Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015

Η διττή υπόσταση


Ιωάν.ιζ:9-12


Ο χριστιανός έχει κατά την Καινή Διαθήκη, μια διττή υπόσταση. Γνώση δε και σωστή τοποθέτησή της, οδηγεί σε σωστό πνευματικό προσανατολισμό και πορεία. Πριν απ’ όλα, βρίσκεται:

«ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ». Από τα πολλά εδάφια που διατυπώνουν κι αναλύουν τούτη τη θέση, ας θυμηθούμε το Β' Κορ.ε:17. «Εάν τις είναι εν Χριστώ είναι καινή κτίσις». Η μετάνοια κι επιστροφή μας, μας «κτίζουν εν Χριστώ» (Εφεσ.ς:20). Αυτός γίνεται το θεμέλιο μας και το περιβάλλον ζωής μας. Η Εκκλησία Του, το σώμα των λυτρωμένων Του, γίνεται η κοινωνία και ο κόσμος μας. Όμως ενώ κόσμος μας γίνεται η Εκκλησία, με κανένα τρόπο δεν είμαστε... απόκοσμοι. Ενώ είμαστε «εν Χριστώ», είμαστε ταυτόχρονα και...

«ΕΝ ΤΩ ΚΟΣΜΩ» (11). Ζούμε την πνευματική μας ζωή, μέσα στον κόσμο. Εκεί δοκιμαζόμαστε, αγωνιζόμαστε, ευαγγελίζουμε. Ναι, ο Θεός μας έσωσε «εκ του κόσμου» (6), για να μας τοποθετήσει συνέχεια όχι στην προστατευτική γυάλα ενός αναχωρητισμού, αλλά «εν τω κοσμώ», φως και αλάτι του κόσμου.

Θα πεις, πόσο δύσκολο να ζεις «εν τω κόσμω», και να εξακολουθείς να παραμένεις «εν Χριστώ»! Δύσκολο, ναι. Όμως, διάβασε προσεκτικά στην προσευχή του Κυρίου, τα λόγια «ούτοι είναι εν τω κόσμω» (11). Το ξέρει ο Κύριος και μεσιτεύει για με και για σε στην αρχιερατική προσευχή Του. Πόσο πρέπει να σε ενθαρρύνει και εμψυχώνει αυτό!..

Προσευχή: Θεέ μου ζώντας «εν τω κόσμω» ας ζω σταθερά και ουσιαστικά «εν Χριστώ».