Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

Μαγεία.

Είναι γεγονός που καθημερινά κερδίζει έδαφος στον κόσμο, αλλά και σε χριστιανικούς κύκλους. Όλες οι μορφές μαγείας είναι καταδικαστέες με σκληρά λόγια μέσα από την Αγία Γραφή. Ο Νόμος καταδίκαζε τις μάγισσες σε θάνατο (Έξοδ.κβ:18). Στο Δευτ.ιη:9-12 καταγράφει διάφορους τύπους ανθρώπων που είναι βδέλυγμα μπροστά στο Θεό:
 

1. Αυτοί που κάνουν ανθρωποθυσίες.
2. Αυτοί που χρησιμοποιούν μαντεία - μυστικιστική ενόραση ή προλέγουν την τύχη.
3. Οιωνοσκόποι - αυτοί που είναι προληπτικοί, παρατηρούν τις μέρες (τυχερές - άτυχες), τα σημεία και τους τρόπους.
4. Γόητες - αυτοί που κάνουν χρήση της μαγείας
5. Μάγισσες - ασχολούνται με μαγείες και πονηρά πνεύματα.
6. Εξορκιστές - αυτοί που εξαπολύουν ή προσπαθούν να εξαπολύσουν ξόρκια και κατάρες.
7. Νεκρομάντης - αυτός που προσπαθεί να έρθει σε επικοινωνία με τους νεκρούς.

Η Γραφή μας λέγει ότι όλα αυτά τα βδελύγματα έχουν τον τόπο τους στη λίμνη του πυρός (Αποκ.κα:8). Η ειδωλολατρία είναι ένα από τα έργα της σάρκας (Γαλ.ε:19-21).
 
Ο απόστολος Παύλος ήξερε ότι όλα αυτά προέρχονται από το διάβολο. Διέκρινε ότι το συγκεκριμένο κορίτσι που ήταν μάντισσα, είχε καταληφθεί από ένα πνεύμα πύθωνα. Πήρε εξουσία πάνω στο πνεύμα και το εξέβαλε στο όνομα του Ιησού (Πράξ.ις:16-18). Ακόμα βλέπουμε στις Πράξ.ιθ:18-20 στην Έφεσο να καίγονται δημόσια βιβλία μαγείας πολύ μεγάλης αξίας.
 
Στις μέρες μας οι άνθρωποι ισχυρίζονται ότι η μαγεία δεν έχει πλέον θέση, αλλά η πραγματικότητα φανερώνει ακριβώς το αντίθετο. Υπάρχει μια αναβίωση όλων των μορφών της μαγείας σ’ όλο τον κόσμο. Παρατηρήστε την αύξηση του Σατανισμού, και των ανατολικών θρησκειών, παγανισμού και μυστικισμού. Παρατηρήστε πόσο έχουν αυξηθεί τα μέντιουμ, τα αποκρυφιστικά βιβλία, τα ωροσκόπια, οι αστρολόγοι. Όλα αυτά δεν είναι τίποτα λιγότερο από μια αναζωπύρωση μαγείας.
 
Η Γραφή μας λέγει ότι όλοι αυτοί οι αστρολόγοι και οι προγνώστες δεν μπορούν να μας βοηθήσουν αλλά οι ίδιοι θα καούν στη φωτιά (Ησ.μζ:12-15). Στον Ιερ.ι:2 λέει να μην πτοούμαστε από τα σημεία του ουρανού όπως κάνουν οι εθνικοί. Και τα δυο εδάφια αναφέρονται στη χρήση ωροσκοπίων και ζωδιακών στοιχείων για συμβουλές ή πρόγνωση του μέλλοντος.
 
Οι αστρολόγοι οι μάγοι και οι μάντεις απέτυχαν να αποκαλύψουν το θέλημα του Θεού στο Ναβουχοδονόσορ. Έπρεπε να έρθει ο άνθρωπος του Θεού για να του πει το αληθινό μήνυμα (Δαν.β:27 & ε:15).
 
Δεν είναι εύκολο να δώσει κανείς την ένταση με την οποία ο Θεός μισεί αυτές τις δραστηριότητες. Είναι βδελύγματα. Αυτός που ασχολείται μ’ αυτά, στην ουσία λατρεύει το Σατανά.
 
Οι Χριστιανοί λοιπόν δεν μπορούν να παίρνουν μέρος σε τίποτα που έχει σχέση με μαγεία. Δεν μπορούν να επισκέπτονται μέντιουμ ή χειρομάντεις ή αστρολόγους για συμβουλές ή πρόγνωση του μέλλοντος. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τράπουλες tarot ή απλές, ζώδια και τα όμοιά τους, ακόμα ούτε γι’ αστεία. Όλα αυτά αντιπροσωπεύουν το Σατανισμό, ανοίγουν το νου στο διάβολο και του επιτρέπουν να εργάζεται πιο ελεύθερα. Αυτοί που ασχολούνται με ανατολικές πολεμικές τέχνες, θα πρέπει να ξέρουν ότι είναι συνδεδεμένες με μυστικισμό, ανατολική φιλοσοφία και λατρείες πνευμάτων. Η γιόγκα και η αυτοσυγκέντρωση είναι επικίνδυνες δραστηριότητες πνευματικά. Βασίζονται στο Βουδισμό και τον Ινδουισμό και μπορούν να ανοίξουν το νου στον κόσμο των πονηρών πνευμάτων. Πολλές από τις ανόητες λέξεις που χρησιμοποιούν οι οπαδοί αυτών των πρακτικών, στην πραγματικότητα είναι προσευχές σε δαιμόνια.
 
Γενικά προσέξτε το άνοιγμα του μυαλού σας στον κόσμο των πνευμάτων. Υπάρχουν πονηρά πνεύματα που θέλουν να σας εκμεταλλευτούν και να σας επηρεάσουν. Ακόμα και την ώρα της προσευχής και της γλωσσολαλιάς θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι με το Θεό και σε επαγρύπνηση και έλεγχο. Ακόμα και το πνεύμα της προφητείας πρέπει να είναι κάτω από τον έλεγχο του προφήτη (Α΄Κορ.ιδ:32).
 
Η προκατάληψη. Είναι ένα κακό που συνδέεται με το θέμα μας, και που δεν πρέπει να έχει καμία θέση στο μυαλό του Χριστιανού. Δεν υπάρχουν τυχερές ή άτυχες μέρες, αριθμοί και τελετουργίες. Ένας Χριστιανός δεν έχει καμία δουλειά με τους οιωνούς ή να φοράει τυχερά αντικείμενα (γούρια). Η Γραφή μας λέει ότι ο Θεός ελέγχει το κάθε τι, ότι Αυτός θα προστατέψει τους δικούς Του, και ότι Αυτός θα ενεργήσει έτσι ώστε όλα να συνεργήσουν για το καλό μας (Εφεσ.α:11 Ψαλμ.91:9-12  Ρωμ.η:28).
 
Ο Σατανάς δεν μπορούσε να αγγίξει την περιουσία του Ιώβ ή την υγεία του μέχρι που ο Θεός του το επέτρεψε. Ακόμα και τότε, ο Σατανάς δεν είχε εξουσία να αφαιρέσει τη ζωή του Ιώβ (α:9-12). Κατάρες, γοητείες, κακοί οιωνοί, θάνατοι ανθρώπων σε συγκεκριμένα μέρη δεν έχουν εξουσία στο Θεό, στην εκκλησία Του ή στα παιδιά Του.