Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

Το βιβλίο των Αριθμών 004
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε φυλή είχε τη θέση της γύρω από τη σκηνή, όπως όρισε ο Θεός.
Τα 4 ζώα που βλέπουμε στις σημαίες των φυλών του Ιούδα, του Ρουβήν, του Εφραΐμ και του Δαν είναι αυτά που είδαμε στην Αποκ.δ:7. Πολλοί θεολόγοι σήμερα δεν ξέρουν τη σημασία αυτών των ζώων που βλέπουμε μέσα στο θρόνο του Θεού, και μάλιστα τα ονομάζουν αγγελικές υπάρξεις. Ο Θεός στην παρουσία του έχει αγγέλους, όμως δεν έχει ετοιμάσει το θρόνο Του για τους αγγέλους, αλλά για τον άνθρωπο. Για όλους αυτούς που δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου.

Βλέπουμε το σώμα του Χριστού, την εκκλησία, με την ανάλογη δόξα του κάθε μέλους όπως αυτό αντιστοιχεί στο ανθρώπινο σώμα. Άλλη δόξα έχει το μάτι και άλλη δόξα έχει ο αντίχειρας, όμως και τα δύο είναι απαραίτητα (Α' Κορ.ιβ:18).
Ο Θεός είναι που βάζει τα μέλη του σώματος στη θέση τους όπως θέλει Εκείνος, γιατί ξέρει τι μπορεί να προσφέρει το κάθε μέλος και που μπορεί να αποδώσει καλύτερα. Ρωμ.ιβ:3,8

β:3
Βλέπουμε τον Ιούδα να κατασκηνώνει ανατολικά όπου ήταν η είσοδος της σκη­νής και αυτό γιατί η είσοδός μας μέσα στη σκηνή του Μαρτυρίου γίνεται μέσω του Χριστού ο οποίος είναι από τον Ιούδα. Ακόμη Ιούδας σημαίνει δοξολογία κι αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να μπαίνουμε στις αυλές του Θεού, με δοξολογία.