Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

O χάρτης της φτώχειας

Κατά τη στιγμή της έναρξης της στρατηγικής της "ανάπτυξης", 117 εκατομμύρια Ευρωπαίοι βρίσκονταν σε κίνδυνο, μια κομψή έκφραση που περιγράφει τη φτώχεια!


 Ο χάρτης αυτός (βασίζεται στα δεδομένα που παρέχονται από την Eurostat) δείχνει το ποσοστό των ευρωπαίων πολιτών που διέτρεχαν κίνδυνο το 2013 σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Αν υπολογίσουμε την αύξηση της ανεργίας και την φτωχοποίηση η σημερινή εικόνα πρέπει να είναι χειρότερη.


Οι περιοχές με μπλε χρώμα είναι εκείνες στις οποίες ο αριθμός των ατόμων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια είναι σύμφωνη με τους στόχους που ορίζονται από τη στρατηγική Ευρώπη 2020.


Όσο  πιο σκούρο είναι το χρώμα, τόσο μικρότερος είναι ο κίνδυνος.


 Οι περιοχές με κόκκινο χρώμα είναι εκείνες που εξακολουθούν να απέχουν πολύ από την επίτευξη των στόχων. Όσο πιο σκούρο είναι το κόκκινο  τόσο περισσότερο οι κάτοικοί τους βρίσκονται σε κίνδυνο.


 Το σκούρο κόκκινο σηματοδοτεί ένα ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο από 29%.  Η κατάσταση είναι πιο σκληρή στην ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας βέβαια, την Ισπανία και την Ιταλία (στις δύο αυτές χώρες με περιφερειακές διαφορές) αλλά και την Πορτογαλία ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία.


Αντίθετα στην Σκανδιναβία   και την κεντρική Ευρώπη η εικόνα είναι πολύ καλή με τις Ανατολικές χώρες όμως να βρίσκονται σχεδόν όλες στο ροζ ή το κόκκινο..