Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

Το 1944 γίνεται 2014

Πηγαίνετε στον παρακάτω σύνδεσμο:


 http://interactive.guim.co.uk/embed/2014/apr/image-opacity-slider-master/index.html?ww2-dday 

Οδηγίες:

Αριστερό κλικ και κρατήστε πατημένο για κάθε φωτογραφία.

Στη συνέχεια σύρετε το ποντίκι σας απαλά από τα αριστερά προς τα δεξιά.

Η αρχική φωτογραφία θα γίνει μια φωτογραφία στην ίδια ακριβώς θέση με θέα το 2014.

Σύρετε πίσω προς τα αριστερά και είστε πίσω στο 1944!

Μετακινηθείτε προς τα κάτω για μια από τα ίδια. 

Απλά συναρπαστικό!