Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αποκ.ιγ:1  Και εστάθην επί την άμμο της θαλάσσης, και είδα θηρίον αναβαίνον εκ της θαλάσσης, έχον κεφαλάς επτά και κέρατα δέκα, και επί των κεράτων αυτού δέκα διαδήματα, και επί τας κεφαλάς αυτού ονόματα βλασφημίας
και εστάθην επί την άμμον της θαλάσσης
Τα καλύτερα αρχαία χειρόγραφα της Κ.Δ δεν λένε «και εστάθην», αλλά «εστάθη επί την άμμον της θαλάσσης». Αυτό δείχνει ότι αναφέρεται στον δράκοντα στο εδ.17 του προηγούμενου κεφαλαίου. Τότε πρέπει να διαβάσουμε: «και ο δράκων ωργίσθη κατά της γυναικός, και υπήγε να κάμη πόλεμον μετά του υπολοίπου του σπέρματος αυτής, τους φυλάττοντας τας εντολάς του Θεού και έχοντας την μαρτυρίαν του Ιησού. Και εστάθη (ο δράκων) επί την άμμον της θαλάσσης».

Έτσι το 13ο κεφάλαιο πρέπει ν’ αρχίζει ως εξής: «και είδον θηρίον αναβαίνον εκ της θαλάσσης...»
Τώρα βέβαια αυτό δεν είναι σίγουρο, γιατί το κριτικό κείμενο UBS δίνει βαθμό βεβαιότητας C, 60%, δηλαδή υπάρχει κάποια αμφιβολία ως προς την εγκυρότητά του.
Αν τώρα πούμε ότι λέει, «και εστάθην», τότε είναι ο Ιωάννης εκείνος που από επίγεια άποψη βλέπει αυτά τα γεγονότα. Αυτό σημαίνει ότι ο Ιωάννης αρχίζει να περιγράφει γεγονότα που συμβαίνουν στο παγκόσμιο σύστημα του Α/Χ.
Μας γυρίζει πάλι πίσω στο χρόνο για να μας περιγράψει τα ίδια γεγονότα που είδαμε στο κεφ.ιβ:5-17 σχετικά με την Αρπαγή, τη Μεγάλη θλίψη, τους αγίους της θλίψης, αλλά από διαφορετική άποψη.
Σ’ αυτό το κεφάλαιο ο Ιωάννης μας περιγράφει τα ίδια γεγονότα από την άποψη του συστήματος του Α/Χ.
Το κεφ.13 αναφέρεται στο πρώτο θηρίο που ανέβηκε από τη θάλασσα, τον Α/Χ και σε ένα άλλο θηρίο, τον ψευδοπροφήτη, στο χάραγμα του θηρίου, και στα γεγονότα που συμβαίνουν πάνω στη γη.
Ο Ιωάννης βλέπει εδώ τα συμβάντα από καθαρά ανθρώπινη άποψη. Το γεγονός ότι στάθηκε πάνω στην άμμο της θάλασσας, δείχνει ότι βρίσκεται σ’ ένα βασίλειο το οποίο έχει να κάνει με τους λαούς και τα έθνη της γης. Η άμμος της θάλασσας συμβολίζει τους λαούς της γης, τα πλήθη των εθνών. Μια παράλληλη γραφή με αυτό βρίσκεται στο κεφ.κ:8. Αναφέρεται στο Σατανά, ο οποίος λύνεται από την άβυσσο στο τέλος της χιλιετούς βασιλείας για να πλανήσει τα έθνη, «των οποίων ο αριθμός είναι ως η άμμος της θαλάσσης».
και είδον θηρίον αναβαίνον εκ της θαλάσσης
Υπάρχει και μια άλλη πιθανότητα να πούμε ότι «εστάθη επί την άμμον της θαλάσσης». Τότε αναφέρεται στο δράκοντα, το Σατανά, ο οποίος τώρα στέκεται πράγματι στην άμμο της θάλασσας, βρίσκεται πάνω στη γη.
Έχει χάσει πλέον τη θέση του στον ουρανό. Με το Σατανά πάνω στη γη, το σύστημα του Α/Χ που πληγώθηκε θανατηφόρα, αναβιώνει και πάλι μακριά από την ταραχή και το θόρυβο των λαών με νέα μορφή και με καινούρια δύναμη.
Ο ίδιος δράκων που είδαμε στο κεφ.ιβ να έχει 7 κεφάλια και 10 κέρατα, τώρα παρουσιάζεται πάνω στη γη και είναι η μεγάλη και ανανεωμένη δύναμη του Σατανά που κινείται πίσω από τη νέα παγκόσμια κυβέρνηση, η οποία αναβιώνει με νέα δύναμη μετά την αρπαγή του Υιού άρσεν.
Γνωρίζουμε ότι ο Σατανάς ήταν εκείνος που εργαζόταν πίσω απ’ όλες τις παγκόσμιες κυβερνήσεις δια μέσου των αιώνων, για να πετύχει το σχέδιό του, το οποίο κατορθώνει να εκπληρώσει τώρα με το σύστημα του Α/Χ.
Πάντοτε προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει κάποιον άνθρωπο και να τον τοποθετήσει σαν ηγέτη ενός παγκόσμιου συστήματος, τον οποίον οι άνθρωποι να προσκυνήσουν. Και τώρα δίνει σ’ αυτό το σύστημα την εξουσία του, το θρόνο του και τη δύναμή του, όπως μας λέει στο κεφ,ιγ:2.
Το θηρίο λοιπόν ανεβαίνει από τη θάλασσα που συμβολίζει τους λαούς και τα έθνη. Στην Αποκ.ιζ:1,15 λέει ότι τα ύδατα είναι λαοί και όχλοι και έθνη και γλώσσες. Αυτό σημαίνει ότι ο Α/Χ θα βγει μέσα από την ταραχή, τον οικονομικό πανικό, την αγωνία και την ανησυχία των εθνών. Θα βγει μέσα από την κακή ψυχική κατάσταση και το φόβο των λαών. Εξ αιτίας του φόβου θα είναι πιο ευκολόπιστοι και ευκολομεταχείριστοι. Θα βγει μέσα από τα πάθη και τις διαμάχες των λαών της γης που θα κράζουν για σταθερότητα και ασφάλεια. Έτσι θα διαμορφωθεί το σύστημα του Α/Χ.
Ανέκαθεν μεγάλη αναταραχή πάνω στη γη είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν δικτατορίες, γιατί οι άνθρωποι πάντα ψάχνουν για κάποιον που θα τους σώσει και θα τους βγάλει μέσα απ’ αυτή την κατάσταση.
Το ίδιο και τώρα, όλος ο κόσμος βρίσκεται σε μεγάλη αναταραχή και φόβο, και όλοι είναι πρόθυμοι να δεχθούν ένα παγκόσμιο ηγέτη.
Ήδη πολλοί άνθρωποι παρατηρούν τα γεγονότα που πάνε συνεχώς προς το χειρότερο και λένε ότι μόνο μια παγκόσμια κυβέρνηση με ένα παγκόσμιο ηγέτη θα λύσει όλα τα προβλήματα. Εκείνο που έχει ανάγκη ο κόσμος σήμερα είναι ένας υπεράνθρωπος. Ο κόσμος θα αποκτήσει έναν ηγέτη υπεράνθρωπο, που όμως δεν πρόκειται να κάνει ότι νομίζουν, ώστε να εκπληρώσει όλες τις προσδοκίες τους
Λουκ.κα:25,26  Αυτά τα εδάφια εφαρμόζονται ιδιαίτερα στην 6η σφραγίδα.
Όμως και πιο πριν από τη σφραγίδα αυτή θα υπάρχει αναταραχή και στενοχωρία εθνών εν απορία. Οι καρδιές των ανθρώπων θα αποψυχούν από το φόβο των επερχομένων δεινών στην οικουμένη και θα είναι πρόθυμοι να δεχθούν οποιονδήποτε που θα μπορέσει να τους ελευθερώσει και να τους βγάλει μέσα απ’ αυτή την κατάσταση. Θα παραδοθούν τελείως σ’ αυτόν, οποιοδήποτε και αν είναι το κόστος, απλώς και μόνο γιατί θέλουν να περάσουν αβλαβείς μέσα από αυτή την στεναχώρια. Έτσι θα δεχθούν τον υπεράνθρωπο παγκόσμιο ηγέτη, τον οποίο ο Σατανάς θα τους προσφέρει σαν την μόνη λύση και την μόνη διέξοδο στα αδιέξοδά τους,
Α΄Θεσ.ε:3  Οι προσδοκίες τους δεν πρόκειται να εκπληρωθούν. Αντί για ειρήνη και ασφάλεια θα επέλθει αιφνίδιος όλεθρος. Όμως για μας υπάρχει ελπίδα και θα εκφύγουμε απ’ όλα αυτά που πρόκειται να επέλθουν πάνω στην οικουμένη.(ε:4)
Δαν.ζ:2  Ο Δανιήλ βλέπει σε όραμα ότι οι 4 άνεμοι του ουρανού συνεφώρμησαν επί την θάλασσαν την μεγάλην.
Οι 4 άνεμοι του ουρανού αναφέρονται στην παγκόσμια δαιμονική επιρροή, καταπίεση καταδυνάστευση και αναταραχή πάνω στη γη, που θα κάνει τα έθνη να παραφρονήσουν. Στο εδ.3 λέγει ότι είδε 4 μεγάλα θηρία να ανεβαίνουν από τη θάλασσα και να διαφέρουν μεταξύ τους. Στη συνέχεια μας περιγράφει ποια ήταν αυτά τα θηρία. Είναι 4 παγκόσμιες αυτοκρατορίες, η Βαβυλώνα, η Μηδοπερσία, η Ελλάδα, η Ρώμη και το σύστημα του Αντίχριστου.
Και πάλι βλέπουμε ότι ο Δανιήλ είδε αυτά τα θηρία να ανεβαίνουν μέσα από τη θάλασσα, μέσα από την αναταραχή και την αγωνία των εθνών.
Ο Ιωάννης λοιπόν βλέπει ένα θηρίο να ανεβαίνει μέσα από τη θάλασσα. Πρόκειται για ένα θηρίο, όχι για τον ίδιο τον δράκοντα. Στο κεφ.ιβ:3 είδε ο Ιωάννης ένα δράκοντα με 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Και τώρα βλέπει ένα θηρίο με 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Όμως ο δράκοντας δίνει στο θηρίο αυτό την εξουσία και τη δύναμή του.
Τώρα αυτό το θηρίο αναφέρεται και στον ίδιο τον Α/Χ και το σύστημά του. Πρόκειται για ένα άγριο θηρίο. Στο εδ.8 λέγει ότι θα προσκυνήσουν το θηρίο όλοι οι κάτοικοι της γης, των οποίων τα ονόματα δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής του Αρνίου. Αυτό σημαίνει ότι θα προσκυνήσουν και τον Α/Χ και το σύστημά του. Και τα δύο αναφέρονται σαν ένα γιατί εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό, να φέρουν εις πέρας το σχέδιο του Σατανά.
Αυτό το θηρίο έχει 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Πρόκειται για τα ίδια 7 κεφάλια και τα 10 κέρατα που ήταν πάνω στον δράκοντα στο κεφ.ιζ:9,10. Και είδαμε ότι αυτά τα 7 κεφάλια συμβολίζουν τις 7 παγκόσμιες αυτοκρατορίες. Η τελευταία από αυτές είναι το σύστημα του Α/Χ. Τα 10 κέρατα βρίσκονται όλα πάνω στο 7ο κεφάλι.
Είδαμε στο κεφ.ιζ ότι τα 10 κέρατα είναι 10 βασιλείς, που θα λάβουν εξουσία και θα βασιλεύσουν μια ώρα μαζί με το θηρίο ως βασιλείς. Λαμβάνουν την εξουσία τους τον καιρό της βασιλείας του Α/Χ και γι αυτό έχουν και διαδήματα και βρίσκονται όλα πάνω στο 7ο κεφάλι.
Πάνω στα κεφάλια ήταν 10 διαδήματα. Τα 10 κέρατα τώρα φέρουν διαδήματα. Είδαμε στο καφ.ιβ:3 ότι και ο μέγας κόκκινος δράκων είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα και πάνω στα κεφάλια του 7 διαδήματα. Τον καιρό λοιπόν της 7ης παγκόσμιας αυτοκρατορίας του Α/Χ λαμβάνουν τα 10 κέρατα εξουσία και γι’ αυτό φέρουν διαδήματα.
Στο κεφ.ιζ:12 λαμβάνουν εξουσία και βασιλεύουν ως βασιλείς μαζί με το θηρίο μια ώρα. Αυτή η ώρα είναι το χρονικό διάστημά των 42 μηνών της Μεγάλης θλίψης, στο οποίο αναφέρεται το κεφ.ιγ.
Το 10 είναι συμβολικός αριθμός της πληρότητας του κόσμου. Στην Αποκ.β:10 το μήνυμα προς την εκκλησία της Σμύρνης ήταν ότι θα έχουν θλίψη 10 ημερών. Δέκα μέρες είναι ένα πλήρες μέτρο θλίψης μέσα στον κόσμο.
Τα κέρατα συμβολίζουν ισχύ, δύναμη. Επομένως πρόκειται για 10 οικονομικά παντοδύναμους ανθρώπους, οι οποίοι λαμβάνουν εξουσία και βασιλεύουν μια ώρα ως βασιλείς με το θηρίο. Είναι δέκα άνδρες που βασιλεύουν ως βασιλείς.
Τα διαδήματα αναφέρονται στην εξουσία. Πρόκειται για βασιλικά διαδήματα, όχι για βραβεία νικητών. Είναι διαδήματα εξουσίας και βασιλείας, γι’ αυτό και βασιλεύουν ως βασιλείς. Όμως δεν γίνεται καμιά τελετή στέψης αυτών των βασιλιάδων, κατά την οποία παίρνουν πραγματικά διαδήματα. Δεν γίνονται βασιλείς, αλλά βασιλεύουν σαν βασιλείς.
και επί τας κεφαλάς αυτού ονόματα βλασφημίας
Αυτά τα ονόματα βλασφημίας ήταν πάνω και στα 7 κεφάλια. Αυτό σημαίνει ότι και οι 7 παγκόσμιες αυτοκρατορίες είχαν τις ίδιες αρχές, τα ίδια είδωλα, το ίδιο πνεύμα και λάτρευαν τους άρχοντές τους σαν θεούς. Όλα αυτά μπροστά στα μάτια του Θεού είναι ονόματα βλασφημίας.
Η Βίβλος βέβαια δεν αναφέρει, αλλά μπορούμε να κάνουμε ορισμένες βάσιμες υποθέσεις:
α. Ο Νεβώ και ο Βηλ, θεοί της Βαβυλώνας.
β. Ο Ναβουχοδονόσορ έκανε μια εικόνα που παρίστανε τον εαυτό του, και διέταξε όλους τους υπηκόους του, μόλις ακούσουν τον ήχο μουσικών οργάνων, να πέσουν αμέσως και να προσκυνήσουν την εικόνα αυτή, διαφορετικά θα έπεφταν μέσα στην κάμινο του πυρός την καιομένη. Έκανε τον εαυτό του θεό και αυτό αποτελούσε μεγάλη βλασφημία προς τον αληθινό Θεό.
γ. Στην Ελλάδα οι θεοί Αθηνά και Δίας δόξαζαν και εξύψωναν ανθρώπους και τους έκαναν θεούς.
δ. Στην ελληνική αυτοκρατορία της Αιγύπτου, ο βασιλιάς Πτολεμαίος πήρε τον τίτλο «θεός ο σωτήρ». Κι αυτά ήταν ονόματα βλασφημίας.
ε. Οι Καίσαρες θεοποιούσαν τους εαυτούς τους και είχαν καθιερώσει τη λατρεία του θεού στο πρόσωπο του αυτοκράτορα. Τα ονόματα που χρησιμοποιούσαν ήταν ονόματα βλασφημίας.
ς. Σήμερα ο Ουμανισμός ή ανθρωπισμός έχει στόχο την εξύψωση και την δόξα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι το κέντρο και ο σκοπός όλων των πραγμάτων.
Ο άνθρωπος μόνος του μπορεί να καθορίσει το πεπρωμένο του και να δημιουργήσει έναν τέλειο κόσμο. Μπορεί να κάνει τα πάντα από μόνος του.
Όμως αυτό αποτελεί μεγάλο ψέμα και ανταρσία εναντίον του Θεού και της κατάστασης των πραγμάτων που Αυτός έχει θεσπίσει.
ζ. Το αποκορύφωμα όλων αυτών των ονομάτων βλασφημίας θα είναι ο ίδιος ο Αντίχριστος που θα καθίσει στο ναό του Θεού σαν θεός και θα αξιώσει λατρεία και προσκύνηση σαν θεός.