Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

Οι τέσσερεις πτυχές της σωτηρίας - (4) Αγιασμός

Αγιασμός κυριολεκτικά σημαίνει ξεχώρισμα. Στο θέμα μας, σημαίνει αποχωρισμός από την αμαρτία και αφιέρωση στο Θεό. Αγιασμός είναι η διαδικασία να γίνει κανείς δίκαιος – ουσιαστικά σαν το Χριστό.
 
Κατά την αναγέννηση ο Θεός μας αγιάζει (Α΄Κορ.ς:11), αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή της όλης διαδικασίας. Ο Θεός συνεχίζει να εργάζεται στη ζωή μας για να μας τελειοποιήσει και να μας κάνει άγιους. Η Γραφή διδάσκει ότι μπορούμε να πετύχουμε την ωριμότητα σ’ αυτή τη ζωή (Β΄Κορ.γ:18, ζ:1,  Εφες.δ:11-15, Β΄πέτρ.γ:18). Αυτό δεν σημαίνει απόλυτη αναμάρτητη τελειότητα όπως το παράδειγμα του Ιησού, αλλά μια σχετική τελειότητα, εφόσον η αμαρτωλή φύση και η πιθανότητα να αμαρτήσει κανείς παραμένουν μέσα στον άνθρωπο.
 

Μπορούμε όλοι να είμαστε το ίδιο σχετικά τέλειοι, ακόμα κι αν έχουμε καταφέρει διαφορετικά επίπεδα απόλυτης τελειότητας. Όπως δύο παιδιά σε διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης μπορούν να είναι και τα δύο φυσιολογικά και υγιή.
 
Ο Θεός αποτιμά τη ζωή μας ξέροντας από που έχει έρθει ο καθένας μας, ποιες είναι οι ικανότητές μας, τι μας έχει δώσει και ποιο είναι το δυναμικό μας (Ματθ.ιγ:23, κε:14-30). Περιμένει μέσα από την πείρα μας να έχουμε μια αυξητική πρόοδο (Μαρκ.δ:26-29). Αν έχουμε αναγεννηθεί, αν αυξάνουμε φυσιολογικά στη σχέση μας μαζί Του, χρησιμοποιούμε τα χαρίσματά Του, ζούμε μια ζωή μετάνοιας, και προοδευτικά γινόμαστε σαν το Χριστό, τότε μπορούμε να γίνουμε τέλειοι σύμφωνα με το θέλημά Του. Ο στόχος που μας έχει δώσει για να αγωνιστούμε είναι η απόλυτη τελειότητα (Ματθ.ε:48). Αν παραχωρηθούμε στην αγιαστική διαδικασία, τελικά ο Χριστός θα μας μεταμορφώσει σε τέλεια, αναμάρτητη τελειότητα κατά τη δεύτερη έλευσή Του (Φιλιπ.γ:12-14, Α΄Θες.γ:13, Α΄Ιωάν.γ:2).
 
Ο αγιασμός μας είναι με τη χάρη, δια της πίστεως στη θυσία του Ιησού Χριστού (Πράξ.κς:18, Α΄Θες.ε:23, Εβρ.ι:10). Η αρχική ενέργεια αγιασμού συμβαίνει τη στιγμή της μετάνοιας, του βαπτίσματος στο νερό και στο Άγιο Πνεύμα (Α΄Κορ.ς:11). Το συνεχιζόμενο έργο αγιασμού, γίνεται από το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα μας (Β΄Θες.β:13, Α΄Πέτρ.α:2) καθώς ζούμε καθημερινά δια πίστεως (Ρωμ.α:17).
 
Συμπερασματικά, ο αγιασμός είναι πρώτα απ’ όλα ένα στιγμιαίο έργο που λαμβάνει χώρα κατά την αναγέννηση, όταν αποχωριζόμαστε από την αμαρτία για να αφιερωθούμε στο Θεό. Ο αγιασμός συνεχίζει προοδευτικά καθ’ όλη τη χριστιανική μας ζωή και θα τελειοποιηθεί κατά τη δεύτερη έλευση του Χριστού για την αρπαγή της εκκλησίας.