Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 9 Ιουλίου 2016

ΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΜΑΣ

Υπάρχει ουσιαστικός και αληθινός πλούτος μακριά, ανεξάρτητα κι αντίθετα από τον Θεό; Η Βίβλος μας διδάσκει, πως όχι. Όχι, για κανένα.

   1.     Ο ΥΛΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ

Πόσο λίγη σχέση έχει συνήθως με την ανθρώπινη ευδαιμονία, μας διδάσκουν η ζωή και η Βίβλος. Η πρώτη, μας πληροφορεί, ότι:


α. ο πιο φτωχός άνθρωπος είναι εκείνος που το μόνο που διαθέτει είναι... χρήματα.

β. χωρίς πλούσια καρδιά, ο πλούτος είναι ένας άσχημος ζητιάνος.

γ. το «timidus plutus», χρησιμοποιούταν για να δείξει τους φόβους που γεμίζει τον άνθρωπο ο υλικός πλούτος.

δ. εκείνος που του πονάνε τα δόντια, νομίζει ότι όσοι έχουν γερά δόντια είναι ευτυχισμένοι. Το ίδιο νομίζουν και οι φτωχοί για τους πλούσιους. 

Παράλληλα, η Βίβλος μας τονίζει την εφημερότητα και απατηλότητα του υλικού πλούτου.

α. «πλούτος αν ρέη, μη προσηλόνετε την καρδιάν σας», ψαλμός ξβ:10.

β. «μη μού δώσεις πλούτη... μήποτε χορτασθώ και σε αρνηθώ», παροιμίες λ:8,9.

γ. «πλούτος φυλαττόμενος υπό του έχοντος αυτόν, προς βλάβην αυτού», έκκλησιαστής ε:13,14.

δ. «η απάτη του πλούτου», Ματθαίος ιγ:22.

ε. να μη ελπίζεις στην «αδηλότητα του πλούτου», Α’ Τιμόθεο ς:17.

ς. «ο πλούτος σας εσάπη» (σήμερα- υποτιμήθηκε), Ιάκωβος ε:2.

   2.     Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ

Παίρνοντας την αντιστοιχία από τον υλικό πλούτο, θα λέγαμε ότι πνευματικός πλούτος, είναι αυτό που γιομίζει, που ικανοποιεί, που χορταίνει, που δίνει αίσθημα σιγουριάς για το σήμερα και βεβαιότητα για το μέλλον. Αυτό ακριβώς που υπόσχεται ο υλικός πλούτος και... δεν χορηγεί. Το ίδιο θα λέγαμε και για τις άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες και κατακτήσεις- επιστήμη, τέχνη, ομορφιά, αθλητισμό, κοινωνική επικράτηση, πολιτική καθιέρωση κλπ. Που δεν ανυψώνουν και δεν πλουτίζουν απαραίτητα τον άνθρωπο. Τον πνευματικό πλούτο, τον προσφέρει μόνο ο Χριστός:

Αυτός, «εαυτόν εκένωσεν» (Φιλιππησίους β:7) και «πλούσιος ων επτώχευσεν δι’ ημάς, ίνα υμείς τη εκείνου πτωχεία πλουτήσωμεν» (Β’ Κορινθίους η:9). Χωρίς δε καμία διάκριση - «πλουτεί εις πάντας τους επικαλουμένους αυτόν» (Ρωμαίους ι:12). Να λοιπόν, η πηγή του πνευματικού πλούτου (ο Κύριος) και ο τρόπος της απόκτησής του (επικαλούμενοι).

   3.     ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ;

Διεξοδικό περιγράφεται στην Καινή Διαθήκη και είναι πραγματικά απαράμιλλος. Χορταίνει την ψυχή του ανθρώπου, μάλιστα του νέου, που κοντά στον Χριστό μπορεί να είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου.

α. Επειδή είναι «Θεός πλούσιος εν ελέει» (Εφεσίους β:4), μας «επιχορηγεί πλουσίως την είσοδο» στον ουρανό (Β’ Πέτρου α:11). Μια πλούσια λοιπόν σωτηρία.

β. Το σχέδιά του «εξ αυτού, δι’ αυτού και εις αυτόν», αποτελούν για μας «βάθος πλούτου και σοφίας», να μελετούμε και να δοξάζουμε (Ρωμαίους ια:33).

γ. Ο λόγος του εξάλλου μπορεί πλούσια να - ενοικεί μέσα μας» (Κολοσσαείς γ:16) και τούτος δεν είναι μικρός πλούτος, συγκρινόμενος με το χαρούπια της ανθρώπινης σοφίας.

δ. Το Πνεύμα του το Άγιο που «εκχέει έφ’ ημάς πλουσίως» (Τίτος γ:6) και μας αναγεννά και αγιάζει, είναι μέσα μας ένας ανεξάντλητος πλούτος καθαρισμού και αγιότητας.

ε. Η απλότητα των εν Χριστώ σχέσεών μας, είναι επίσης κάτι που ο κόσμος δεν απολαμβάνει και είναι από τον Χριστό που «μας πλουτίζει εις πάσαν απλότητα» (Β’ Κορινθίους θ:11).

ς. Στις ποικίλες ανάγκες μας, στον Χριστό προστρέχουμε που «εκπληρώνει πάσαν χρείαν ημών κατά το πλούτος αυτού εν δόξη» (Φιλιππησίους δ:19).

Γενικά, μαζί με τον Παύλο, μπορούμε να αναφωνήσουμε ότι «εν παντί επλουτίσθημεν εν Χριστώ» (Α’ Κορινθίους α:5). Μας «παρέχει τα πάντα πλουσίως» (Α’ Τιμόθεο ς:17). Η ζωή εν Χριστώ είναι μια ζωή πληρότητας και πλούτου πνευματικού.

   4.     ΜΙΑ ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΠΛΟΥΤΟΥ

Παράξενη, στην ανθρώπινη αξιολόγηση. Αν είσαι πιστός κι είσαι φτωχός! Αν θλίβεσαι μέσα στη φτώχεια και τις συμπαρομαρτούσες αντιξοότητες; Είναι κι αυτό χάρη και πλουτισμός από Θεού! Ο Παύλος βεβαιώνει το «ως πτωχοί όντες, πολλούς δε πλουτίζοντες. Ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες» (Β’ Κορινθίους ς:10). Δηλαδή, πτωχοί στο κοσμικό μέτρο, πλούσιοι όμως πνευματικά. Κι αν πάνω από την υλική φτώχεια και τη θλίψη, αντιμετωπίζεις διωγμούς; Και τότε... πλούσιος είσαι εν Χριστώ. Τόσο, όσο ο Μωυσής που «θεώρησε πλούτο πιο μεγάλο από όλους τους θησαυρούς της Αιγύπτου, τον ονειδισμό υπέρ του Χριστού» (Εβραίους ια:26), το «δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης» (Ματθαίος ε:10).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Φίλοι μου, όχι μόνον είμαστε πλούσιοι, πλουσιότατοι εν Χριστώ, αλλά καλούμαστε στην πνευματική μας ζωή να «ευαγγελιστούμε (στους γύρω μας) τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού» (Εφεσίους γ:8), να συστήσουμε «τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού» (β:7). «Χριστός εν ημίν... (σημαίνει) πλούτος δόξης». Ας τον χαρούμε και ας τον προσφέρουμε και στους άλλους.