Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

«ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ»


Έτσι, την ονομάζει ή Βίβλος. Είναι μια μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη, σωτηρία. Όμως, έλα μαζί μου, να ψάξουμε στη Βίβλο, να βρούμε γιατί η σωτηρία που ο Χριστός εξασφάλισε για μας στο Σταυρό, είναι τόσο μεγάλη. Και αν αληθινά πειστούμε, να τρέξουμε τότε και στους άλλους να πούμε για τη μεγάλη αυτή σωτηρία του Χριστού για μας (Εβραίους β:3).


1. είναι ΜΕΓΑΛΗ,
γιατί είναι μεγάλη η αγάπη που τη σχεδίασε και την προμήθευσε (Ιωάννης γ:16, Α’ Ιωάννη δ:9).

2. είναι ΜΕΓΑΛΗ,
γιατί είναι μεγάλη η τιμή που πληρώθηκε για την εξασφάλιση της (Α’ Πέτρου α:18,19).

3. είναι ΜΕΓΑΛΗ,
γιατί είναι μεγάλη η αλλαγή που φέρνει σε κείνον που την αποδέχεται (Β’ Κορινθίους ε:17, Πράξεις θ:1-25).

4. είναι ΜΕΓΑΛΗ,
γιατί είναι μεγάλο το πλήθος που διά μέσου των αιώνων έχει αγκαλιάσει (Λουκάς β:10, Ρωμαίους α:16, Αποκάλυψη ε:9).

5. είναι ΜΕΓΑΛΗ,
γιατί είναι μεγάλες οι ευλογίες που φέρνει σε κείνον που τη γεύεται (Ρωμαίους η:32, Εφεσίους ε:3, γ:8).