Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015

Η μεγάλη αποστολή


Ιωάν.ιζ:13-21


Ας προσέξουμε άλλη μια φορά, τούτο τον σωστό Βιβλικό τρόπο τοποθέτησης, απέναντι της έννοιας «κόσμος».


* «Εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου» (14). Ήρθε στον κόσμο, αγάπησε τον κόσμο, θυσιάστηκε «υπέρ της του κόσμου ζωής» (Ιωάν.ς:51), όμως δεν ήτανε εκ του κόσμου. Δεν ήρθε να ενταχθεί στον κόσμο ή το χειρότερο ν’ αφομοιωθεί απ’ αυτόν, αλλά να οδηγήσει αυτόν στην επιστροφή του στο Θεό.


* Οι πιστοί «δεν είναι έκτου κόσμου» (16). Κάποτε ανήκαν στον κόσμο δηλαδή το φρόνημά του, την αντίθετη φιλοσοφία ζωής του, την αμαρτία μέσα στην οποία τον καταπόντισε η παρακοή του στο Θεό. Τώρα όμως ο Χριστός τους κάλεσε εκ του κόσμου και τους συγκρότησε σώμα μοναδικό κι ευλογημένο, την Εκκλησία. Η Εκκλησία, είναι... «ο κόσμος του πιστού».

* «Εγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμον» (18). Ο πρέσβης της Ελλάδας στην Κίνα, δεν είναι κινέζος. Δεν ανήκει στο κινέζικο κράτος. Βρίσκεται εκεί με μια συγκεκριμένη αποστολή- να προωθήσει τα ελληνικά συμφέροντα στη χώρα που είναι διαπιστευμένος. Όμοια και η αποστολή του πιστού «εις τον κόσμον». Ένας που έτσι ένιωσε την αποστολή του στον κόσμο, μετά την απένταξή του «εκ του κόσμου» ο Παύλος, έγραφε: «υπέρ του Χριστού πρεσβεύομεν» (Β' Κορ.ε:20), «υπέρ του Ευαγγελίου πρεσβεύομεν» (Εφεσ.ς:20). Έχουμε έτσι δει και τοποθετήσει τους εαυτούς μας «εις τον κόσμον»;