Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016

Το βιβλίο των Αριθμών 001ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο τίτλος στη μετάφραση των Ο' είναι «Αριθμοί» αλλά στα Εβραϊκά, όπως σε κάθε βι­βλίο τους οι Εβραίοι,  έπαιρναν τον τίτλο από την πρώτη λέξη. Έτσι στα Εβραϊκά είναι «Γουαγιενταμπέρ» που σημαίνει: «Και είπε».
Στο Μαζοριτικό κείμενο ο τίτλος του βιβλίου είναι (Μπε-Μιδμπάρ) που σημαίνει, «μέσα στην έρημο». Αυτός ο τίτλος παρ’ όλο που είναι μεταγενέστερος περιγράφει καλύτερα το περιεχόμενο του βιβλίου των Αριθμών.
Οι Ο’ το ονόμασαν έτσι επειδή αριθμήθηκαν οι υιοί Ισραήλ κατά φυλές και οικο­γένειες. Όμως αυτό το γεγονός καλύπτεται μόνο από λίγα κεφάλαια του βιβλίου. Τα περισσότερα κεφάλαια έχουν να κάνουν με τις περιπλανήσεις των Ισραηλιτών μέσα στην έρημο.

Συγγραφέας είναι πάλι ο Μωυσής ο οποίος έγραψε όλη την Πεντάτευχο (Aρ.λγ:2). Ουσιαστικά τα έγραψε ο Κύριος για μας, για να τα διαβάζουμε μέχρι σήμερα. Τόσα χρόνια, τα ίδια πράγματα και οι ίδιοι νόμοι, γιατί οι άνθρωποι είναι ίδιοι, αλλά και ο διάβολος είναι ο ίδιος.
Είναι η συνεχεία του Λευιτικού που είναι η συνέχεια της Εξόδου που και αυτό είναι συνέχεια της Γένεσης. Όλες οι συνέχειες (εκτός της Γένεσης που είναι η αρχή - Μπερεσίθ -) αρχίζουν με τον Εβραϊκό συνδετικό σύνδεσμο  «Γουέ» (και) ώστε να συνδέεται το ένα βιβλίο με το άλλο. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα βιβλίο σε συνέχειες.
Γράφτηκε το 1440-1400 π.Χ. Καλύπτει 38 χρόνια και 9 μήνες περιπλάνησης μέσα στην έρημο.
Αρ.α:1           1η μέρα 2 μήνα 2ου χρόνου τότε που βγήκαν από την Αίγυπτο.  
Δευτ.α:3       1η μέρα 11ος μήνας  40ος χρόνος.
Έτσι από την Έξοδο μέχρι το Δευτερονόμιο που μπήκαν στη γη Χαναάν είναι πε­ρίπου 40 χρόνια.
Το Λευιτικό καλύπτει περίπου ένα μήνα (Εξ.μ:2) η σκηνή του Μαρτυρίου στήθηκε την 1η μέρα του 1ου μήνα (2ου χρόνου) και στους Αριθμούς λέει ότι είναι η 1η μέρα του 2ου μήνα του 2ου χρόνου. Δηλαδή σε ένα μήνα έγινε και στήθηκε η σκηνή του Μαρτυρίου.
Περιεχόμενα  Δεν έχουμε την πλήρη, λεπτομερή ιστορία αυτής της περιό­δου. Τα περισσότερα γεγονότα πιθανόν να έγιναν στην αρχή και στο τέλος αυτής της περιόδου. Να θυμόμαστε ότι όλα αυτά που γράφει το Πνεύμα του Θεού εδώ είναι η ιστορία της απολύτρωσης. Αυτά που γράφονται είναι σχετικά με τη σωτήρια μας (Α’ Κορ.ι:11).
Βλέπουμε τι θησαυρό γνώσεων έχουμε στα χέρια μας, και πόσο πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό γι’ αυτό, γιατί διαβάζουμε πώς έζησαν οι άνθρωποι, τις αποφάσεις που πήραν, ποιοι ευλογήθηκαν και για ποιο λόγο, ποιοι δεν ευλογήθηκαν και για ποιο λόγο, και μαθαίνουμε τόσο πρακτικά πώς πρέπει να βαδίζουμε με τον Κύριο.
Ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να έχουμε για την ψυχή μας, για τη σωτηρία μας είναι ο λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή. Αυτό, το τόσο ζωτικό βιβλίο για τον άνθρώπο, ο διάβολος έχει καταφέρει τον κόσμο να το βάλει στο ράφι και να διαβάζει οποιαδήποτε άλλη ανοησία.
Το Άγιο Πνεύμα επιλέγει και παραλείπει ανάλογα τα γεγονότα ώστε να ζωγραφίσει μια πνευματική εικόνα για μας.
Οι κακόβουλοι κριτικοί έχουν να πουν πολλά και γι’ αυτό το βιβλίο, όπως: Πώς μια έρημος σαν αυτή του Σινά που δεν έχει τίποτα μπόρεσε μα θρέψει τόσα εκατομμύρια κόσμο για 40 χρόνια; Απάντηση: Δεν έκανε το θαύμα η έρημος Σινά, αλλά το έκανε ο Θεός (μάνα, νερό, ορτύκια).
Στο Σινά επιβεβαιώθηκε η διαθήκη που είχε κάνει ο Θεός με τον Αβραάμ, δόθηκε ο νόμος, στήθηκε η σκηνή του Μαρτυρίου, αφιερώθηκαν οι ιερείς, εδραιώθηκε η λατρεία και ο Γιάχβε κατοικούσε ανάμεσα τους.
Αφού έγιναν όλα αυτά, οι Ισραηλίτες ήταν έτοιμοι για τη γη της επαγγελίας. Το ίδιο και σήμερα, ο Θεός θέλει να εδραιώσει μέσα μας την πίστη, τις αλήθειες, να μας κά­νει ιερείς, να μας αγιάσει, να μας καθαρίσει, για τον ουρανό.
Έκαναν απογραφή όλος ο οίκος Ισραήλ, κατέγραψαν τους ζωντανούς, μπήκαν σε τάξη για να είναι έτοιμοι να πάρουν και να μοιραστούν τη γη.
Δεν ήταν πια σκόρπιοι, συρφετός, ήταν όλοι καταγραμμένοι. Έτσι θα κάνει ο Θεός και την εκκλησία Του. Όταν θα έρθει η ώρα για να μας πάρει ο Κύριος θα υπάρχει τέτοια τάξη και ομορφιά μέσα στην εκκλησία του Θεού, που θα ξέρουμε τους «Ισραηλίτες». Κι αυτό θα γίνει γιατί ο Θεός θα μας έχει περάσει -και μας περνάει από τώρα - από τέτοια κόσκινα και θλίψεις που θα ξέ­ρουμε γιατί στεκόμαστε.
Τύποι και διδάγματα  Ένας από τους μεγαλύτερους τύπους είναι η εικόνα του νικημένου Χριστιανού, παράδειγμα προς αποφυγήν και όχι προς μίμηση. Οι Ισραηλίτες νικημένοι από την απιστία, την αμφιβολία, το φόβο, από τα λόγια των ανθρώπων περιφερόταν μέσα στην έρημο άσκοπα μέχρι να πεθάνουν.
Δείχνει πώς η απιστία εμποδίζει τη νίκη, αλλά και το τι θα συμβεί αν ακολουθήσουμε το Θεό με όλη μας την καρ­διά. Αν δεν υπακούσουμε, το αποτέλεσμα θα είναι κύκλοι, κύκλοι, κύκλοι στην έρημο. Θα μπορούσαν να είχαν φθάσει στη γη Χαναάν σε 11 μέρες (Δευτ.α:2).
Έπρεπε να διαλέξουν 11 μέρες πίστης η 40 χρόνια απιστίας. 11 μέρες πόλεμο με όλες τις δυνάμεις του σκότους, αλλά θα ήταν 11 μέρες και όχι 40 χρόνια ταλαιπω­ρίας μέσα στην έρημο δίχως τη δόξα του Θεού, δίχως νίκες. Στασιμότητα.
Σπατάλησαν 38 χρόνια περιπλανώμενοι άσκοπα, περιμένοντας την παλιά γενιά να πεθάνει. Τύπος των πιστών που περιπλανώνται περιμένοντας να πε­θάνει ο παλιός σαρκικός άνθρωπος.
Πολλές μάχες και θλίψεις κι αυτή την περίοδο. Όμως και πάλι ο Θεός ήταν ελεήμων σ' αυτούς και προμήθευε.
Με μια άλλη έννοια βλέπουμε σε τύπο το βάδισμά μας στη γη σαν ταξιδιώτες, μετανάστες και ξένοι, στην πνευματική ερημιά του κόσμου.
ΓΕΝΕΣΗ: Η αρχή του χριστιανικού βαδίσματος
ΕΞΟΔΟΣ: Αφήνουμε τον κόσμο της παλιάς ζωής.
ΛΕΥΙΤΙΚΟ: Χρειαζόμαστε βαθύτερο αγιασμό και αφιέρωση προς το Θεό ώστε να δια­τηρήσουμε την νέα ζωή .
ΑΡΙΘΜΟΙ: οδοιπόροι και ξένοι σε ξένη γη.  Θλίψεις – δοκιμασίες - τελειοποίηση.
ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΔΙΔΑΓΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΙΝΑΙ: Μη κάνεις το ίδιο λάθος που έκαναν και εκείνοι. Οι περιπλανήσεις δεν ήταν το πρώτο σχέδιο του Θεού για τον Ισραήλ (Ψαλμ.ε:10 & Εβρ.δ:1).
Η Μαριάμ, ο Ααρών και ο Μωυσής έφεραν τον Ισραήλ στα σύνορα της Χαναάν αλλά δεν μπόρεσαν να τους βάλουν μέσα.
ΤΥΠΟΣ: Η προφητεία, το ιερατείο, η ο νόμος δεν μπόρεσαν ούτε εκείνους ούτε κι εμάς να φέρουν στον ουρανό. Ήταν σκιά των μελλόντων, ένας παιδαγωγός για να μας φέρει στο Χριστό. Μόνο ο Ιησούς μπορούσε να τους οδηγήσει στη Χαναάν (ουρανό) Ιωάν.α:17

ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
1.     ­Η αρίθμηση του Ισραήλ. (εκτός τους Λευίτες)
2.     Βάδισαν μέχρι τα σύνορα της γής Χαναάν.
3.     Αποστέλλονται κατάσκοποι, επιστρέφουν και αποφασίζουν να μη μπουν στη γη Χαναάν.
4.     Περιπλανώνται στην έρημο και πεθαίνουν
5.     Η νέα γενιά αριθμήθηκε και ετοιμάζεται να μπει στη γη Χαναάν.