδίκηση του Θεού για τους αγίους Του. Οι άγιοι κράζουν προς το Θεό ημέρα & νύκτα για να τους λυτρώσει και να φέρει την δικαιοσύνη Του πάνω στη γη. Και τώρα ο Θεός εκχέει τη δίκαιη κρίση Του.
 
Λουκ.ιη:7-8 Ο Θεός πρόκειται να κάνει εκδίκηση για τους αγίους Του που βοούν σ' Αυτόν ημέρα και νύχτα.
 
Δευτ.λβ:31-36 Εδώ λέει ότι όταν έλθει η ώρα κατά την οποία κανείς από το λαό του Θεού δεν πρόκειται να μείνει στη γη, τότε ο Θεός πρόκειται να κάνει εκδίκηση και να εκχέει την κρίση Του πάνω στη γη.
 
Δευτ.λβ:40-42 Εδώ μιλάει ο Θεός και λέει ότι θα κάνει εκδίκηση και ανταπόδοση. Ο Κύριος θα κάνει κρίση και θα εκδικηθεί το αίμα των αγίων Του. Αυτό θα γίνει την περίοδο της έκχυσης των επτά πληγών.

Αποκ.ιε:8 Και εγεμίσθη ο ναός από καπνού εκ της δόξης του Θεού, και εκ της δυνάμεως αυτού και ουδείς ηδύνατο να εισέλθη εις τον ναόν, εωσού τελειώσωσιν αι επτάπληγαί των επτά αγγέλων.

Πρόκειται για γεγονότα που ο προφήτης Ιωήλ στο κεφ.β:31 αποκαλεί η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Αυτά όμως τα γεγονότα είναι μέρος της ημέρας αυτής του Κυρίου, που γνωρίζουμε ότι περιλαμβάνει όλο το χρονικό διάστημα από την Αρπαγή της εκκλησίας μέχρι την κρίση του Λευκού Θρόνου. Ο Θεός θα δοξασθεί εκείνη την ημέρα επιφέροντας δίκαιη κρίση πάνω σ' αυτούς που Τον αρνήθηκαν, στάθηκαν ενάντιοι σ' Αυτόν, και διάλεξαν το Σατανά κύριο στη ζωή τους.