Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015

Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια.

Ο ίδιος ο Σατανάς πολεμάει μετωπικά με προσωπικές επιθέσεις τους γνήσιους πιστούς του Χριστού, αυτούς που αποτελούν πραγματικό κίνδυνο για τα σχέδιά του, αυτούς που τον «πρόδωσαν» επιστρέφοντας στο Θεό ταπεινωμένοι. Τα πολιτικά συστήματα, η διεθνώς υποστηριζόμενη αθεΐα, τα εκπαιδευτικά συστήματα, το χάραγμα, το μαρκάρισμα με το 666, ο ολοκληρωτισμός που ομοιόμορφα αγκαλιάζει σε διεθνή κλίμακα τον κόσμο μας, κάνουν τη ζωή του χριστιανού εδώ κάτω στη γη πραγματικά βασανιστική και αβάσταχτη.


Η απάντηση του ουρανού οπωσδήποτε θα είναι άμεση και γιομάτη τρυφερότητα για τους λυτρωμένους του Χριστού. «Διότι θέλει είσθαι θλίψις μεγάλη, οποία δεν έγεινεν απ’ αρχής κόσμου έως του νυν ουδέ θέλει γίνει. Και αν δεν συνετέμνοντο αι ημέραι εκεί ναι, δεν ήθελε σωθεί ουδεμία σαρξ· διά τους εκλεκτούς όμως θέλουσι συντμηθεί αι ημέραι εκεί ναι» (Ματθαίος κδ:21,22).

Πράγματι, αν ο Θεός «βραδύνει» να απομακρύνει τους δικούς Του αγαπημένους από τον κόσμο τούτο της φθοράς, τότε η επιστήμη, η τεχνολογία, οι κυβερνήσεις, τα συστήματα θα καταντήσουν τέρας σαν τον Φρανκεστάιν, που θα απειλεί να καταπιεί κάθε ζωντανή ύπαρξη και να εξαφανίσει κάθε ίχνος ζωής.

Ο Θεός δεν θα αποστείλει τον Ιησού Χριστό να ιδρύσει έναν καλύτερο και σωστότερο πολιτισμό, πιο χαρούμενες και ωραιότερες συνθήκες ζωής, αλλά θα τον στείλει να αποσπάσει τους δικούς Του λυτρωμένους από τον κόσμο της ανομίας, ώστε να ολοκληρώσει ο Σατανάς τα σχέδιά του ανενόχλητος στον κόσμο μας.

Είναι πολλές και δυνατές οι αποδείξεις πλέον ότι ζούμε στις τελευταίες μέρες, στις μέρες του Τέλους. Τα γεγονότα εκεί οδηγούν, οι εξελίξεις προς τα εκεί μας προσανατολίζουν. Για μας τους ανθρώπους του Τέλους ένα και μοναδικό είναι το νόημα τούτων των μηνυμάτων. Η συνάντησή μας με τον Κύριο, η νέα Ιερουσαλήμ, η αιώνια ζωή με τον Σωτήρα μας. Εκεί που μόνο καθαροί, ολόκληροι και αγιασμένοι θα ζήσουν. Και όποιος έχει αυτή την ελπίδα στην ψυχή του καθαρίζει τον εαυτό του, ώστε να είναι καθαρός καθώς Εκείνος είναι καθαρός.