Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκ.ιη:24 και εν αυτή ευρέθη αίμα προφητών και αγίων και πάντων των εσφαγμένων επί της γης.

Αποκ.ιζ:6 Εδώ ο Ιωάννης είδε την πόρνη αυτή γυναίκα να μεθύει από το αίμα των αγίων και των μαρτύρων του Ιησού. Οι φόνοι, η βία, η ερήμωση και η καταστροφή πάνω στη Γή ήταν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του παγκόσμιου αυτού συστήματος. Μπορούμε να κοιτάξουμε στην ιστορία και να δούμε ότι υπήρξαν αρκετά εκατομμύρια χριστιανών, που θανατώθηκαν τον καιρό των Ρωμαϊκών διωγμών. Στο Μεσαίωνα, κατά τη διάρκεια της Μεταρρύθμισης υπολογίζεται ότι ο αριθμός των χριστιανών που θανατώθηκαν εξ αιτίας των διωγμών και του πολέμου κυμαίνεται από 30-60 εκατομμύρια. Και σήμερα, υπάρχουν πολλοί χριστιανοί, που θανατώνονται για την πίστη τους στον Ιησού, και θα υπάρξουν πολλοί περισσότεροι στο μέλλον. 


Το αποκορύφωμα του σκληρού διωγμού κατά των χριστιανών θα είναι, στην Μεγάλη Θλίψη, κατά την οποία όποιος δεν λάβει το χάραγμα του θηρίου θα θανατωθεί. Η παγκοσμία ψευδοεκκλησία θα συμμετάσχει στον διωγμό αυτό και θα τον υποστηρίξει. Αυτό εννοεί ο λόγος του Θεού όταν λέει ότι βρέθηκε σ’ αυτήν αίμα προφητών και αγίων, και όλων των εσφαγμένων επί της γης.

Σύντομη περίληψη της καταστροφής της παγκόσμιας εκκλησίας και ορισμένων γεγονότων τα οποία θα δούμε σχετικά με αυτήν:

1.         Κατ’ αρχήν βλέπουμε ότι αυτή η καταστροφή γίνεται από το πολιτικό σύστημα της παγκόσμιας κυβέρνησης του Α/Χ, δηλαδή από το θηρίο και τα 10 κέρατα (κεφ.ιζ:16).

2.      Παρατηρούμε ότι με αυτό τον τρόπο εκτελείται το θέλημα του Θεού μέσω ασεβών ανθρώπων, ο Θεός χρησιμοποιεί ανθρώπους για να εκτελέσει την καταστροφή (Αποκ.ιζ:17).

3.     Δεν πρόκειται απλά για περιορισμό ή απαγόρευση αυτού του ψεύτικου θρησκευτικού συστήματος. Ούτε πρόκειται για μια απλή απόφαση ότι δεν πρόκειται να υπάρξει πλέον αυτή η ψευδοεκκλησία. Πρόκειται για ολοσχερή καταστροφή.

Ορισμένα γεγονότα που βλέπουμε εδώ είναι:

1.       Περιλαμβάνει θάνατο
Αποκ.ιη:8
2.       Η καταστροφή γίνεται με βίαιη ορμή
Αποκ.ιζ:16, ιη:21
3.   Συμβαίνει σαν ανταπόδοση, εκδίκηση, είναι ο Θεός που παίρνει εκδίκηση και κάνει κρίση.
Αποκ.ιη:6
4.       Πρόκειται για δίκαιη κρίση
Αποκ.ιζ:1, ιη:8
5.       Είναι η έκχυση της οργής του θυμού του Θεού
Αποκ.ις:19
6.       Είναι πλήρης, ολοσχερής και οριστική
Αποκ.ιη:21
7.       Θα γεμίσουν από φόβο και τρόμο
Αποκ.ιη:17
8. Περικλείει μεγάλη οικονομική κρίση, που συμβαίνει εντελώς ξαφνικά
Αποκ.ιη:11
9.       Συμβαίνει ξαφνικά και γρήγορα
Αποκ.ιη:8,10,17,19

Πιθανότητες

1. Η καταστροφή αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μαζικούς θανάτους ηγετών και σημαντικών στελεχών αυτού του παγκόσμιου θρησκευτικού συστήματος. Αυτό ταιριάζει απόλυτα σαν εκδίκηση και ανταπόδοση για το θάνατο των αγίων. Ασεβείς άνθρωποι, ο Α/Χ και τα 10 κέρατα εκτελούν αυτή την καταστροφή και το θάνατο (Αποκ.ιη:20,24).

2. Αν υποθέσουμε ότι πρόκειται για το κέντρο του παγκόσμιου θρησκευτικού συστήματος ή ακόμα για την έδρα του πάπα, το Βατικανό, θα καταστραφούν ολοσχερώς. 

Αυτό βέβαια είναι μια πιθανότητα. Μπορεί να περιλαμβάνεται σ’ αυτή την καταστροφή, αλλά αυτό που αναφέρεται σ’ αυτό το κεφάλαιο δεν είναι ο Βομβαρδισμός της Ρώμης. Πρόκειται για την καταστροφή όλης της μεγάλης πόλης. Σ’ αυτή την πόλη αναφέρεται, που είναι το παγκόσμιο σύστημα της Βαβυλώνας. Δεν είναι κάποια πόλη ή κάποιο κτίριο, αλλά όλο το παγκόσμιο σύστημα, ενάντια στο οποίο ο Θεός κάνει ανταπόδοση και κρίση.

Εκείνο που βλέπουμε είναι ότι ενώ το παγκόσμιο θρησκευτικό σύστημα καταστρέφεται. Ο ηγέτης του συστήματος, ο ψευδοπροφήτης, δεν θανατώνεται αλλά συνεχίζει να ζει και μετά την καταστροφή της ψευδοεκκλησίας, γιατί είναι περισσότερο ενωμένος με το Σατανά και τον Α/Χ παρά με την παγκόσμια εκκλησία. Είναι ο ηγέτης του ψευδοθρησκευτικού συστήματος, και χρησιμοποιεί το σύστημα αυτό σαν μέσο για να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων του θηρίου. Είναι ακριβώς όπως ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβούλιου Εκκλησιών, ο Αρχιεπίσκοπος του Λέννιγκοαντ, που είναι και πράκτορας της Ρώσικης μυστικής αστυνομίας. Το κύριο ενδιαφέρον του δεν είναι η εκκλησία και η πρόοδος της, αλλά πώς να επεκτείνει τα πολιτικά του σχέδιά. Βλέπουμε λοιπόν με ποιο τρόπο ο ψευδοποοφήτης αν και είναι αρχηγός της παγκόσμιας ψευδοεκκλησίας, θα ξεφύγει από την καταστροφή. Την κατευθύνει και την καθοδηγεί με τον τρόπο που ο Α/Χ θέλει για να έχει την υποστήριξή της.

Η θρησκεία σήμερα είναι μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Το 20% της οικονομίας του κόσμου δαπανάται από αυτήν για λόγους αναψυχής, δεξιώσεων, διασκεδάσεων. Είναι τερατώδες!!! Και όταν όλα αυτά διαλυθούν, θα υπάρχει πολύ λιγότερο εισόδημα. Είναι ο προάγγελος του τι πρόκειται να συμβεί. Οι άνθρωποι πρόκειται να αποκτήσουν τεράστια πλούτη μέσα στο ψεύτικο θρησκευτικό σύστημα.

Η οικουμενική κίνηση έχει πράγματι ανεβάσει τις πωλήσεις των ευαγγελίων, χριστιανικών δίσκων και βιβλίων σε μεγάλα ύψη. Πράγματι υπάρχει τεράστια οικονομική ευημερία μέσα στο παγκόσμιο ψευδοεκκλησιαστικό σύστημα. Όμως σύντομα θα επέλθει τρομερή οικονομική κρίση και όλο αυτό το σύστημα θα καταστραφεί και θα ερημωθεί.