Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 29 Αυγούστου 2015

Η μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου: o κάθε άνθρωπος αντιδρά διαφορετικά στις λέξεις

Έχετε παρατηρήσει πως η ίδια λέξη μπορεί να φανεί προσβλητική σε έναν άνθρωπο και να μην ενοχλήσει καν κάποιον άλλο; Γιατί συμβαίνει αυτό; Η ίδια λέξη μπορεί να δημιουργήσει εντελώς διαφορετική αντίδραση στα εγκεφαλικά κύτταρα του κάθε ανθρώπου. Γιαυτό και ο καθένας μπορεί να αντιδράσει διαφορετικά στην ίδια λέξη.
 
Ερευνητές από το Βασκικό Κέντρο για τη Νόηση, τον Εγκέφαλο και τη Γλώσσα της Ισπανίας εξέτασαν 47 εθελοντές και κατέγραψαν τα σήματα που εξέπεμπαν οι εγκέφαλοι τους σε 75 διαφορετικά ακρωνύμια όπως FBI και DVD. 

Στη συνέχεια, ανέλυσαν τα δεδομένα με τη βοήθεια ενός ειδικού προγράμματος υπολογιστή προκειμένου να εντοπίσουν διαφορές μεταξύ των ατόμων. 
 
Τα αποτελέσματα της έρευνας, που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό New Scientist έδειξαν πως οι απαντήσεις των συμμετεχόντων ήταν τόσο διαφορετικές ώστε το πρόγραμμα μπόρεσε να αναγνωρίσει με ακρίβεια 94% τον κάθε εθελοντή.
 
Φυσικά τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών και οι στόχοι αυτών που τα χρηματοδοτούν, στην πραγματικότητα ποτέ δεν χρησιμοποιούνται για το καλό του ανθρώπου. Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, τα ευρήματα αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν το έναυσμα για την ανάπτυξη συστημάτων ταυτοποίησης νέα γενιάς. Κι αυτό επειδή τρόπος με τον οποίο κάποιος άνθρωπος προφέρει μία συγκεκριμένη λέξη είναι διαφορετικός από το πώς θα την πρόφερε κάποιος άλλος..