Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΙΑ ΖΩΗ“Εκπληρούντες αγιωσύνην εν φόβω Θεού” (Β’ Κορ.γ:1)

Αυτές οι αναρτήσεις έχουν καλύψει μια πλατειά γκάμα θεμάτων και ζητημάτων που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή των Χριστιανών. Ο σκοπός μας δεν ήταν να θεσπίσουμε κανόνες και νόμους (διατάγματα), αλλά να ανακαλύψουμε ειλικρινά ποιο είναι το θέλημα του Θεού για τις ζωές μας. Προσπαθήσαμε να δώσουμε βιβλική καθοδήγηση η οποία θα είναι για πρακτική χρήση προς αντιμετώπιση των καταστάσεων της μοντέρνας ζωής. Πιστεύουμε ότι έχουμε εγείρει ερωτήματα, προκαλέσαμε συλλογισμό, εμπνεύσαμε Βιβλική μελέτη, και δώσαμε τουλάχιστο μερικές απαντήσεις. Πιστεύουμε ότι θα μελετήσετε τη Γραφή και θα εξετάσετε τις πεποιθήσεις σας για να βρείτε γιατί πιστεύετε στο Θεό και θα αναπτύξετε πραγματικές προσωπικές πεποιθήσεις σε κάθε ένα απ’ τους τομείς που συζητήσαμε. Εάν δεν έχεις το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος όπως στις Πράξεις β, σε ενθαρρύνουμε με ζήλο να το λάβεις γιατί αυτό είναι που θα οδηγήσει, καθοδηγήσει, εξηγήσει (φωτίσει) τις Γραφές και θα σου δώσει τη δύναμη να ζήσεις μια άγια, νικηφόρα ζωή. Μεταλλασσόμαστε στην εικόνα του Χριστού μέσω του Πνεύματος (Β’ Κορ.γ:18). Χωρίς το Πνεύμα απλά δεν έχουμε τη δύναμη να υπερνικήσουμε την αμαρτία και να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Εάν είσαι ένας νέος πιστός, μην ανησυχείς εάν δεν καταλαβαίνεις τα πάντα για τον αγιασμό. Απλώς γίνου πρόθυμος ν’ αυξηθείς και να μάθεις. Ειλικρινά εκζήτησε το θέλημα του Θεού. Ακολούθησε την οδηγία του Πνεύματος, άκουσε την συνείδησή σου, και ακολούθησε τις πεποιθήσεις καθώς ο Θεός θα τις αναπτύσσει μέσα σου.


Μπορεί κάποιοι αναγνώστες να διαφωνούν μαζί μας σε μερικά σημεία. Μπορεί να έχετε μια καλύτερη κατανόηση σε μερικά θέματα απ’ ότι εμείς. Το μόνο που ζητάμε είναι να εκζητήσετε το νου του Θεού. Μην υιοθετήσετε απλώς τη διδασκαλία άλλων (συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού σας), αλλά αναπτύξτε τα δικά σας πιστεύω μέσω προσευχής, σκέψης και μελέτης.

Μην βασίζεστε απλώς σε τί οι άλλοι λένε ή δε λένε. Μην φοβάστε να ρωτήσετε το Θεό να σας οδηγήσει πιο πολύ μέσα στην αλήθεια Του, και μην φοβάστε ν’ αλλάξτε τις απόψεις σας εάν ο Θεός σας οδηγεί να το κάνετε. “Εαυτούς εξετάζετε, εάν ήσθε εν τη πίστει εαυτούς δοκιμάζετε” (Β’Κορ.γ:5). Μην φοβόσαστε για το τί θα σημαίνει για σας το θέλημα του Θεού, πάντοτε θα ωφελούμαστε με το να προσκολόμαστε στενότερα στο Θεό και κάνοντας το τέλειο θέλημα Του. Ποτέ δεν θα χάσουμε ζώντας άγια.

Φυσικά, η άγια ζωή δεν έρχεται απλά από διανοητική γνώση. Πρέπει να απορρέει από μέσα, και να γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι απαραίτητο για τη Χριστιανική ζωή. Ο αγιασμός πρέπει να είναι μέσα σας, τότε θα προκαλέσει αλλαγές και στο εξωτερικό μέρος. Ο αγιασμός θ’ αλλάξει το φρόνημά σας, την ομιλία σας, την εμφάνισή σας και τις πράξεις σας. Εάν δεν γίνουν αυτά, τότε κάτι είναι λάθος, “Ούτω και η πίστη εάν δεν έχει έργα, νεκρά είναι καθ’ εαυτήν” (Ιακ.β:17). Όταν αναγεννιόμαστε, “Τα παλαιά παρήλθον ιδού τα πάντα έγειναν νέα” (Β’ Κορ.ε:17). Τα πράγματα που κάποτε αγαπούσαμε τώρα τα μισούμε και τα πράγματα που κάποτε μισούσαμε τώρα τα αγαπάμε.