Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκ.ιη:21 Και εσήκωσεν εις άγγελος ισχυρός λίθον, ως μυλόπετραν μεγάλην, και έρριψεν εις την θάλασσαν, λέγων· Ούτω με ορμήν θέλει ριφθή η Βαβυλών η μεγάλη πόλις, και δεν θέλει ευρεθή πλέον.

Ιερεμ.να:63,64 Λέει ότι η Βαβυλώνα θα βυθιστεί και ποτέ πλέον δεν θα σηκωθεί.

Ματθ.ιη:6 Και η Βαβυλώνα, αυτή η παγκόσμια, ψευδοεκκλησία είχε λάβει μέρος σ' αυτή την πτώση και το σκανδάλισμα των μικρών του Θεού, και αυτή είναι η μεγάλη αποστασία, τότε που το 1/3 των αστέρων ερρίφθη στη Γη.

Αυτή η παγκόσμια ψευδοεκκλησία θα επιφέρει αυτή την αποστασία, και γι’ αυτό πολλοί από αυτούς που θα αποστατήσουν θα μπουν μέσα σ’ αυτή.


Ούτω με ορμήν θέλει ριφθή η Βαβυλών η μεγάλη πόλις,

Πρόκειται για γρήγορη και βίαιη ορμή, και η πτώση της θα είναι ισχυρή και τρομερή.

Αποκ.ιη:22 Και φωνή κιθαρωδών και μουσικών και αυλητών και σαλπιστών δεν θέλει ακουσθή πλέον εν σοι, και πας τεχνίτης πάσης τέχνης δεν θέλει ευρεθή πλέον εν σοι, και φωνή μύλου δεν θέλει ακουσθή πλέον εν σοι

Ο Θεός παίρνει τρομερή εκδίκηση εναντίον της. Την καταστρέφει ολοσχερώς. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τον παραλληλισμό ότι η Καθολική εκκλησία είχε καλλιεργήσει παντός είδους τέχνη. Είχε υποστηρίξει και αναδείξει μεγάλους μουσικούς, καλλιτέχνες, και αρχιτέκτονες, και γι’ αυτό εδώ μιλάει για μουσικούς, τεχνίτες κ.τ.λ. Σε μια ευρύτερη όμως έννοια σημαίνει ότι κάθε χαρά, κάθε πηγή ζωής, όλη η δραστηριότητα, η άνθηση του πολιτισμού, των επιστημών, της ομορφιάς έφυγαν και διαλύθηκαν μέσα σε μια στιγμή. Κατεστράφη ολοσχερώς. Η παγκόσμια ψευδοεκκλησία δεν υπάρχει πλέον.

Ησ.κδ:3-12 Η ευφροσύνη των τυμπάνων παύει ο θόρυβος των ενθυμούντων τελειώνει παύει της κιθάρας η ευφροσύνη.

και φωνή μύλου δεν θέλει ακουσθή πλέον εν σοί

Η φωνή του μύλου δείχνει την ύπαρξη της ζωής και κάθε δραστηριότητας. Στις μέρες του Ιωάννη, το άλεσμα στον μύλο ήταν κάτι που γινόταν κάθε μέρα. Οι γυναίκες πήγαιναν στο μύλο και άλεθαν σιτάρι ή οτιδήποτε άλλο, και κατόπιν το ζύμωναν για να έχουν φρέσκο ψωμί κάθε μέρα. Και αυτό δείχνει τη βασική δραστηριότητα της ζωής. Η ύπαρξη λοιπόν της ζωής και κάθε δραστηριότητας στο σύστημα της παγκόσμιας Βαβυλώνας σταματά για πάντα. Στο εδ.8 μας είπε ότι μέσα σε μια μέρα θα επέλθουν οι πληγές της, θάνατος και πένθος και πείνα. Και θα κατακαυθεί εν πυρί.

Αποκ.ιη:23 και φως λύχνου δεν θέλει φέγγει πλέον εν σοι, και φωνή νυμφίου και νύμφης δεν θέλει ακουσθή πλέον εν σοί· διότι οι έμποροί σου ήσαν οι μεγιστάνες της γης, διότι με την γοητείαν σου επλανήθησαν πάντα τα έθνη,

Εδώ μας μιλάει για το φώς του λύχνου, και τη φωνή του νυμφίου και της νύμφης, και λέει ότι αυτά τα πράγματα δεν θα βρεθούν πλέον σ’ αυτήν. Ούτε το φως του λύχνου θα φέγγει πλέον, ούτε η φωνή του νυμφίου και της νύμφης θα ακουστεί ξανά σ’ αυτήν. Βλέπουμε μια εικόνα απόλυτου σκότους και μοναξιάς που θα επικρατήσει σ’ αυτήν, της καταστροφής και της ερήμωσης της. Χάνεται οριστικά κάθε ίχνος ζωής, φωτός και χαράς.

Ιερεμ.κε:10 Και θέλω αφαιρέσει απ' αυτών την φωνήν της χαράς και την φωνήν της ευφροσύνης, την φωνήν του νυμφίου και την φωνήν της νύμφης, τον ήχον των μυλοπετρών και το φως του λύχνου.

διότι οι έμποροι σου ήσαν οι μεγιστάνες της γής

Αυτό δείχνει ότι ήταν αναμεμιγμένη με μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις από τις οποίες είχε αποκτήσει τεράστιο πλούτο και μεγάλη οικονομική ισχύ. Τώρα τα εδ.21-23 μας αναφέρουν συνεχώς ότι αυτά τα πράγματα δεν θα βρεθούν πλέον σ’ αυτήν. Αυτό επαναλαμβάνεται 6 φορές. Στο κείμενο υπάρχει μια διπλή αρνητική έμφαση και έχει την έννοια ότι με κανένα τρόπο δεν θα υπάρξουν πλέον αυτά τα πράγματα σ’ αυτήν. Είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα καταστραφεί ολοσχερώς για πάντα.

διότι με την γοητείαν σου επλανήθησαν πάντα τα έθνη

Οι γοητείες αναφέρονται στις διάφορες μαγείες και ξόρκια. Το κείμενο λέει φαρμακείες και με αυτό εννοεί τα διάφορα ναρκωτικά. Με μια ευρύτερη έννοια όμως σημαίνει κάθε είδους μαγείες και ξόρκια, που χρησιμοποιούσε πάντα αυτή η παγκόσμια ψευδοεκκλησία.

Μ’ αυτό τον τρόπο παραπλάνησε και εξαπάτησε όλα τα έθνη. Έκανε τον κόσμο να παρεκκλίνει από την ευθεία οδό του Θεού.

Από την αρχή ακόμη της ανθρώπινης ιστορίας, όταν ο Νεμβρώδ έχτισε τη Βαβέλ και ίδρυσε το δικό του ψεύτικο θρησκευτικό σύστημα, οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν και ξέφυγαν από το σωστό δρόμο του Θεού, και πολλές ψευδοθρησκείες δημιουργήθηκαν στον κόσμο, που όλες είχαν την αρχή τους και τη βάση τους στην Βαβέλ. Όλες είναι θυγατέρες της ίδιας μητέρας. Οι γοητείες λοιπόν αναφέρονται σε μαγείες που έχουν σχέση νιε αυτές τις ψευδοθρησκείες, που παραπλάνησαν τον κόσμο.

Αλληγορικά οι γοητείες αναφέρονται στην δαιμονική απάτη και στις ψευδοδιδασκαλίες δαιμονίων. Είναι ακριβώς αυτό που το Πνεύμα προλέει στην Α’ Τιμ.δ:1-3.

Αυτά τα πνεύματα πλάνης και οι διδασκαλίες δαιμονίων που τόσο πολύ έχουν κυριεύσει το νου των ανθρώπων, έχουν να κάνουν μ’ αυτές τις γοητείες και τις μαγείες.

Έξοδ.κβ:18 Εδώ λέει ότι η τιμωρία για τη μαγεία είναι θάνατος. Και η τιμωρία για τις γοητείες της παγκόσμιας Βαβυλώνας είναι θάνατος.

Ναούμ γ:4 Μιλάει για την Ασσυρία και την αποκαλεί θελκτική πόρνη, έμπειρη σε γοητείες, η οποία πωλεί έθνη και φυλές με τις γοητείες της, στον τύπο όμως αναφέρεται στην καταστροφή της παγκόσμιας Βαβυλώνας.