Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015

Aπό μικρό και..υπηρεσιακό μαθαίνεις την αλήθεια !

"... δέσποτα μην ανησυχείτε, μέχρι τώρα καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε να φορολογήσει την εκκλησία...".

Αυτή ήταν η απάντηση του υπηρεσιακού υπουργού οικονομίας, Νίκου Χριστοδουλάκη σε ερώτηση του μητροπολίτη της καθεστωτικής εκκλησίας Ανθιμου κατά την διάρκεια της ομιλίας του πρώτου στο γεύμα της γενικής συνέλευσης της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) στην Θεσσαλονίκη.


Αυτά την ώρα που η πλειοψηφία των πολιτών οφείλει σε δημόσιο, ταμεία, τράπεζες, με πάνω από 3.000.000 ανθρώπους μη οικονομικά ενεργούς λόγω ανεργίας, με μαζική μετανάστευση των νέων στο εξωτερικό, κλπ..