Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκ.ιη:13 και κινάμωμον και θυμιάματα και μύρον και λίβανον και οίνον και έλαιον και σεμίδαλιν και σίτον και κτήνη και πρόβατα και ίππους και αμάξας και ανδράποδα και ψυχάς ανθρώπων.

Στο κριτικό κείμενο UBS, ανάμεσα στις λέξεις «κινάμωμον» & «θυμιάματα» υπάρχει άλλη μία λέξη «άμωμος». Ο άμωμος είναι ένα Ινδικό μπαχαρικό. Σχετικά με το κινάμωμο και τα θυμιάματα μπορούμε να διαβάσουμε στις Παρ.ζ:17, όπου μας λέει για την πόρνη και μοιχαλίδα γυναίκα που είναι τύπος του ψεύτικου θρησκευτικού συστήματος των εσχάτων ημερών.

Ο σίτος χρησιμοποιείται στα κόλλυβα, τα κτήνη αναφέρονται γενικά σε κάθε περιουσιακό στοιχείο. Θέλει να δείξει την τεράστια περιουσία που κατέχει αυτή η πόρνη εκκλησία. Και γνωρίζουμε ότι αυτή η παγκόσμια ψευδοεκκλησία κατέχει ήδη το μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας του κόσμου, και έχει τεράστια περιουσία.


Οι άμαξες δεν αναφέρονται αναγκαστικά σε πολεμικές άμαξες, αλλά πρόκειται για μεταφορικά οχήματα παντός είδους.

Τα ανδράποδα είναι οι δούλοι, που είναι μόνο «σώματα». Αυτή η παγκόσμια ψευδοεκκλησία κατέχει και εμπορεύεται τα σώματα και τις ψυχές των ανθρώπων, γιατί οι ίδιοι κάνουν το θέλημά της. Έχει πλήρη κατοχή και εξουσία πάνω τους. Το κείμενο UBS λέει «σώματα».

Αποκ.ιη:14 Και τα οπωρικά της επιθυμίας της ψυχής σου έφυγον από σου, και πάντα τα παχέα και τα λαμπρά έφυγον από σου, και πλέον δεν θέλεις ευρεί αυτά.

Τα οπωρικά είναι φθινοπωρινά φρούτα. Είναι χυμώδη και απολαυστικά φρούτα. Συμβολίζουν όλα εκείνα τα πράγματα με τα οποία η πόρνη εκκλησία έτρεφε τη σάρκα της και ικανοποιούσε τις επιθυμίες της.

και πάντα τα παχέα και τα λαμποά έφυγον από σού και πλέον δεν θέλεις ευρεί αυτά

Τα παχέα αναφέρονται στα εκλεκτά και πολυτελή εδέσματα, στα πλούσια συμπόσια. Η εφαρμογή εδώ είναι τα δαπανηρά και πλούσια γεύματα με ό,τι καλύτερο είδος τροφής υπήρχε, τα οποία έσταζαν από το λίπος και το λάδι. Εκλεκτή τροφή μαγειρευμένη με τα καλύτερα καρυκεύματα και αρτύματα.

Τα λαμπρά αναφέρονται στα ένδοξα, φωτεινά και μεγαλοπρεπή πράγματα. Εδώ μπορούμε να δούμε τι έχει μέσα στην ψυχή της. Όλη της η επιθυμία είναι πάνω σ’ αυτά τα πράγματα. Είναι τόσο ευχάριστο γι’ αυτήν να ζει μέσα στη χλιδή και την πολυτέλεια, να περπατά πάνω σε καλλιμάρμαρα σαλόνια, γεμάτη ισχύ και δύναμη, να τρώγει πολυδάπανα και εκλεκτά εδέσματα, να ασκεί πλήρη έλεγχο πάνω στους ανθρώπρυς, να εκδίδει και να υπογράφει επίσημα έγγραφα, να ασκεί εξουσία και έλεγχο πάνω στις καρδιές των ανθρώπων, να συγκεντρώνει όλα τα πλούτη και τους θησαυρούς του κόσμου, και να έχει την υποστήριξη των ανθρώπων.

Όλα αυτά τα βλέπουμε στο ψεύτικο θρησκευτικό σύστημα, σ’ αυτή την πόρνη εκκλησία η οποία έχει δοθεί μ’ όλη της την καρδιά σ’ αυτά τα πράγματα. Όμως τώρα έφτασε η καταστροφή της και πρόκειται να εισέλθει σ’ ένα βασίλειο πλήρες σκότους παντοτινής δίψας και έλλειψης αγαθών και στέρησης, που θα διαρκέσει σε όλη την αιωνιότητα. Και εγκαταλείπεται μέσα στον αιώνιο βασανισμό, μέσα στον πόνο, και το σκότος, μέσα στο αιώνιο πυρ.

Ο λόγος του Θεού λέει ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, τώρα πράγματι λαμβάνει το μισθό της.

Αποκ.ιη:15 Οι έμποροι τούτων, οι πλουτήσαντες απ' αυτής, θέλουσι σταθή από μακρόθεν διά τον φόβον του βασανισμού αυτής, κλαίοντες και πενθούντες,

Στο εδ.11 του ίδιου κεφαλαίου είδαμε ότι οι έμποροι, της Γης κλαίνε και πενθούν, γιατί κανείς πλέον δεν αγοράζει τις πραμάτειες τους. Στα εδ.12 & 13 είδαμε τον τεράστιο πλούτο που έχει αυτή η παγκόσμια ψευδοεκκλησία. Είναι πανίσχυρη και πάμπλουτη, με τεράστια επιρροή και περιουσιακά στοιχεία. Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις και εταιρείες που ελέγχονται ειδικά τόσο από την Καθολική όσο και από την Ορθόδοξη εκκλησία.

Όλα τα ανθρακωρυχεία στη Βολιβία, ανήκουν στην Καθολική εκκλησία. Σ’ όλες αυτές τις χώρες υπάρχουν καθεδρικοί ναοί που κολυμπούν στο χρυσάφι, αξίας πολλών χιλιάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Και όλοι αυτοί οι ναοί έχουν κτιστεί με απάτες, κλοπές και αρπαγές από τους φτωχούς Ινδιάνους ιθαγενείς, που δεν μπορούσαν ούτε καν να ζήσουν. Έδιναν τις εισφορές των εισοδημάτων τους σ’ αυτή την πόρνη ψευδοεκκλησία.

Έτσι οι επίσκοποι και ιερείς ζουν αρκετά καλά και άνετα εις βάρος των πτωχών ιθαγενών. Κι εδώ στην Ελλάδα η Ορθόδοξη εκκλησία κατέχει και διαχειρίζεται το 1/3 της Ελληνικής οικονομίας.

Αποκ.ιη:16 και λέγοντες· Ουαί, ουαί, η πόλις η μεγάλη· η ενδεδυμένη βύσσινον και πορφυρούν και κόκκινον και κεχρυσωμένη με χρυσόν και λίθους τιμίους και μαργαρίτας,
Κεχρυσωμένη σημαίνει ότι είναι περιβεβλημένη και σκεπασμένη με χρυσό, λίθους τιμίους και μαργαρίτας.

Αποκ.ιη:17-18 διότι εν μιά ώρα ηρημώθη ο τοσούτος πλούτος. Και πας πλοίαρχος και παν το πλήθος το επί των πλοίων και ναύται και όσοι εμπορεύονται διά της θαλάσσης, εστάθησαν από μακρόθεν, και έκραζον βλέποντες τον καπνόν της πυρπολήσεως αυτής, λέγοντες· Ποία πόλις εστάθη ομοία με την πόλιν την μεγάλην;

διότι εν μια ώρα ηρημώθη ο τοσούτος πλούτος

Ησ.μζ:9 Λέει ότι εξαίφνης, εν μιά ημέρα θα επέλθει η καταστροφή της.

Ιεζ.κζ:29-36 Εδώ αναφέρεται στην καταστροφή της Τύρου, που είναι τύπος του παγκόσμιου ψευδοθρησκευτικού συστήματος. Η Τύρος ήταν μια μεγάλη εμπορική πόλη. Ο Ιεζεκιήλ όμως προφήτευσε ότι επρόκειτο να καταστραφεί, κι εδώ αναφέρει τι συμβαίνει όταν καταστρέφεται. Στον τύπο όμως πρόκειται για την καταστροφή της παγκόσμιας Βαβυλώνας. Και πάλι βλέπουμε ότι οι έμποροι και οι πλοίαρχοι στέκονται μακριά και βλέπουν την καταστροφή της.

Και πάς πλοίαρχος

Πλοίαρχος είναι ο κυβερνήτης του πλοίου, ο καπετάνιος. Στην Α’ Κορ.ιβ αναφέρει ο Παύλος τις κυβερνήσεις σαν χάρισμα μέσα στην εκκλησία και είναι αναγκαίο.... Ο Θεός δίνει κυβερνήτες, πηδαλιούχους μέσα στην εκκλησία. Εδώ βέβαια δεν πρόκειται για κυβερνήτες μέσα στην εκκλησία, αλλά για τον καπετάνιο του πλοίου.

και πάν το πλήθος το επί των πλοίων

Αναφέρεται σε καθένα που ταξιδεύει για κάποιο τόπο και σε κάθε πλοίο που πλέει παντού.

και όσοι εμπορεύονται δια της θαλάσσης

Εννοεί όσους εργάζονται στη θάλασσα ή κάνουν εμπόριο με τα πλοία.

εστάθησαν από μακρόθεν

Αυτό είναι μεταφορά. Δεν σημαίνει ότι στάθηκαν μακριά σε μια απόσταση κάποιων χιλιομέτρων κι έβλεπαν τον καπνό της πυρπολήσεώς της ν’ ανεβαίνει. Δείχνει την έκπληξη, το φόβο τον τρόμο, και την μεγάλη έκταση της καταστροφής, και την ολοκληρωτική αδυναμία και ανικανότητα οιουδήποτε να της δώσει κάποια βοήθεια.

Όταν ο Θεός αποφασίζει ότι αυτό το ψεύτικο θρησκευτικό σύστημα πρόκειται να πέσει, θα πέσει οπωσδήποτε. Και ο λόγος του Θεού λέει ότι είναι ισχυρός ο Κύριος που την κρίνει. Όταν έχει αποφασίσει ότι είναι πλέον καιρός να πάρει εκδίκηση και να κάνει κρίση, κανείς δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο και να της δώσει βοήθεια. Απλώς στέκονται μακριά!