Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

Θυμός – Μια σοβαρή αμαρτία


Ο θυμός τείνει να είναι ένα κοινό ανθρώπινο πρόβλημα, αλλά είναι κάτι που ο Θεός θέλει να υπερνικήσουμε!

Αυτά τα δύο βήματα, μπορεί να βοηθήσουν:


1. Ζητήστε από το Θεό να σου δείξει τη δική Του αντίληψη  για τον θυμό ή την ευερεθιστότητα σου. Θα πρέπει να ανησυχούμε βαθύτατα αν θυμώνουμε συχνά, ποτέ δεν πρέπει να τον δικαιολογούμε ή να συγχωρούμε τον εαυτό μας (Ιάκ.δ:1-10).
 
2. Γράψε βιβλικά αποσπάσματα που έχουν να κάνουν με το θυμό, αποστήθισέ τα και να τα επαναλαμβάνεις καθημερινά, ζητώντας από το Θεό να αλλάξει το μυαλό και την καρδιά σου (Ρωμ.ιβ:1-2).
 
Να θυμάσαι ότι ο Θεός έχει υποσχεθεί να αλλάξει το θέλω μας και τις πράξεις μας, όταν παίρνουμε στα σοβαρά τις αμαρτίες μας: Φιλιπ.β:12-13.
 
Ας σοβαρευτούμε!