Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Το Βόρειο Σέλας σε ένα απίστευτο time

H NASA έδωσε στη δημοσιότητα ένα απίθανο time-lapse βίντεο από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Πρόκειται για την καταγραφή του Βορείου Σέλας με απίστευτη λεπτομέρεια. 

Το φαινόμενο εμφανίζεται όταν ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια από τον ήλιο εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης.