Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκ.ιζ:12 Και τα δέκα κέρατα, τα οποία είδες, είναι δέκα βασιλείς, οίτινες βασιλείαν δεν έλαβον έτι, αλλά μίαν ώραν λαμβάνουσιν εξουσίαν ως βασιλείς μετά του θηρίου.

είναι δέκα βασιλείς οίτινες βασιλείαν δεν έλαβον έτι

Αυτά τα δέκα κέρατα δεν υπάρχουν τον καιρό του Ιωάννη. Βρίσκονται όλα πάνω στο έβδομο κεφάλι. Δεν έχουν λάβει ακόμη βασιλεία, αλλά μια ώρα λαμβάνουν εξουσία ως βασιλείς μετά του θηρίου. Αυτό σημαίνει ότι λαμβάνουν εξουσία όταν το έβδομο κεφάλι, το σύστημα του Α/Χ κυριαρχεί πάνω στη Γή.

Αυτοί οι 10 βασιλείς είναι 10 οικονομικά πανίσχυροι άνδρες. Δεν πρόκειται για τα 10 κράτη της Ε.Ε. για τους εξής λόγους:


1. Τα έθνη δεν είναι στην πραγματικότητα αυτά που κρατούν τα σκήπτρα της εξουσίας πάνω στη Γή.

2. Τα έθνη κυβερνώνται από ανθρώπους, που κατέχουν την οικονομία της χώρας τους και με αυτόν τον τρόπον ασκούν πλήρη έλεγχο πάνω στα έθνη.

3. Η πιο συνηθισμένη ερμηνεία ήταν ότι τα 10 κέρατα είναι τα 10 κράτη της Ε.Ε. Όμως αυτά τα 10 κράτη (που σήμερα είναι 28) έχουν την εξουσία στα χέρια τους, ενώ οι 10 βασιλείς δεν έχουν λάβει ακόμη βασιλεία μέχρι να βασιλεύσουν μια ώρα σαν βασιλείς μαζί με το θηρίο.

4. Δεν πρόκειται για έθνη που έχουν βασιλείς και υπάρχουν τώρα σαν έθνη. Δεν μπορεί να είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία και τα άλλα κράτη της Ε.Ε., γιατί λέει ότι δεν έχουν λάβει ακόμη βασιλεία. Και λαμβάνουν βασιλεία όταν βασιλεύσουν μια ώρα ως βασιλείς μαζί με το θηρίο. Όταν αρχίζει να βασιλεύει ο Α/Χ, τότε και αυτοί οι 10 οικονομικά πανίσχυροι άνδρες λαμβάνουν εξουσία.

5. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν έχουν ισχύ και δύναμη μέχρι τότε. Δεν πρόκειται για 10 ανίσχυρους άντρες, που εντελώς ξαφνικά θα λάβουν απόλυτη εξουσία και δύναμη. Θα έχουν μεγάλη ισχύ ήδη πριν την Αρπαγή. Όμως βασιλεύουν ως βασιλείς με το θηρίο και ασκούν πλήρη έλεγχο κυριαρχώντας ολοκληρωτικά πάνω στη Γή και έχοντας παραδώσει όλη την εξουσία και τη δύναμή τους στον Α/Χ, μόνο στα δεύτερα 3 ½ χρόνια της Μεγάλης θλίψης.

αλλά μίαν ώραν λαμβάνουσιν εξουσίαν ως βασιλείς μετά του θηρίου

1. Πρόκειται για την ώρα της Μεγάλης Θλίψης, την ώρα του πειρασμού που θα έλθει πάνω σ’ όλη τη Γή. Είναι η περίοδος των 42 μηνών της βασιλείας του Α/Χ που αναφέρεται στην Αποκ.ιγ:5

2. Η «ώρα» αυτή είναι συμβολική. Μια ώρα μπορεί να είναι πραγματική ώρα, μπορεί όμως να είναι και ολόκληρη χρονική περίοδος, μια ορισμένη ειδική χρονική περίοδος.

3. Σχετικά με αυτή την ώρα διαβάζουμε στην Αποκ.γ:10 «Επειδή εφύλαξας τον λόγον της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού, ήτις μέλλει να έλθη επί της οικουμένης όλης». Δόξα στον Κύριο!!!! Πρόκειται να μας φυλάξει ο Κύριος από την ώρα αυτή του πειρασμού, από τη Μεγάλη Θλίψη. Αυτή είναι η ίδια ώρα που αναφέρεται εδώ στην Αποκ.ιζ:12

4. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στις τελευταίες ημέρες η πραγματική πηγή δύναμης και ισχύς είναι το χρήμα, το οικονομικό σύστημα. Και όπως είπε ο ΡΟΤΣΙΛΝΤ: «Δώσε μου την οικονομία ενός έθνους στα χέρια μου, και δεν με ενδιαφέρει ποιός κάθεται πάνω στο θρόνο». Αυτό το είπε γιατί γνώριζε ποιά είναι η πραγματική εξουσία. Ήξερε ότι στην πραγματικότητα κυβερνά το χρήμα και όχι αυτός που βρίσκεται στην εξουσία. Η εξουσία δεν βρίσκεται στα χέρια των ηγετών του κόσμου, αλλά στα χέρια των ανθρώπων που δρουν στα παρασκήνια. Γι’ αυτό και ονομάζεται μυστήριο της ανομίας. Όλα γίνονται πίσω στα παρασκήνια. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν τί ακριβώς συμβαίνει και είναι πράγματι μυστήριο γι’ αυτούς. Έχει γίνει πραγματική πλύση εγκεφάλου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι ειδήσεις είναι πάντα προσχεδιασμένες.

5. Πρόκειται λοιπόν για 10 οικονομικά πανίσχυρους άνδρες που κρατούν την οικονομία του κόσμου στα χέρια τους. Και αυτοί είναι που πράγματι εξουσιάζουν & ασκούν έλεγχο πάνω στα έθνη.

6. Αυτοί οι 10 άνδρες θα βασιλεύσουν ως Βασιλείς μαζί με το θηρίο στην ορισμένη ώρα. Στην Β’ Θεσ,β:6 λέει ότι ο Α/Χ κωλύεται ώστε να αποκαλυφθεί στον καιρό του. Υπάρχει λοιπόν κάποιος ορισμένος καιρός, κατά τον οποίο ο Α/Χ θα βασιλεύσει και θα ασκήσει πλήρη έλεγχο, και αυτός είναι η Μεγάλη Θλίψη.

7. Αποκ.ιγ:1 Εδώ βλέπουμε ότι τα 10 κέρατα έχουν 10 διαδήματα, και αυτό δείχνει ότι αυτή η ώρα της εξουσίας του θηρίου έχει αρχίσει. Επίσης στο κεφ.ιβ:3 βλέπουμε ότι τα 10 κέρατα δεν έχουν ακόμα διαδήματα. Αυτό δείχνει ότι η ώρα αυτή του πειρασμού δεν είχε έλθει ακόμη, γιατί η εκκλησία δεν είχε αρπαχτεί. Όμως μετά την Αρπαγή στη Μεγάλη θλίψη, τα 10 κέρατα φέρουν διαδήματα.

8. Το γεγονός ότι το θηρίο βγαίνει από την θάλασσα, στο κεφ.ιγ:1 και βασιλεύει πάνω στη Γή για 42 μήνες σύμφωνα με το κεφ.ιγ:5 αυτό αντιστοιχεί με το κεφ.ς της Αποκάλυψης, στις σφραγίδες 1-5, όπου περιγράφονται τα πρώτα 3 ½ χρόνια της Μεγ. Θλίψης.

Αποκ.ιζ:13 Ούτοι έχουσι μίαν γνώμην και θέλουσι παραδώσει εις το θηρίον την δύναμιν και την εξουσίαν εαυτών.

Αυτό σημαίνει ότι είναι εντελώς ενωμένοι, έχουν μια γνώμη, κοινό σκοπό, κοινούς τρόπους ενέργειας, γιατί έχουν σφοδρή επιθυμία να ασκούν έλεγχο πάνω στην οικονομία του κόσμου, πάνω στους ανθρώπους και πάνω στα έθνη. Είναι πρόθυμοι να συνενώσουν τα κεφάλαιά τους για να επιτύχουν το στόχο τους. Και επιθυμούν αν είναι δυνατόν να έρθουν σε συμφωνία με μια μόνο συνεδρίαση και να αποκτήσουν αμέσως παγκόσμιο έλεγχο.

και θέλουσι παραδώσει εις το θηρίον την δύναμιν και την εξουσίαν αυτών

1. Βλέπουμε πόσο τεράστια είναι, η επιθυμία τους και επιδίωξή τους για το χρήμα και για να ασκήσουν πλήρη έλεγχο πάνω σ’ όλο τον κόσμο, ώστε είναι πρόθυμοι να παραδώσουν τη δύναμή τους και την εξουσία τους σε κάποιον άλλον για να το επιτύχουν.

2. Αν ένας από αυτούς τους βασιλείς του πλούτου κατάφερνε να επιτύχει μόνος του τον σκοπό αυτό, δεν θα ήταν ανάγκη να ενωθεί με κανένα άλλο, και θα ασκούσε μόνος του την κυριαρχία πάνω σ’ όλο τον κόσμο.

Επειδή όμως δεν μπορεί κανείς μόνος του, βλέπουν ότι ο μόνος τρόπος για να επιτύχουν το στόχο τους και να ασκήσουν πλήρη έλεγχο είναι να συνενώσουν τη δύναμή τους και την εξουσία τους, την οποία παραδίδουν στο θηρίο.