Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

«ΤΟΞΙΚΟΙ» ΤΥΠΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

Ας ξεκινήσουμε λέγοντας ότι εις πολλά πταίομεν άπαντες (Ιάκ.γ:2).

Αυτό το άρθρο είναι μια καλή ευκαιρία να προσευχηθούμε στον Θεό να μας δείξει τις πτυχές της ζωής μας που δεν είναι παράλληλες με το ευαγγέλιο και να μας δείξει τον τρόπο να είμαστε μια εκκλησία που πραγματικά θα δοξάζει τον Ιησού Χριστό!

Υπάρχουν κάποιοι «τοξικοί» Χριστιανοί που έχουν την ιδιότητα και ικανότητα να επηρεάζουν ολόκληρες εκκλησίες σήμερα.

Ίσως να αναγνωρίσουμε κάποια σημεία στον ίδιο μας τον εαυτό. Αν ναι, καλό είναι να προσπαθήσουμε ν’ αλλάξουμε!    5)    Ο «ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ» ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

Αυτού του είδους οι Χριστιανοί βρίσκουν «τρελούς» τρόπους να δραπετεύουν από τον κόσμο, αφού είναι σατανικός και τρομακτικός σε τελική ανάλυση.

Ο Ιησούς είπε: (Ματθ.ι:16) Ιδού, εγώ σας αποστέλλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων· γίνεσθε λοιπόν φρόνιμοι ως οι όφεις και απλοί ως αι περιστεραί.

Αναγκαστικά πρέπει να είμαστε ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν το Θεό, για να μπορέσουμε να τους μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο. Ο Ιησούς και οι απόστολοι συναναστρεφόταν καθημερινά με κάθε λογής ανθρώπους.

Άλλο να ζεις μέσα στον κόσμο και άλλο να αγαπάς το φρόνημα αυτού του κόσμου: (Α’ Ιωάν.β:15) Μη αγαπάτε τον κόσμον μηδέ τα εν τω κόσμω. Εάν τις αγαπά τον κόσμον, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτώ·

Πρέπει να κρατάμε τον εαυτό μας αμόλυντο από τον κόσμο (Ιάκ.α:27), αλλά αυτό δεν σημαίνει να πάω να μπω σε μια τρύπα και να μην βλέπω κανένα, επειδή ο κόσμος είναι του Σατανά! Αυτό σημαίνει ότι είμαι μέσα στον κόσμο, αλλά δεν αφήνω τον κόσμο να με μολύνει, κι αυτό είναι που αξίζει.

Ο στόχος είναι να συμφιλιωθούμε με τον πολιτισμό και την κουλτούρα με τέτοιο τρόπο, που η αγάπη του Θεού να ξεπηδήσει μέσα από τις λέξεις και τις πράξεις μας στους ανθρώπους γύρω μας. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, μπορεί να πληγωθούμε. Αλλά να θυμάστε αυτό: Ο Ιησούς πληγώθηκε. Και οι πληγές Του μας έδωσαν ζωή (Ζαχ.ιγ:6).