Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2016

ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΝΙΚΗΤΗΣ (7)

Η δύναμη της αμαρτίας

Ο Κύριος Ιησούς, όχι μόνο καταδίκασε αυτό το κοσμικό σύστημα όταν πέθανε στον σταυρό του Γολγοθά, αλλά επίσης υπερνίκησε τη δύναμη της αμαρτίας. Ακόμα και χωρίς την αμαρτωλή φύση που εμείς έχουμε, ο Σωτήρας μας δέχτηκε πειρασμούς από κάθε επιθετική γωνιά. Ο απόστολος Παύλος μας λέει πως ο Χριστός πειράστηκε «κατά πάντα καθ’ ομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτίας» (Εβρ.δ:15). Αυτό το ίδιο αμαρτωλό στοιχείο που διαποτίζει αυτόν τον κόσμο και που είναι βασικό μέρος της φύσης μας, επιτέθηκε στον Κύριο Ιησού σε όλη τη διάρκεια της διακονίας Του. Αλλά δόξα στον Θεό, χωρίς επιτυχία! Αυτός ο σκληρός τύραννος που κυριάρχησε πάνω σε όλο το ανθρώπινο γένος από τον κήπο της Εδέμ, δεν μπόρεσε να νικήσει τον Κύριο Ιησού. Ο απόστολος Παύλος λέει για τον Χριστό: «Διότι καθ’ ο απέθανεν, απέθανεν άπαξ δια την αμαρτίαν αλλά καθ’ ο ζη, ζη εις τον Θεόν» (Ρωμ.ς:10).


Ναι, ο Ιησούς πέθανε για την αμαρτία. Και με τον μοναδικό θάνατό Του στον Γολγοθά απόκλεισε μια για πάντα κάθε ευκαιρία της αμαρτίας. Δεν θα μπορέσει πια να τον ξαναπειράξει. Το αμαρτωλό στοιχείο που δούλωσε την ανθρωπότητα για αιώνες, βρήκε στο πρόσωπο του Χριστού τον μοναδικό άνθρωπο που δεν μπόρεσε να νικήσει. Έτσι όταν ο Χριστός πρόσφερε εθελοντικά τη ζωή Του στο σταυρό σαν ο αναμάρτητος Υιός του ανθρώπου, σύντριψε τη δύναμη της αμαρτίας.

Στο φως αυτού που ο Χριστός εκπλήρωσε, λοιπόν, μπορούμε να χαιρόμαστε. Σαν δεύτερος Αδάμ, άντεξε με επιτυχία σε όλους τους πειρασμούς. Έδωσε τη ζωή Του για να πληρώσει την τιμή όλων των ανομιών μου. Και μου έδειξε πως δεν υπάρχει ανάγκη να ζήσω τη ζωή μου σκλάβος της αμαρτίας. Με την πίστη ενώνομαι μ’ Αυτόν. Μοιράζομαι μαζί Του τα πλεονεκτήματα της ζωής Του που νίκησε την αμαρτία και του θανάτου Του που εξιλέωσε τον θάνατο. Και έτσι όχι μόνο αποκτώ συγχώρεση αλλά και ένδοξη απελευθέρωση από την τυραννία της αμαρτίας. Βασισμένος σ’ αυτή την αλήθεια ο Παύλος είπε: «Ούτω και σεις φρονείτε εαυτούς ότι είσθε νεκροί μεν κατά την αμαρτίαν, ζώντες δε εις τον Θεόν, διά Ιησού Χριστού τού Κυρίου ημών» (Ρωμ.ς:11).

Σημειώστε πως αυτή η φράση είναι γραμμένη σε χρόνο ενεστώτα που στη γλώσσα της Καινής Διαθήκης χρησιμοποιείται για μια πράξη που γίνεται συνέχεια. Έτσι το εδάφιο αυτό θα μπορούσε ερμηνευτεί «Αδιάκοπα να βλέπετε τους εαυτούς σας πως είναι νεκροί για την αμαρτία και συνέχεια να σκέφτεστε πως ζείτε για το Θεό».

Η νίκη πάνω στην αμαρτία πρέπει να είναι μια καθημερινή εμπειρία. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάπου-κάπου, μάλλον είναι μια διαρκής καθημερινή εξάσκηση.

Πολλοί χριστιανοί θα ομολογήσουν πως αφού προσπάθησαν ανώφελα να νικήσουν κάποιο κακό στη ζωή τους, τελικά βρήκαν τη νίκη όταν άρχισαν να βλέπουν τους εαυτούς τους «νεκρούς κατά την αμαρτίαν, ζώντας δε εις τον Θεόν». Αν κάποια συγκεκριμένη αμαρτία σε έχει πιάσει στα νύχια της και δεν φαίνεται πως θα μπορέσεις να ξεφύγεις από αυτή, να θυμάσαι πως μπορείς να νικήσεις αυτή την κακή συνήθεια αν σκεφτείς τον εαυτό σου νεκρό απέναντί της. Δεν θα βρίσκει σημείο για να σε πιάσει. Μπορείς να είσαι έτσι νικητής!

Κάθε φορά που θα έρχεται αυτός ο πειρασμός να θυμίζεις στον εαυτό σου πως ο Ιησούς Χριστός σύντριψε τη δύναμη της αμαρτίας. Αναγνώριζε πως με την ένωσή σου μαζί Του είσαι νεκρός απέναντι στην αμαρτία. Αυτό δεν είναι μια απλή ψυχολογική άσκηση - έχει σχέση με μια μεγάλη δύναμη. Το Άγιο Πνεύμα δραστηριοποιεί μέσα μας εκείνο που ο Χριστός έκανε για μας. Δόξα τον Θεό, δεν χρειάζεται να ζούμε σκλάβοι της αμαρτίας. Μέσα στο Χριστό είμαστε εντελώς ελεύθεροι από την ενοχή κι από τη δύναμή της.

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΑΜΜΕΝΗ

Το κοσμικό σύστημα καταδικάστηκε σε τελική καταστροφή με το θάνατο και την ανάσταση του Χριστού κι η δύναμη της αμαρτίας συντρίφτηκε στο σταυρό. Επιπλέον, ο Κύριός μας κατάστρεψε τη βασιλεία του Σατανά με τη θυσία Του. Ο ίδιος ο Διάβολος δέχτηκε το θανάσιμο κτύπημα όταν ο Χριστός ανέβηκε στο Γολγοθά. Ατενίζοντας στο γεγονός της σταύρωσής Του ο Κύριος Ιησούς δήλωσε «Τώρα είναι κρίσις του κόσμου τούτου· τώρα ο άρχων του κόσμου τούτου θέλει εκβληθή έξω» (Ιωάν.ιβ:31).

Δελεάζοντας τον άνθρωπο να αμαρτήσει, ο πονηρός επέφερε την ποινή του θανάτου σε όλη την ανθρωπότητα. Αλλά ο Κύριος Ιησούς, με την αναμάρτητη ζωή Του αφαίρεσε τη δύναμη της αμαρτίας να καταδικάζει. Κατάστρεψε το κεντρί του θανάτου κάνοντας το όπλο αυτό του Σατανά χωρίς αποτελεσματικότητα. Ύστερα από το έργο του Χριστού ο πονηρός δεν μπορεί να κατηγορεί τον Θεό για αδικία όταν συγχωράει τον αμαρτωλό ούτε μπορεί να σκλαβώνει τον άνθρωπο με το φόβο του θανάτου. Γι’ αυτό ο απόστολος Παύλος μπορεί να λέει για τον Χριστό: «Επειδή λοιπόν τα παιδία εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, και αυτός παρομοίως μετέλαβεν από των αυτών, διά να καταργήση διά του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου, τουτέστι τον διάβολον, και να ελευθερώση εκείνους, όσοι διά τον φόβον του θανάτου ήσαν διά παντός του βίου υποκείμενοι εις την δουλείαν» (Εβρ.β:14-15).

Ο Διάβολος είναι ένας νικημένος εχθρός. Η καταδίκη του είναι οριστική. Όλοι όσοι με πίστη συνδέθηκαν με τον Χριστό μπορούν να είναι βεβαιωμένοι για την τελική και ολοκληρωμένη νίκη πάνω στον Σατανά και τη σκοτεινή βασιλεία του.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Τί σημαίνουν όλα αυτά για τον χριστιανό καθώς καθημερινά αντιμετωπίζει τον Διάβολο και τα πονηρά του πνεύματα; Επιτέλους, ακόμα κι αν είναι αλήθεια πως ο Σατανάς έχει καταδικαστεί, ωστόσο δεν είναι ακόμη φυλακισμένος. Εξακολουθεί να είναι ο αντίπαλός μας που «ως λέων ωρυόμενος περιέρχεται, ζητών τίνα να καταπίη» (Α' Πετρ.ε:8). Είναι ακόμα και τώρα «ο Θεός του κόσμου τούτου» (Β' Κορ.δ:4).

Οι χριστιανοί είναι μπλεγμένοι σε μια μάχη ενάντια σ’ αυτή την αόρατη σκοτεινή βασιλεία καθημερινά. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε μια έντονη πάλη τις δυνάμεις του κακού. Οπωσδήποτε όμως, το γεγονός ότι ο Διάβολος καταστράφηκε στον Γολγοθά είναι μια ενθαρρυντική αλήθεια για κάθε πιστό. Μας λέει πως κι αν ο Σατανάς και οι μυριάδες των ακολούθων του είναι δυνατοί, η καταδίκη τους είναι σίγουρη. Ο προορισμός τους είναι επικυρωμένος. Η ήττα τους αδιάψευστη.

Καθήκον μας είναι να περπατούμε με πίστη. Αναγνωρίζοντας τι ο Χριστός έκανε και πώς κατανίκησε τον Σατανά, με την παραχώρησή μας στον Θεό, με την επιμονή μας να στεκόμαστε ενάντια στον πονηρό και παίρνοντας δύναμη από το λόγο του Θεού και το Πνεύμα που κατοικεί μέσα μας, μπορούμε να ζούμε την αληθινή νίκη. Ο Ιάκωβος λέει: «Υποτάχθητε λοιπόν εις τον Θεόν· αντιστάθητε εις τον διάβολον, και θέλει φύγη από σας» (Ιάκ.δ:7).

Σημειώστε πως πρώτα μας λέγεται να υποταχθούμε στον Θεό. Πάρτε δύναμη από Αυτόν με το να βασίζεστε ταπεινά στην δική Του πρόνοια που φανερώθηκε για μας στον Γολγοθά.

Ύστερα μας λέει πως πρέπει ν’ αντισταθούμε στον Σατανά. Ίσως να απορείτε πώς θα μπορέσετε να τολμήσετε μια μάχη με τον Διάβολο και τις σκοτεινές του ορδές όταν ξέρετε πως αυτός είναι δυνατότερος από σας. Είναι αλήθεια πως είναι δυνατότερος, αλλά κάθε χριστιανός είναι ζωτικά συνδεδεμένος με τον Κύριο Ιησού, που σαν άνθρωπος, συνάντησε τον Σατανά και τον νίκησε. Ακόμα έχουμε μέσα μας το Άγιο Πνεύμα. Ο απόστολος Ιωάννης μας βεβαιώνει «μεγαλύτερος είναι εκείνος όστις είναι εν υμίν, παρά όστις είναι εν τω κόσμω» (Α’ Ιωάν.δ:4).

Richard W. De Haan