Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

Λόγοι για τους οποίους μπορεί να μην ακούμε τη φωνή του Θεού

τα πρόβατα την φωνήν αυτού ακούουσι,(Ιωάν.ι:3)

τα πρόβατα ακολουθούσιν αυτόν, διότι γνωρίζουσι την φωνήν αυτού (Ιωάν.ι:4)

«Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου» (Ιησούς Χριστός) (ι:27)

Σε μια πρόσφατη συνομιλία, άκουσα κάποιους παλιούς πιστούς να λένε ότι έχουν μια δυσκολία να διακρίνουν τη φωνή του Θεού. Πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι μας μιλάει ο Θεός;


Νομίζω ότι το να ακούσεις και να αναγνωρίσεις τη φωνή του Θεού, είναι κάτι που έρχεται με την εξοικείωση. Μια φορά να την ακούσεις, είναι δύσκολο να την ξεχάσεις.

Έχω μια πολύ όμορφη εμπειρία σχετικά μ’ αυτό. Ο μικρός μου εγγονός, χωρίς να με βλέπει, όταν ακούσει τη φωνή μου αρχίζει και φωνάζει «μπαμπάαααα» (έτσι με λέει). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η φωνή μου του είναι οικεία. Και πιστεύω ότι του αρέσει όταν με ακούει.

Έχω μερικές σκέψεις σχετικά με το γιατί δεν μπορούμε να ακούσουμε τη φωνή Του:

Δεν ακούμε. Ίσως βιαζόμαστε πάρα πολύ ή ίσως έχουμε τόσες άλλες φωνές στο κεφάλι μας, ή ίσως βρισκόμαστε πολύ μακριά από Αυτόν και γι’ αυτό δεν μπορούμε να Τον ακούσουμε. Ίσως πάλι δεν μας αρέσει αυτό που λέει και γι’ αυτό αποσυντονιζόμαστε.

Είμαστε ανυπάκουοι σ’ αυτό που μας λέει. Γιατί ο Θεός να μιλήσει σε ανθρώπους που ξέρει ότι Τον αγνοούν - σωστά;

Απατούμε τους εαυτούς μας όταν πιστεύουμε ότι δεν ακούμε την φωνή του Θεού. Φυσικά και την ακούμε. Ο Ιησούς είπε ότι θα την ακούμε και δεν είπε ψέματα. Ο εχθρός της ψυχής μας θέλει να αμφιβάλουμε για τον εαυτό μας και για τον Θεό μας. Τι θα γίνει αν σταματήσουμε να αγοράζουμε ό, τι μας πουλάει;

Όποιο κι αν είναι το θέμα, αυτό δεν είναι καλή περίπτωση. Το να ακούμε και να αναγνωρίζουμε τη φωνή Του, είναι απαραίτητο.

Αυτή είναι η αλήθεια, αν δεν ακούμε τη φωνή Του, θα χαθούμε εντελώς. Και τα χαμένα πρόβατα τρώγονται από τον λύκο.

Άκουσε το λόγο του Θεού:

Ησ.κη:23 Ακροάσθητε και ακούσατε την φωνήν μου· προσέξατε και ακούσατε τον λόγον μου.

Ησ.λ:21 και τα ώτα σου θέλουσιν ακούει λόγον όπισθέν σου, λέγοντα, Αύτη είναι η οδός, περιπατείτε εν αυτή· όταν στρέφησθε επί τα δεξιά και όταν στρέφησθε επί τα αριστερά.

Εβρ.γ:15 Σήμερον, εάν ακούσητε της φωνής αυτού, μη σκληρύνητε τας καρδίας σας ως εν τω παραπικρασμώ.