Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Αποκάλυψη κβ:9 Και λέγει προς εμέ· Πρόσεχε μη κάμης τούτο· διότι εγώ είμαι σύνδουλός σου και των αδελφών σου των προφητών και των φυλαττόντων τους λόγους του βιβλίου τούτου· τον Θεόν προσκύνησον.
 
Αποκ.ιθ:10 Κι εδώ πάλι είδαμε ότι ο Ιωάννης έπεσε στα πόδια του αγγέλου για να τον προσκυνήσει. Τώρα όταν λέει ότι είναι σύνδουλός του και των αδελφών του, δεν εννοεί ότι είναι και οι δύο δούλοι, και ο άγγελος και ο Ιωάννης, επομένως σύνδουλοι. Λέει ότι είναι σύνδουλος του Ιωάννη και των αδελφών του των προφητών. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κι άλλοι υπηρέτες, κι άλλοι άγγελοι που υπηρετούν τον Ιωάννη. Και του λέει ότι είναι σύνδουλος μαζί με τους άλλους αγγέλους που υπηρετούν τον Ιωάννη.
 

Εβρ.α:13-14. Οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα εις υπηρεσίαν αποστελλόμενα, για τους μέλλοντες να κληρονομήσουν σωτηρία. Είναι υπηρέτες των αγίων του Θεού.

Αποκάλυψη κβ:10 Και λέγει προς εμέ· Μη σφραγίσης τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου· διότι ο καιρός είναι εγγύς.
 
Ο καιρός είναι εγγύς. Στο κεφ.α:10-11 είδαμε ότι ο Ιωάννης ευρέθη εν Πνεύματι στην ημέρα του Κυρίου και άκουσε πίσω του μια φωνή μεγάλη σαν σάλπιγγα, η οποία έλεγε: Εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος· και, ό,τι βλέπεις, γράψον εις βιβλίον και πέμψον εις τας επτά εκκλησίας, τας εν τη Ασία, εις Έφεσον και εις Σμύρνην και εις Πέργαμον και εις Θυάτειρα και εις Σάρδεις και εις Φιλαδέλφειαν και εις Λαοδίκειαν

Του λέει λοιπόν να στείλει αυτό το βιβλίο στις επτά εκκλησίες στην Ασία, και με την ευρύτερη έννοια να το στείλει στις εκκλησίες όλων των αιώνων. Του λέει να μην το σφράγιση, αλλά να το στείλει στις εκκλησίες. Δεν ήταν ποτέ θέλημα του Θεού να σφραγιστεί αυτό το βιβλίο τελείως και να αποτελέσει ένα μυστήριο, ή ένα αίνιγμα, κάτι που δεν μπορεί κανείς να καταλάβει. Θέλησε να μείνει ανοικτό και να σταλεί στις διάφορες εκκλησίες, όπου θα υπήρχαν άνθρωποι που θα μπορούσαν να το καταλάβουν και να το διδάξουν. Τώρα αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι εκκλησίες δια μέσου των αιώνων επρόκειτο να καταλάβουν το ίδιο το περιεχόμενο του βιβλίου, γιατί ο Θεός είχε πει στον Δανιήλ ότι στις έσχατες ημέρες οι άνθρωπου θα περιτρέχουν τη γη και η γνώση θα αυξηθεί. Αυτό κυρίως αναφέρεται στην αύξηση της γνώσης των πραγμάτων του Θεού.
 
Δαν.ιβ:4. Θ Θεός λέει στο Δανιήλ να σφραγίσει το βιβλίο έως του έσχατου καιρού. Όλα αυτά που είδε ήταν για το τέλος των καιρών, τότε που πολλοί θα περιτρέχουν, και η γνώση περισσότερο από κάθε άλλη φορά θα αυξηθεί. Όμως ο Θεός ήθελε να ανοιχτεί αυτό το βιβλίο και να διαβαστεί από τις εκκλησίες όλων των αιώνων. Και σ’ αυτούς που το διάβασαν τους έδωσε οραματισμό και δύναμη. Ακόμη κι αν δεν το καταλάβαιναν πλήρως, ήταν μια μεγάλη ευλογία γι’ αυτούς. 

Τους έκανε να αντιληφθούν τη μεγάλη σπουδαιότητα του ερχομού του Χριστού. Και τους έδωσε δύναμη και ώθηση να βαδίσουν με πίστη μαζί με το Θεό. Ακόμη και κατά την περίοδο της Μεταρρυθμίσεως ο Λούθηρος και άλλοι πήραν μεγάλη δύναμη και ώθηση από τις προφητείες αυτού του βιβλίου. Και πίστευαν ότι ζούσαν πράγματι στις έσχατες ημέρες και ότι ο Πάπας ήταν ο Αντίχριστος, όταν είχαν μεγάλες διαμάχες με τους πάπες. Στην αρχή ήταν μόνο ένας Πάπας, και κατόπιν ένας άλλος αξίωσε να είναι αυτός ο Πάπας, και κατόπιν κάποιος άλλος. Έτσι υπήρχαν τρεις άνθρωποι, οι οποίοι αξίωναν και διεκδικούσαν τη θέση του Πάπα. Και άρχισαν να πιστεύουν ότι αυτοί ήταν το θηρίο με τα τρία κεφάλια. Ο Θεός τους άφησε να πιστεύουν ότι ζούσαν στις έσχατες ημέρες γιατί κατά κάποιο τρόπο πράγματι ζούσαν. Η ζωή τους βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής από το θάνατο, και τότε θα ήταν γι’ αυτούς το τέλος και θα πήγαιναν να συναντήσουν το Θεό. Και ο Θεός ήθελε να πάρουν δύναμη και πνευματική ώθηση να βαδίσουν μαζί Του. Γι’ αυτό επέτρεψε σ’ όλους τους αγίους Του δια μέσου των αιώνων να πιστεύουν ότι πράγματι ζούσαν στον καιρό του τέλους. Και αυτό το μήνυμα του βιβλίου πρέπει να κηρυχτεί και να γίνει γνωστό και σήμερα, γι’ αυτό λέει ο Θεός στον Ιωάννη ότι ο καιρός είναι εγγύς, και να μην σφραγίσει τους λόγους της προφητείας του βιβλίου αυτού.

Αποκάλυψη κβ:11 Όστις αδικεί ας αδικήση έτι, και όστις είναι μεμολυσμένος ας μολυνθή έτι, και ο δίκαιος ας γείνη έτι δίκαιος, και ο άγιος ας γείνη έτι άγιος.
 
Εδώ τώρα μήπως ο Θεός λέει ότι εάν κάποιος είναι αμαρτωλός, τον θέλει να μείνει αμαρτωλός, ότι αυτή είναι η κλήση του; Όχι βέβαια, γνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Ο Θεός δεν θέλει κανείς να χαθεί, αλλά όλοι να έλθουν σε μετάνοια. Αυτό που λέει είναι, ο άδικος να γίνει ακόμη πιο άδικος, και ο δίκαιος ακόμη πιο δίκαιος, και ο μολυσμένος, ας μολυνθεί πιο πολύ. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο μολυσμένος θα μολυνθεί πιο πολύ με τις δικές του αποφάσεις και ενέργειες, με το να αφήσει τον εαυτόν του να επηρεαστεί και να παρασυρθεί από τα πράγματα αυτού του κόσμου.
 
Ο δίκαιος ας γίνει ακόμη πιο δίκαιος, και ο άγιος ας γίνει ακόμη πιο άγιος. Ο Θεός δεν έχει προορίσει τους ανθρώπους, άλλοι να γίνουν δίκαιοι και άγιοι, και άλλοι άδικοι. Οι άνθρωπου μόνοι τους διαμορφώνουν και εκλέγουν τον αιώνιο προορισμό τους με τις αποφάσεις τους και τις πράξεις τους. Εκείνο που εννοεί είναι ότι αν βαδίζει κάποιος στο δρόμο της αδικίας και της ασέβειας, τότε το τελικό αποτέλεσμα θα είναι να γίνει ακόμη πιο άδικος και αμαρτωλός.
 
Εάν τώρα βαδίζουμε στο δρόμο της δικαιοσύνης και του αγιασμού, και η μόνη επιθυμία μας είναι να γνωρίζουμε το Θεό όλο και πιο πολύ και να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, τότε θα γίνουμε ακόμη πιο δίκαιοι και άγιοι. Το που θα περάσουμε την αιωνιότητα εξαρτάται από τη δική μας απόφαση τώρα, σ' αυτή τη ζωή.

Αποκάλυψη κβ:12 Και ιδού, έρχομαι ταχέως, και ο μισθός μου είναι μετ' εμού, διά να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει είσθαι το έργον αυτού.
 
Ακόμη και στις μέρες του Ιωάννη λέει ότι έρχεται ταχέως. Και ο Ιωάννης το έγραψε στην πρώτη του επιστολή ότι ζούμε στις έσχατες ημέρες. Είναι εσχάτη ώρα. Αυτή η περίοδος είναι πολύ σύντομη, και ο Κύριος έρχεται ταχέως. Αν ο Ιωάννης πριν δύο χιλιάδες χρόνια περίπου έλεγε ότι ο Κύριος έρχεται ταχέως, πόσο πολύ περισσότερο σήμερα η προφητεία αυτή είναι πολύ κοντά να εκπληρωθεί. Και μάλιστα σήμερα που οι προφητείες και οι αλήθειες του βιβλίου αυτού είναι αποκαλυμμένες όσο ποτέ πριν, λέει ότι ο Κύριος έρχεται ταχέως. Και θα έρθει εν μια στιγμή χρόνου, εν ριπή οφθαλμού.
και ο μισθός μου είναι μετ' εμού
 
Οι μισθοί και οι αμοιβές δίνονται σε κάθε άνθρωπο ανάλογα με την εργασία του. Και ο ερχομός του Χριστού θα σημάνει κρίση και τιμωρία για ορισμένους, ενώ για άλλους απονομή βραβείων και ανταμοιβή ανάλογα με τα έργα τους.
 
Ιάκωβος β:20-26 Η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή. Η πίστη μας πρέπει να είναι ενεργή και να αποδεικνύεται από τα έργα μας. Καλούμαστε να φανερώνουμε καθημερινά την πίστη μας με έργα πίστης. Προηγείται η πίστη στο Χριστό και κατόπιν η πίστη μας αυτή πρέπει να αποδειχτεί με καλά έργα. Ο άνθρωπος δεν δικαιώνεται μόνο με την πίστη, εάν αυτή η πίστη δεν ενεργείται με έργα αγάπης.

Αποκάλυψη κβ:13 'Εγώ είμαι το Α και το Ω αρχή και τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος'.
 
Και πάλι αυτός είναι ο Ιησούς, κανείς άλλος εκτός από τον Ιησού, ο οποίος μιλά στον Ιωάννη. Και είναι ο Θεός που είναι τα πάντα εν πάσι. Στο κεφ.α:11,17 μας αναφέρει πάλι ότι ο Ιησούς είναι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος. Και στο εδάφιο κβ:16 βλέπουμε καθαρά ότι είναι ο Ιησούς που μιλάει στον Ιωάννη.