Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

Το Facebook παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο για την ιδιωτική ζωή

Το Facebook καταπατά το ευρωπαϊκό δίκαιο για την προστασία της ιδιωτικής ζωής παρακολουθώντας και "εντοπίζοντας" ανθρώπους χωρίς τη συγκατάθεσή τους, αναφέρεται σε έκθεση που δημοσιοποίησε η βελγική Επιτροπή για την Προστασία του Απορρήτου. 

Η έκθεση έχει βασιστεί στις αλλαγές που εφάρμοσε τον Ιανουάριο ο δημοφιλής ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης όσον αφορά την πολιτική απορρήτου των χρηστών του.


Η επιτροπή κατηγόρησε το Facebook ότι έχει επανειλημμένως αποφύγει να απαντήσει στα ερωτήματα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών σχετικά με το θέμα, ενώ έκανε έκκληση στους χρήστες των υπηρεσιών του να εγκαταστήσουν λογισμικό προστασίας στους υπολογιστές τους προκειμένου να μην είναι δυνατόν ο "εντοπισμός" τους από το Facebook.

Από την πλευρά της, η εταιρεία που διαχειρίζεται τoν ιστότοπο υποστήριξε ότι "συμμορφώνεται πλήρως" με τις νομοθεσίες περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και αμφισβήτησε τις «εξουσίες» του βελγικού οργανισμού. Είναι η δεύτερη έκθεση που δημοσιοποιεί φέτος η βελγική επιτροπή κατηγορώντας το Facebook ότι καταπατά τους νόμους προσωπικού απορρήτου.