Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 3 Ιουλίου 2016

Ένας στους δύο μαθητές στερείται βασικά είδη διατροφής λόγω κρίσης

Σοβαρές είναι οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα παιδιά, καθώς στερούνται πλέον ακόμη και τα βασικά: Οι μισοί μαθητές που φοιτούν σε σχολεία ιδιαίτερα ευπαθών περιοχών αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια, ενώ το 21% είναι καταδικασμένα στην πείνα.

Αιτία τα ολοένα αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας. Πιο συγκεκριμένα, σε ποσοστό 64% των οικογενειών ο ένας γονιός δεν είχε εισόδημα, ενώ μία στις δέκα οικογένειας (15%) δεν είχε απολύτως καμία πηγή εισοδήματος.

Αυτά είναι μόνον μερικά από τα - ανησυχητικά - στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος «Διατροφή» την περυσινή σχολική χρονιά.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα σίτισης και προώθησης της υγιεινής διατροφής, που υλοποιείται από το Ινστιτούτο Prolepsis και επικεντρώνεται σε σχολεία κοινωνικοοικονομικά ευάλωτων περιοχών της χώρας.

«Οι μειώσεις που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στο μέσο οικογενειακό εισόδημα ξεπερνούν το 33%. Σε συνδυασμό με τις περικοπές δαπανών στην υγεία και την παιδεία, οι οποίες πλησιάζουν επίσης το 33%, έχουν οδηγήσει το 36% του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, με δραματικές επιπτώσεις στη ζωή της μέσης ελληνικής οικογένειας και ιδίως των οικογενειών που διαβιούν σε περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση», ανέφερε η κ. Αθηνά Λινού, Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Prolepsis.

Οι επιπτώσεις είναι τραγικές, σύμφωνα με τους ειδικούς, καθώς εκείνα τα παιδιά που πεινάνε κάνουν περισσότερες απουσίες από το σχολείο ή διακόπτουν τη φοίτηση , ενώ το ποσοστό των μαθητών που απουσιάζουν συχνά από το σχολείο για λόγους υγείας ανέρχεται σε 18% για τις επισιτιστικά ανασφαλείς οικογένειες, έναντι 8% των παιδιών που προέρχονται από σιτιστικά ασφαλείς οικογένειες.

«Αντιστοίχως, οι μαθητές επισιτιστικά ανασφαλών οικογενειών δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν στο σχολείο, σε ποσοστό 24% έναντι 13%, και να αποδώσουν στα μαθήματά τους, σε ποσοστό 22% έναντι 10%.

»Το πρόβλημα, πέρα από τα θέματα υγείας, μπορεί να οδηγήσει σε πνευματική υποβάθμιση και συρρίκνωση, η οποία επιβαρύνει επιλεκτικά τις πιο ευάλωτες κοινωνικο-οικονομικά πληθυσμιακές ομάδες,με τεράστιες μακροπρόθεσμες συνέπειες για το μέλλον της χώρας», πρόσθεσε η κ. Λινού.

Σημειώνεται δε, ότι ο εκτιμώμενος αριθμός μαθητών οι οποίοι διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας ανέρχεται σε 452.000, με βάση στοιχεία του 2014. Ο αριθμός αυτών που αντιμετωπίζει ιδιαίτερα υψηλή επισιτιστική ανασφάλεια ανέρχεται σε 222.000. Ένας στους έξι μαθητές αντιμετωπίζει προβλήματα σωματικής υγείας και ένας στους τέσσερις, προβλήματα συναισθηματικής υγείας.

Το πρόγραμμα «Διατροφή» διαθέτει γεύματα, σε 450 περίπου σχολεία και 75.000 μαθητές σε όλη την Ελλάδα.

Το ανησυχητικό ωστόσο είναι ότι στο πρόγραμμα έχουν αιτηθεί να ενταχθούν 2.032 σχολεία από όλη τη χώρα. Ο αριθμός αυτός, που αντιστοιχεί στο 16% των δημοσίων σχολείων της Ελλάδας και περίπου σε 250.000 μαθητές, αποτελεί ενδεικτικό στοιχείο της κρισιμότητας της κατάστασης.