Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

Ψαλμός ρςΕίναι μια ιστορία για κάποιους, πού δεν πρόσεξαν τη σχέση τους με τον Θεό και θέρισαν πικρούς καρπούς. Μια ιστορία, δίδαγμα για τον καθένα μας. Γι’ αυτό καλό θα 'ναι να τη μελετήσουμε προσεκτικά και να βγάλουμε τα αναγκαία μας συμπεράσματα. Ας δούμε τα σκαλοπάτια της πτώσης και ας προφυλαχτούμε από αυτή. Είναι, εφτά:


1. ΕΛΗΣΜΟΝΗΣΑΝ τον Θεό, εδ.21
2. Δεν ΕΠΙΣΤΕΥΣΑΝ στο λόγο Του, εδ.24
3. ΕΣΜΙΧΘΗΣΑΝ μετά των εθνών, εδ.35
4. ΕΜΟΛΥΝΘΗΣΑΝ με τα έργα αυτών, εδ.39
5. ΠΑΡΕΔΩΚΕΝ αυτούς ό Θεός, εδ.41
6. ΕΘΛΙΨΑΝ αυτούς τα έθνη, εδ.42
7. ο Θεός ΕΠΕΒΛΕΨΕΝ στη θλίψη τους, εδ.44.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Στο τελευταίο σκαλοπάτι της πτώσης σου, σε προσμένει το έλεος του Θεού (εδ.46).