Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2016

ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΙ

Πώς να περιγράψεις το έργο του Χριστού! Είναι τόσο μεγάλο και αληθινά μοναδικό, που όποιος προσδιορισμός του, θ' αφήσει αναγκάλιαστο, όσο η ανθρώπινη γραφίδα αστοχήσει. Γι’ αυτό και η Βίβλος χρησιμοποιεί τίτλους, πολλούς τίτλους, στην προσπάθειά της να μας δώσει κάτι πιο πολύ και πιο ολοκληρωμένο. Ας δούμε μερικούς απ’ αυτούς τους τίτλους του Χριστού:


1. Είναι, ο Εκλεκτός του Θεού
Μάλιστα, προφητεύεται σαν «ο Εκλεκτός μου» (Ησαΐας μβ:1). Η πρωτοβουλία, ανήκει στον Πατέρα. Αυτός «έκλεξε» και «εξαπέστειλε».

2. Είναι, ο Χριστός του Θεού
Το ’πε ο Πέτρος, το στόμα των αποστόλων, και ο Κύριος βεβαίωσε ότι τούτο ήταν σωστό (Ματθαίος ις:17). Είναι ο κεχρισμένος από το Θεό.

3. Είναι, η ανατολή εξ ύψους
Δείχνει, τη θεϊκή του προέλευση. Το φως, ήλθε από τον ουρανό (Λουκάς α:78). Δεν ήταν ανθρώπινη η χειρονομία.

4. Είναι, ο Αρχηγός και Τελειωτής της πίστεως
Σ’ αυτόν, περικλείονται τα πάντα. Ο Χριστός, είναι επαρκής. Είναι το άλφα και το ωμέγα. Η αρχή και το τέλος (Εβραίους ιβ:2).

5. Είναι, ο Μέγας Αρχιερεύς
Η ιεροσύνη του, είναι αμετάθετη (Εβραίους δ:14). Έζησε τόσο κοντά μας, που να μπορεί να μεσιτεύει μ’ αγάπη και κατανόηση για μάς.

6. Είναι, ο Εμμανουήλ
Έτσι προφητεύθηκε και τέτοιος υπήρξε- μαζί μας είναι ο Θεός (Ησαΐας ζ:14). Καμιά ανθρωπόφτιαχτη θρησκεία, δεν έχει Εμμανουήλ.

7. Είναι, ο Πρωτότοκος εκ των νεκρών
Γίνηκε η απαρχή μιας λυτρωμένης εξ αναστάσεως, δημιουργίας και μακάριοι εκείνοι που ’χουν μερίδα στην ανάσταση την πρώτη (Αποκάλυψη α:5).