Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΕΙΝΑΙ Ο ΜΩΥΣΗΣ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ;
Επιχειρήματα που χρησιμοποιούν για να στηρίξουν τη δοξασία αυτή και η αντίκρουση:

1. Δευτ. ιη: 15-19 Εδώ λέει ότι ο Θεός θα αναστήσει προφήτη σαν το Μωυσή. Από αυτό συμπεραίνουν ότι στο τέλος των καιρών θα αναστηθεί πάλι ο Μωυσής.
Απάντηση:
 Όταν ο Θεός είπε ότι θα αναστήσει προφήτη σαν το Μωυσή, αναφέρεται προφητικά στο Χριστό, ο Οποίος είναι προφήτης σαν το Μωυσή. Ο Μωυσής δεν είναι σαν το Μωυσή αλλά είναι ο ίδιος.


2.  Έξοδ.ζ:19-20 Ο Μωυσής κάνει τα νερά του ποταμού αίμα, όπως ακριβώς θα κάνουν οι δύο μάρτυρες στην Αποκ.ια:6. Από αυτό βγάζουν το συμπέρασμα ότι ο Μωυσής θα είναι ένας από τους δύο μάρτυρες.
Απάντηση:
Ο Θεός θα σήκωνε κάποιον άλλο για να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο και να αλλάξει τα νερά του ποταμού σε αίμα, αν ο Μωυσής δεν ήταν πρόθυμος να ανταποκριθεί στην κλήση του Θεού.
Άλλωστε, ο Θεός άλλαξε τα νερά του ποταμού σε αίμα και όχι ο Μωυσής. Το ίδιο μπορεί να κάνει ο Θεός και στις έσχατες ημέρες με κάποιον άλλον. Δεν πρέπει αναγκαστικά να είναι ο Μωυσής. Ο Μωυσής απλώς ήταν ένα αγγείο που το χρησιμοποίησε ο Θεός για να δείξει τη δύναμή Του.

3.  Ματθ.ιζ:3 Ο Μωυσής μαζί με τον Ηλία φάνηκαν στο όρος της Μεταμόρφωσης και συνομίλησαν με τον Ιησού. Από αυτό βγάζουν το συμπέρασμα ότι ο Μωυσής και ο Ηλίας θα είναι οι δύο μάρτυρες της δόξας του Θεού στους έσχατους καιρούς.
Απάντηση:
Ο Μωυσής όταν εμφανίστηκε στο όρος της Μεταμόρφωσης, ήταν ήδη αναστημένος. Ήδη βρισκόταν στην παρουσία του Θεού και δεν μπορεί να επιστρέψει ξανά στη γη.

4. Δευτ.λδ:5-6 και Ιούδας 9. Ο Μωυσής πέθανε και τον έθαψε ο Κύριος. Κανείς δεν γνωρίζει το μνήμα του μέχρι σήμερα. Στον Ιούδα 9 λέει ότι ο αρχάγγελος Μιχαήλ φιλονίκησε με το Σατανά πάνω από το σώμα του Μωυσή. Αυτό δείχνει ότι ο Μωυσής αναστήθηκε, και φιλονίκησε ο Σατανάς για το σώμα του. Ισχυρίζονται λοιπόν ότι το σώμα του Μωυσή διαφυλάχτηκε για να αναστηθεί στις έσχατες ημέρες σαν ένας από τους δύο μάρτυρες.
Απάντηση:
Ο Σατανάς δεν θα φιλονικούσε με τον αρχάγγελο Μιχαήλ πάνω από το σώμα του Μωυσή παρά μόνο αν ο Θεός τον είχε ήδη αναστήσει. Δεν υπήρχε κανείς λόγος να γίνει φιλονικία πάνω από το σώμα του αν επρόκειτο να μείνει στο μνήμα και να αναστηθεί αργότερα.