Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2015

Η χώρα που ελευθερώνει όλα τα ζώα και τα αφήνει στο φυσικό τους περιβάλλον!

Η Κόστα Ρίκα ανακοίνωσε πρόσφατα ότι προτίθεται να γίνει η πρώτη χώρα στον κόσμο που θα κλείσει όλους τους ζωολογικούς κήπους και θα αφήσει ελεύθερα τα ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον.

Στην Κόστα Ρίκα ζει το 4% όλων των γνωστών ειδών του ζωικού βασιλείου, καθιστώντας τη χώρα έναν παράδεισο βιοποικιλότητας!