Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ  
1. «Η πίστη που κατοίκησε πρώτα στη γιαγιά τη Λωΐδα και τη μητέρα την Ευνίκη» (Β’ Τιμόθεο α:5) - πολλά τα πλεονεκτήματα και ευλογίες, το οικογενειακό σου περιβάλλον να 'ναι του Χριστού.
   
   2. «Από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα» (Β’ Τιμόθεο γ:15) - Ανυπολόγιστης αξίας, να γιομίζετε την ψυχή σας με τους θησαυρούς της Αγίας Γραφής. Ξεχωρίστε απ’ όλα τα βιβλία σας, τη Βίβλο.
   

   3. «Σωτηρία διά της πίστεως στον Χριστό» (Β’ Τιμόθεο γ:15) - Η γνώση των Γραφών οδηγεί στο Σωτήρα, δεν είναι αυτή πού σώζει. Γι’ αυτό και παιδιά ευσεβών, μαθητές Κυριακού Σχολείου, έχουν εξίσου ανάγκη σωτηρίας.
   
   4. «Εσύ τέκνο μου, ενδυναμού διά της χάριτος της εν Χριστώ» (Β’ Τιμόθεο β:1) - Μπαίνοντας στην Οικογένεια του Θεού, παιδί του Θεού, έχεις καθημερινή ανάγκη ν’ αυξάνεις στη χάρη του Θεού. «Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε» (Α’ Τιμόθεο δ:15).

   5. «Το χάρισμα του Θεού εν σοι» (Α’ Τιμόθεο δ:14, Β’ Τιμόθεο α 6) - Ο Θεός επιθυμεί να σου δώσει χάρισμα, το όποιο να καλλιεργήσεις για τη δόξα Του και το έργο Του.

   6. «Αγωνίζου τον καλόν αγώνα» (Α’ Τιμόθεο ς:12) - Είσαι ένας αθλητής του Θεού και «συναθλητής του Παύλου και τόσων άλλων» (Φιλιππησίους α:27, δ:3). Οι πιο όμορφοι αγώνες.

   7. «Εργάσθητι... εγώ αναχωρώ» (Β’ Τιμόθεο δ:6) - Ναι, μια μέρα θα πάρεις τη σκυτάλη να τρέξεις εσύ κι η γενιά σου, το δικό σας μίλι. Προετοιμάσου.