Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

ΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠρόσεξε, τα βήματα που ξεκινάνε από την ανθρώπινη πτώση και καταλήγουν στου Θεού τη συγχώρεση και επανόρθωση. Πρόσεξε, τούτη την πνευματική διαδικασία, όπως δίνεται στο Α’ Βασιλέων η:22-34:

1.   «όταν χτυπηθή» (33). Είναι συνήθως τότε που ο άνθρωπος ξεμεθάει και συνέρχεται. Που αρχίζει να ερευνά μέσα του.

2.   «διότι ημάρτησε» (33). Επακόλουθο ηθικής πτώσης είναι τις πιο πολλές φορές, το όποιο χτύπημά μας. Η αποτυχία, η σύγκρουση, το πέσιμο.


3.  «και επιστρέψωσι» (33). Έτσι, γίνηκε με τον άσωτο. Αφού χτυπήθηκε ως το χώμα, αφού ένιωσε την αμαρτία του, γύρισε στον πατέρα.

4.  «και δοξάσωσι το όνομά σου» (33). Αναγνωρίσουν δηλαδή ότι η απομάκρυνση από Σένα, είναι ο πρόξενος κάθε αστοχίας στην πνευματική ζωή.

5.  «και προσευχηθώσι» (33). Μετά το «δοξάσωσι», είναι το «προσευχηθώσι». Θ’ αναγνωρίσεις του Θεού το δίκιο, πριν γονατίσεις μπροστά Του με προσευχή.

6.  «τότε, Σύ επάκουσον» (34). Διπλή υπογράμμιση στο «τότε». Μετά την αναγνώριση και προσευχή. Πριν, ούτε ο Θεός... δεν μπορεί να σε βοηθήσει.

7.  «και συγχώρησον» (34). Ο Θεός σκεπάζει με το αίμα του Γιού τις αμαρτίες μας. Αν με συντριβή καρδιάς Του τις εξομολογηθούμε.

8.  «και επανάγαγε» (34). Δεν συγχωρεί μόνον ο Θεός, αλλά και αποκαθιστά. Είναι ο μόνος δυνάμενος. 

Ζήτησέ Του το.