Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

Η σημασία των αριθμών στη Βίβλο


1  Ο αριθμός του Θεού. Είναι πρωταρχικός αριθμός, από τον οποίο όλοι οι άλλοι αριθμοί εξαρτώνται. Τα πάντα εξαρτώνται από τον ένα Θεό.
 
Διαίρεση/διαχωρισμός. Παράδειγμα: Μέρα/νύχτα, σωσμένος/χαμένος, Παλιά Διαθήκη/Καινή Διαθήκη, Νόμος/χάρη.
 

Ένωση, έγκριση, πληρότητα. Παραδείγματα: ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα, ψυχή και πνεύμα, οι τρείς εχθροί του ανθρώπου: διάβολος, κόσμος, σάρκα, οι δοκιμασίες επιθυμία των οφθαλμών, η επιθυμία της σάρκας και η αλαζονεία του βίου.
 
4  Δημιουργία. Την τέταρτη μέρα δημιουργήθηκε ο υλικός κόσμος, 4 εποχές, 4 σημεία του ορίζοντα.
 
  Χάρη του Θεού: τα 5 χαρίσματα της διακονίας, οι 5 τίτλοι στο Ης.θ:6 θαυμαστός, σύμβουλος, Θεός ισχυρός, αιώνιος πατέρας, άρχων ειρήνης. 5 καρβέλια, τάισαν 5.000 κόσμο.
 
6   Ο αριθμός του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε την 6η μέρα.
 
7  Θεία τελειότητα/πληρότητα. Παραδείγματα: ο Θεός αναπαύθηκε την 7η μέρα, ειπώθηκαν 7 λόγοι στο σταυρό, στο βιβλίο της Αποκάλυψης: 7 εκκλησίες, 7 σφραγίδες, 7 σάλπιγγες.
 
  Ανάσταση. Παραδείγματα: Η 8η μέρα είναι μια καινούρια αρχή. 8 άνθρωποι σώθηκαν μετά τον κατακλυσμό. Τα αρσενικά Εβραιόπουλα, έκαναν περιτομή την 8η ημέρα.
 
Κρίση, τέλος. Ο Ιησούς πέθανε την 9η ώρα. 9 είναι τα στοιχεία του καρπού του Πνεύματος, 9 και τα χαρίσματα.
 
10   Άλλος ένας αριθμός τελειότητας από θεία άποψη και ευθύνη. 10 εντολές. Το δέκατο είναι το 1/10 των εισοδημάτων. Αριθμός του κόσμου.
 
11  Ακαταστασία, ατέλεια. Η προδοσία του Ιούδα άφησε 11 μαθητές.
 
12   Κυβέρνηση, διοικητική τελειότητα. 12 φυλές Ισραήλ, 12 μαθητές.