Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκ.ιη:7 όσον εδόξασεν εαυτήν και κατετρύφησε, τόσον βασανισμόν και πένθος δότε εις αυτήν. Διότι λέγει εν τη καρδία αυτής, Κάθημαι βασίλισσα και χήρα δεν είμαι και πένθος δεν θέλω ιδεί,είμαι, και πένθος δεν θέλω ιδεί.

Ιερεμ.ν:15 & Ης.μζ:7 Γι’ αυτό λέει εδώ ότι  όσο δόξασε τον εαυτό της και κατετρύφησε, τόσο βασανισμό και πένθος θα δει.


Αποκ.ιη:8 διά τούτο εν μιά ημέρα θέλουσιν ελθεί αι πληγαί αυτής, θάνατος και πένθος και πείνα, και θέλει κατακαυθή εν πυρί· διότι ισχυρός είναι Κύριος ο Θεός ο κρίνων αυτήν.

Εδώ δείχνει την καταστροφή της παγκόσμιας Βαβυλώνας που είδαμε στο κεφ.ιζ:16. Τα δέκα κέρατα θα μισήσουν την πόρνη και θα την καταστρέψουν, θα κάψουν τη σάρκα της και θα την κάνουν γυμνή και ερημωμένη.

Αυτή είναι n δίκαιη οργή του Θεού που θα εκχυθεί πάνω στο ψεύτικο αυτό θρησκευτικό σύστημα και θα συμβεί σε ορισμένο χρόνο και σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ναούμ γ:15 «εκεί θέλει σε καταφάγει το πύρ».

Ιερεμ.να:25 & 58 λέει ότι ο Θεός είναι εναντίον της Βαβυλώνας και θα την καταστήσει όρος πυρίκαυστον.

Αποκ.ιη:9 Και θέλουσι κλαύσει αυτήν και πενθήσει δι' αυτήν οι βασιλείς της γης, οι πορνεύσαντες και κατατρυφήσαντες μετ' αυτής, όταν βλέπωσι τον καπνόν της πυρπολήσεως αυτής,

οι βασιλείς της γης, οι πορνεύσαντες και κατατρυφήσαντες μετ' αυτής

Το ίδιο αναφέρεται επίσης και στο κεφ.ιζ:2. Αυτή η παγκόσμια ψευδοεκκλησία και το παγκόσμιο σύστημα έχουν εργαστεί μεθοδικά από κοινού για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, με σκοπό να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν το ένα το άλλο στην άσκηση ελέγχου και εξουσίας.

Ιερεμ.ν:40 Λέει ότι η καταστροφή της παγκόσμιας Βαβυλώνας θα είναι όπως όταν ο Θεός κατέστρεφε τα Σόδομα και τα Γόμορρα και κανείς άνθρωπος δεν πρόκειται να κατοικήσει εκεί. (Γέν.ιθ:27,28).

Αποκ.ιη:10 από μακρόθεν ιστάμενοι διά τον φόβον του βασανισμού αυτής, λέγοντες· Ουαί, ουαί, η πόλις η μεγάλη, Βαβυλών, η πόλις η ισχυρά, διότι εν μιά ώρα ήλθεν η κρίσις σου.

Αυτά τα λόγια τα λένε οι βασιλείς που πόρνευσαν πνευματικά μαζί της. Στον Ησ.μζ:9 λέει ότι εξαίφνης εν μια ημέρα, μέσα σε μια στιγμή, θα έλθει η καταστροφή της. Βέβαια, ο Ησαΐας αναφέρεται στην καταστροφή της αυτοκρατορίας της Βαβυλώνας. Όμως στον τύπο εφαρμόζεται στο παγκόσμιο θρησκευτικό σύστημα, του οποίου η καταστροφή θα γίνει ξαφνικά και σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αποκ.ιη:19 «Εν μια ώρα ηρημώθη». Και στο εδάφιο 15,16 λέει ότι οι έμποροι της Γής που πλουτήσαν από αυτήν, θα κλαίνε θα πενθούν και θα λένε: Εν μιά ώρα ηρημώθη ο τοσούτος πλούτος.

Έτσι αυτή η παγκόσμια ψευδοεκκλησία καταστρέφεται πάρα πολύ γρήγορα και απογυμνώνεται απ’ όλο τον πλούτο της, τη δύναμή της, και την εξουσία της. Και είναι πάρα πολύ πιθανόν ότι θα θανατωθούν πάρα πολλοί άνθρωποι τότε. Δεν μπορούμε βέβαια να γνωρίζουμε ακριβώς με κάθε λεπτομέρεια ποια θα είναι η έκταση της καταστροφής αυτής, όμως γνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι θα καταστραφεί τελείως, και αυτό θα συμβεί ξαφνικά και γρήγορα.

Αποκ.ιη:11 Και οι έμποροι της γης κλαίουσι και πενθούσι δι' αυτήν, διότι ουδείς αγοράζει πλέον τας πραγματείας αυτών,
διότι ουδείς αγοράζει πλέον τας πραγματείας αυτών

Αυτό δεν σημαίνει ότι κανείς πλέον δεν πρόκειται ποτέ να κάνει άλλη αγοραπωλησία μετά την καταστροφή του παγκόσμιου ψευδοθοησκευτικού συστήματος. Θέλει να δείξει ότι αυτή η παγκόσμια Βαβυλώνα είναι η πηγή της τόσο μεγάλης εμπορικής κίνησης και του τεράστιου πλούτου για τους εμπόρους.

Ιερεμ.να:8 Έπεσεν εξαίφνης η Βαβυλών, και συνετρίβη ολολύζετε δι’ αυτήν

Αποκ.ιη:12 πραγματείας χρυσού και αργύρου και λίθων τιμίων και μαργαριτών και βύσσου και πορφύρας και μετάξης και κοκκίνου και παν ξύλον αρωματικόν και παν σκεύος ελεφάντινον και παν σκεύος εκ ξύλου πολυτίμου και χαλκού και σιδήρου και μαρμάρου,

Εδώ περιγράφονται οι πραγματείες, τα εμπορεύματα των έμπορων, που ήταν η αιτία που πενθούσαν και θρηνούσαν, γιατί έχασαν τεράστια κέρδη.

Η πορφύρα και το κόκκινο είναι καλά και ακριβά ενδύματα που βάφονται με τα πιο δαπανηρά χρώματα στον κόσμο. Και αυτά πάνε μαζί με τον βύσσο, που είναι ακριβά λευκά ενδύματα, και το μετάξι.

και παν ξύλον αρωματικόν

Αυτό το είδος του ξύλου είναι από ένα δένδρο το κίτρο, που ευδοκιμεί στην Αφρική. Είναι δένδρο κωνοφόρο και πολύ αρωματικό. Έχει ένα πολύ ωραίρ άρωμα, και χρησιμοποιείται για πόρτες, πίνακες, οροφές, τραπέζια, και συχνά είναι διακοσμημένο με ψηφιδωτά και ελεφάντινα σκεύη με περίτεχνα σχέδια.

Οι πραγματείες λοιπόν των έμπορων διακρίνονται σε κατηγορίες:

Πρώτο, στους θησαυρούς: Χρυσός, άργυρος, μαργαρίτες κ.α.

Δεύτερο, πολύτιμα ενδύματα: Βύσσος, πορφύρα, κόκκινο.

Τρίτο, αντικείμενα που δίνουν λάμψη στα έπιπλα του σπιτιού, όπως το αρωματικό ξύλο, κάθε σκεύος ελεφάντινο, κάθε σκεύος από ξύλο πολύτιμο, χαλκό, σίδηρο, και μάρμαρο.

Τέταρτο, είναι τα αρωματικά είδη και μπαχαρικά: κιννάμωμα, έλαιο, σεμίδαλις, σίτος, μύρο λίβανο κ.α.

Μπορούμε να προσθέσουμε και μια πέμπτη κατηγορία: Ανδράποδα, που είναι δούλοι, και ψυχές ανθρώπων.