Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015

Θέλετε να κάνουμε ένα τεστ;Θέλετε να εξετάσουμε τη ζωή μας; Θέλεις να εξετάσεις τον εαυτό σου σήμερα για να δεις αν είσαι αληθινά Χριστιανός; Πρέπει μόνο να πάμε στο λόγο του Θεού, για να το κάνουμε αυτό.

Α’ Ιωάν.ε:13 Ταύτα έγραψα προς εσάς τους πιστεύοντας εις το όνομα του Υιού του Θεού, διά να γνωρίζητε ότι έχετε ζωήν αιώνιον, και διά να πιστεύητε εις το όνομα του Υιού του Θεού.

Ο Ιωάννης μας δίνει την αιτία μέσα στο Ευαγγέλιό του.


Ιωάν.κ:31 ταύτα δε εγράφησαν διά να πιστεύσητε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντες να έχητε ζωήν εν τω ονόματι αυτού.

Γράφει το Ευαγγέλιό του έτσι ώστε οι άνθρωποι να πιστέψουν ότι ο Ιησούς είναι ο Γιος του Θεού, ότι Αυτός είναι ο Χριστός, ότι θα έχουν αιώνια ζωή. Γράφει την επιστολή του σε σας που πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού, (σ' εκείνους που επαγγέλλονται το Χριστό), για να γνωρίζετε ότι έχετε αιώνια ζωή...»

Θέλεις να γνωρίζεις αν είσαι ή όχι αναγεννημένος; Διάβασε την Α' Ιωάννου, που έχει μια σειρά από δοκιμασίες.

Μην ακούτε την καρδιά σας. Ακούτε το λόγο του Θεού. Μην ακούτε τι λέει ο μπαμπάκας σας για τη σωτηρία σας. Συγκρίνετε αυτά που διαβάζετε με αυτά που γνωρίζετε για την κρυφή ζωή σας.

Πολλοί νέοι, πλανούν τους γονείς τους. Εξωτερικά συμμορφώνονται με το νόμο τους, αλλά δεν είναι μέσα στην καρδιά τους. Άλλα κάνουν στο φανερό και άλλα στα κρυφά και το ξέρουν. Κάποιοι που δεν είναι παιδιά, αλλά ενήλικες, έφηβοι που μεγάλωσαν, ζουν τελείως κοσμικά και το ξέρουν. Μπορείτε να συγκρίνετε τη ζωή που κάνετε όταν είστε έξω, μόνοι σας, με το λόγο του Θεού; Όχι όταν είσαι στην εκκλησία, που όλα είναι ωραία, επειδή έχεις βάλει το θρησκευτικό μέικ-απ. Εκείνο εκεί έξω, όταν κανείς δεν κοιτάζει. Πάρε αυτό το άτομο και σύγκρινέ το σήμερα με το λόγο του Θεού και δες αν στέκεται.