Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2016

ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΝΙΚΗΤΗΣ (4)

Περιγραφή της μάχης

Ο Χριστιανός, πού θέλει να είναι νικητής στη μάχη με την αμαρτία, πρέπει να έχει στον νου του, πως βρίσκεται σε συνεχή μάχη με το αμαρτωλό στοιχείο που υπάρχει μέσα του. Και πως αυτός ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι να τον πάρει ο Κύριος στον Ουρανό.


Μερικοί μελετητές της Βίβλου υποστηρίζουν, πως η αμαρτωλή μας φύση ξεριζώνεται όταν πιστέψουμε στον Χριστό. Άλλοι λένε πως χρειάζεται να συμβεί στη ζωή μας κάποιο είδος «δεύτερου έργου χάρης», όπως το ονομάζουν. Αυτά όμως δεν είναι αληθινά. (ο απόστολος Ιωάννης, γράφοντας στα «τεκνία» του, αναφέρει: «Εάν είπωμεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανώμεν και η αλήθεία δεν είναι εν ημίν» (Α' Ιωάν.α:18).

Ο Χριστιανός έχει δυο φύσεις: τη νέα ζωή που πήρε όταν αναγεννήθηκε με την πίστη στον Χριστό και την παλιά αμαρτωλή φύση που ονομάζεται «σάρκα». Τι συμβαίνει όταν η αναμάρτητη νέα φύση παίρνει θέση πλάι στον παλιό, διεφθαρμένο, νόμο της αμαρτίας; Μόνο μια λέξη μπορεί να το περιγράφει: σύγκρουση! Ο νόμος της αμαρτίας μέσα στα μέλη μας, δεν ανέχεται τη νέα φύση, για δεν ταιριάζει με τις κακές επιθυμίες του. Βλέπει αυτήν τη νέα πραγματικότητα σαν έναν παρείσακτο, κι έτσι την μάχεται. Ο απόστολος Παύλος μιλάει γι’ αυτόν τον πνευματικό αγώνα που εξελίσσεται μέσα σε κάθε πιστό, λέγοντας: «Περιπατείτε κατά το Πνεύμα, και δεν θέλετε εκπληροί την επιθυμίαν της σαρκός. Διότι η σάρξ επιθυμεί εναντία του Πνεύματος, το δε Πνεύμα ενάντια της σαρκός· ταύτα δε αντίκεινται προς άλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μη πράττητε» (Γαλ.ε:16-17).

Ναι, ο Χριστιανός έχει μια φύση που γεννήθηκε από το Πνεύμα και ελέγχεται από το Πνεύμα. Οι επιθυμίες της είναι σε συνεχή σύγκρουση με τις επιθυμίες του αμαρτωλού στοιχείου, που εξακολουθεί να υπάρχει έντονα στην προσωπικότητα του πιστού. Μιλώντας από προσωπική του πείρα ο Παύλος περιγράφει τούτον τον αγώνα στο ζ' κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους, ως εξής: «Διότι ηδύνομαι μεν εις τον νόμον του Θεού κατά τον εσωτερικόν άνθρωπον, βλέπω όμως εν τοις μέλεσί μου άλλον νόμον αντιμαχόμενον εις τον νόμον του νοός μου, και αιχμαλωτίζοντά με εις τον νόμον της αμαρτίας, τον όντα εν τοις μέλεσί μου» (Ρωμ.ζ:22-23).

Στα εδάφια αυτά ο απόστολος βλέπει τον εαυτό του σαν να κατοικείται από δυο νόμους - έναν που ευχαριστιέται στο νόμο του Θεού κι έναν άλλον που αγωνίζεται για να τον οδηγήσει σε πνευματική ήττα. Το αποτέλεσμα είναι η σύγκρουση.

Γνωρίζοντας πολύ καλά αυτόν τον αγώνα και έχοντας κι ο ίδιος πέσει θύμα αυτών των αμαρτωλών τάσεων, ο απόστολος Παύλος φωνάζει: «Ταλαίπωρος άνθρωπος εγώ τις θέλει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου;» (Ρωμ.ζ:24).

Ο δρόμος της επιτυχίας

Όμως η επόμενη δήλωσή του είναι και θαυμάσια και ενθαρρυντική. Η αναγνώριση της ήττας του ακολουθείται από την θριαμβευτική κραυγή: «Ευχαριστώ εις τον Θεόν δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών» (Ρωμ.ζ:25). Έχει βρει τον δρόμο της νίκης. Στηρίζοντας την εμπιστοσύνη του στον Κύριο Ιησού Χριστό και, περπατώντας όχι σύμφωνα με τη σάρκα αλλά σύμφωνα με το Πνεύμα, μπορεί να νικά στη μάχη ενάντια στην αμαρτία που βρίσκεται μέσα του. Κι εμείς όμως μπορούμε να κάνουμε το ίδιο! Μπορούμε να είμαστε νικητές στην πάλη με τη σάρκα. Αυτό είναι αλήθεια για όλους τους πιστούς. Καθένας που αναγνωρίζει τον Ιησού Χριστό σαν Σωτήρα του μπορεί να είναι θριαμβευτής.

Εδώ θα ήθελα να σημειώσω τέσσερα βήματα που βοηθούν ώστε να νικάμε την αμαρτία και τη σάρκα.
   
   1. Να αναγνωρίζουμε την παρουσία και τη δύναμη της αμαρτία που υπάρχει μέσα μας. Πρέπει να δούμε αντικειμενικά το γεγονός της αμαρτωλότητάς μας, πριν μπορέσουμε να το νικήσουμε.

    2. Να παραδεχτούμε τη ματαιότητα κάθε προσπάθειας να νικήσουμε τη σάρκα με θρησκευτικούς τύπους ή δόγματα «στιγμιαίου αγιασμού». Η πνευματική ωριμότητα είναι μια πορεία. Χρειάζεται χρόνος για να αυξηθούμε στη χάρη.

    3. Να στηρίζουμε την εμπιστοσύνη μας στον Χριστό. Η νίκη Το πάνω στην αμαρτία, με τη ζωή Του και τη θυσία Του πάνω στο σταυρό, μας εξασφαλίζει την ίδια δυνατότητα για νίκη.

    4. Να απαιτούμε τη νίκη. Ο Παύλος γνώριζε πολύ καλά πως δε μπορούσε να κάνει τίποτα που θα του έδινε τη νίκη πάνω στην παλιά φύση. Φώναξε: «Ταλαίπωρος άνθρωπος εγώ' τις θέλει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου;». Είδε πως αυτό που είχε ανάγκη υπήρχε στον Χριστό κι έδωσε μόνος την απάντηση στο ερώτημά του με θριαμβική φωνή: «Ευχαριστώ εις τον Θεέ δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών», πολύ πιθανόν εννοώντας το έργο που ο Κύριος Ιησούς πραγματοποίησε με τον θάνατο, την ταφή και την ανάστασή Του (Ρωμ.ς:6, ιγ:14, Γαλ.β.:20, ε:24-26). Με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να εκτιμήσει περισσότερο τη νέα του ζωή εν Χριστώ και να εμβαθύνει στην παρουσία και τη δύναμη το Αγίου Πνεύματος. Τούτη η γνώση πλημμύριζε την καρδιά του με τη βεβαιότητα του πνευματικού θριάμβου..

Χριστιανέ φίλε, δεν μπορείς να νικήσεις τη σάρκα μόνο με θρησκευτικούς τύπους. Μερικοί σήμερα έχουν τη γνώμη πως όταν κάποιος βαπτιστεί, γίνει μέλος της εκκλησίας, πάρει μέρος στην κοινωνία, θα μπορέσει να υπερνικήσει την αμαρτωλή φύση. Όμως πράγματα δεν γίνονται έτσι. Στην πραγματικότητα όποιος προσπαθεί ν’ αποκτήσει τον αγιασμό μ’ αυτόν τον τρόπο, μοιάζει περισσότερο με τον αυτοδικαιούμενο Φαρισαίο παρά με τον Τελώνη που με την ταπείνωσή του ικανοποίησε τον Θεό. Μπορείς να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου σε όλες τις δραστηριότητες της εκκλησίας σου και να κάνεις επισκέψεις όλα τα βραδινά κι όμως να μην είσαι νικητής χριστιανός. Η επιτυχία βρίσκεται μόνο στον Χριστό!

Ο Κύριος Ιησούς πέθανε στον σταυρό του Γολγοθά για να πληρώσει την ποινή της ενοχής μας. Ήρθε σ’ αυτή τη θέση για να συντρίψει τη δύναμη της αμαρτίας. Όταν πέθανε σαν ένας αναμάρτητος άνθρωπος, όλες οι συνεργαζόμενες δυνάμεις του κακού που Του είχαν επιτεθεί συντρίφτηκαν στη στιγμή. Κάθε προσπάθειά τους να κάνουν τον Χριστό να αμαρτήσει αποδείχθηκε μάταια.

Νίκη εν Χριστώ

Όταν με πίστη δεχόμαστε τον Χριστό σαν δικό μας Σωτήρα, ενωνόμαστε μαζί Του. Η ζωή Του γίνεται δική μας ζωή. Ο θάνατός Του γίνεται δικός μας θάνατος. Η ανάστασή Του γίνεται δική μας ανάσταση. Η νίκη Του γίνεται δική μας νίκη.

Γαλ.β:20 Είμαστε «εν αυτώ» κι Εκείνος «εν ημίν». Είμαστε οι δέκτες μιας νέας ζωής και έχουμε το Άγιο Πνεύμα να κατοικεί μέσα μας. Αυτά είναι η βάση για τη νίκη στη χριστιανική ζωή.

Με το φως αυτών των αληθειών, μην απορούμε, πως ο τόνος των λόγων του Παύλου μεταβάλλεται αμέσως μετά το τελευταίο εδάφιο του 7ου κεφαλαίου, καθώς συνεχίζει με την διακήρυξη της νίκης που δίνει ο Χριστός, με τα παρακάτω θριαμβικά λόγια: «Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισις εις τους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το Πνεύμα. Διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ηλευθέρωσεν από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου» (Ρωμ.η:1,2). Κάθε πιστός που γνωρίζει τον Χριστό σαν Σωτήρα, μπορεί να παρηγορηθεί με αυτή την βεβαιότητα. Πέρα από όλες τις ατέλειες και τους αγώνες μας, γινόμαστε τέλειοι με τον Χριστό. Ο Θεός μας βλέπει «εν Χριστώ».

Έτσι, ακόμα και όταν οι αδυναμίες μας γίνονται αιτία λύπης, νιώθουμε χαρά, γιατί ξέρουμε πως η σωτηρία μας εξαρτάται από το έργο του Χριστού και όχι από τη δική μας συμπεριφορά. Βασίζεται στη δική Του πιστότητα και όχι στη δική μας. Είμαστε απόλυτα ασφαλισμένοι μένοντας σ’ Αυτόν. Και στη θέση αυτήν μπορούμε να βρούμε δύναμη και θάρρος για να νικήσουμε την αμαρτία.

Έχω μεγάλη χαρά, γιατί ο άνθρωπος που είπε: «εξεύρω ότι δεν κατοικεί εν εμοί... αγαθόν», μπορούσε να προσθέσει με πεποίθηση:

«Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισις εις τους εν Χριστώ Ιησού»! Και σήμερα κάθε χριστιανός μπορεί να πει τα ίδια χαροποιά λόγια.

Επίσης χαίρομαι γιατί ο ίδιος άνθρωπος που είπε: «Ταλαίπωρος άνθρωπος εγώ, τις θέλει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου;», μπορούσε επίσης χαρούμενος να φωνάζει με βεβαιότητα «Ευχαριστώ εις τον Θεόν δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». Πράγμα που κι εμείς μπορούμε να κάνουμε με τον ίδιο τρόπο.

Η πνευματική μας επιτυχία στη μάχη ενάντια στην αμαρτία τη σάρκα εξαρτάται όχι από μας αλλά από τον Χριστό. Αναγνωρίζοντας πως μπορούμε να έχουμε νίκη μόνο με τον Κύριο Ιησού εμπιστευόμαστε την πάλη σ’ Αυτόν. Όταν παραδινόμαστε στον Χριστό, η νίκη και η ειρήνη γίνεται δική μας. Το Πνεύμα του Θεού με αγάπη έχει μπει στην καρδιά και μας κατευθύνει ώστε να νικήσουμε τα θανατηφόρα έργα της αμαρτίας που υπάρχουν μέσα μας.

Να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Να παραδεχτούμε την ύπαρξη της αμαρτωλής μας φύσης και να εκμεταλλευτούμε την απολύτρωση που χαρίζει ο Θεός. Να δαπανούμε χρόνο σε επικοινωνία με τον Κύριο με καθημερινή προσευχή και μελέτη του λόγου Του. Να υπακούμε τις νομοθεσίες Του, απομακρύνοντας κάθε κακή σκέψη και επιθυμία και να επιδιώκουμε τη νίκη με την ένωσή μας με τον Χριστό.

Με τη δύναμη του Πνεύματος του Θεού που κατοικεί μέσα μας, μπορούμε να νικήσουμε τη δύναμη της αμαρτωλής μας φύσης. Μπορούμε να είμαστε νικητές!