Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκ.ιζ:10 και είναι επτά βασιλείς· οι πέντε έπεσαν, και ο εις είναι, ο άλλος δεν ήλθεν έτι, και όταν έλθη, ολίγον πρέπει να μείνη.

Στις μέρες του Ιωάννη ήδη είχαν πέσει πέντε βασιλείς. Οι επτά βασιλείς αντιπροσωπεύουν επτά βασιλείες. Για παράδειγμα στον Δαν.β:38,39 όταν ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ είδε το ενύπνιο με την εικόνα, της οποίας η κεφαλή ήταν χρυσή, οι ώμοι και το στήθος από άργυρο, η κοιλιά και οι μηροί από χαλκό, οι κνήμες από σίδηρο, και τα πόδια από σίδηρο και πηλό, διαβάζουμε ότι είπε ο Δανιήλ για την κεφαλή την χρυσή: «Σύ είσαι η κεφαλή εκείνη η χρυσή, Ναβουχοδονόσορ». Και στη συνέχεια λέει ότι μετά από αυτόν θα ανασταινόταν άλλη βασιλεία από άργυρο και αυτή ήταν η Μηδοπερσία. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ ο Ναβουχοδονόσορ ταυτίζεται με το βασίλειο του. Ο ίδιος είναι και ο βασιλιάς και το βασίλειο.


Οι επτά βασιλείς αντιπροσωπεύουν λοιπόν επτά βασιλείες, από τις οποίες οι πέντε είχαν ήδη πέσει. Στις μέρες του Ιωάννη είχαν πέσει η Αίγυπτος, η Ασσυρία, η Βαβυλώνα, η Μηδοπερσία, και η Ελλάδα. Ο ένας που λέει ότι είναι, ήταν η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, η οποία εξουσίαζε στις μέρες του Ιωάννη. Και ο άλλος δεν ήλθε ακόμη, και όταν έλθει λίγο πρέπει να μείνει. Αυτό είναι το σύστημα του Α/Χ η παγκόσμια κυβέρνηση των εσχάτων ημερών.

Ορισμένοι σχολιαστές ερμηνεύουν αυτό το εδάφιο ιστορικά και λένε ότι οι επτά βασιλείς είναι επτά αυτοκράτορες της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, και ότι υπήρχαν Ρωμαίοι αυτοκράτορες, που είχαν ήδη πέσει στις μέρες του Ιωάννη.

Όμως το πρόβλημα είναι ότι στις μέρες του Ιωάννη υπήρχαν περισσότεροι από πέντε αυτοκράτορες που είχαν πέσει. Η Αποκάλυψη γράφτηκε το 96-100 μ.Χ. και μέχρι τότε υπήρξαν τουλάχιστον 10 Ρωμαίοι αυτοκράτορες που είχαν πέσει. Συνεπώς δεν μπορεί να αναφέρεται σε Ρωμαίους αυτοκράτορες όταν λέει ότι οι πέντε είχαν πέσει, γιατί υπήρξαν τουλάχιστον 10.

Αύγουστος
Τιβέριος
Γάϊος
Κλαύδιος
Νέρων
Γάλβας
Οθων
Βιττέλιος
Βεσπασιανός
Τίτος
Διομητιανός
Νέρβας
Τον καιρό του Ιωάννη αυτοκράτορας ήταν ο Τραϊανός, τον καιρό δηλαδή που γράφτηκε η Αποκάλυψη μεταξύ 98 & 117 μ.Χ. Μετά τον Τραϊανό όμως δεν υπήρξε κανείς Ρωμαίος αυτοκράτορας, που να έμεινε στην εξουσία για λίγο χρονικό διάστημα. Συνολικώς υπήρξαν 45 αυτοκράτορες συμπεριλαμβανομένου και του Μ. Κων/νου. Μετά τον Μ. Κων/νο υπήρξαν 21 αυτοκράτορες μέχρι την πτώση της Ρώμης. Συμπεριλαμβανομένων και των 12 αυτοκρατόρων μέχρι τον καιρό του Ιωάννη, ο συνολικός αριθμός των Ρωμαίων αυτοκρατόρων ήταν περίπου 77-79. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι επτά βασιλείς δεν είναι επτά Ρωμαίοι αυτοκράτρρες.

Επίσης λέει ότι είναι επτά όρη. Συνεπώς πρέπει να είναι επτά ξεχωριστές βασιλείες. Δεν είναι επτά βασιλείες από το ίδιο βασίλειο. Πρόκειται για διαφορετικές βασιλείες. Οι πέντε βασιλείς που είχαν πέσει, δεν μπορεί να είναι πέντε αυτοκράτορες, ούτε μπορεί να είναι πέντε από τους επτά λόφους της Ρώμης.

Ορισμένοι λένε επίσης ότι τα επτά όρη πάνω στα οποία η γυναίκα κάθεται είναι οι επτά λόφοι της Ρώμης, και η γυναίκα είναι η Καθολική Εκκλησία. Αυτό βέβαια δεν φαίνεται να ταιριάζει, γιατί οι πέντε από τους λόφους της Ρώμης δεν είχαν πέσει. Έστεκαν εκεί, κι έτσι δεν μπορεί να είναι αυτοί τα επτά όρη.

Πρέπει λοιπόν να είναι επτά βασιλείες. Σύμφωνα με το λόγο του Θεού τα όρη συμβολίζουν βασιλείες. Οι πέντε βασιλείες που είχαν πέσει, πρέπει να έχουν να κάνουν με τη δόξα και το μεγαλείο της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Πρόκειται λοιπόν για παγκόσμιες αυτοκρατορίες.

Υπήρξαν πολύ περισσότερες από επτά αυτοκρατορίες στην ανθρώπινη ιστορία, όμως επτά ήταν οι μεγαλύτερες και ενδοξότερες που κυριάρχησαν σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Όμως στους έσχατους καιρούς η αυτοκρατορία του Α/Χ θα εξουσιάσει πάνω σε ολόκληρη τη Γή.

ο είς είναι και ο άλλος δεν ήλθεν έτι

ο είς είναι = η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία που εξουσίαζε στις μέρες του Ιωάννη

και ο άλλος δεν ήλθεν έτι = η αυτοκοατορία του Α/Χ των εσχάτων ημερών.

Αποκ.ιζ:11 Και το θηρίον, το οποίον ήτο και δεν είναι, είναι και αυτός ο όγδοος, και είναι εκ των επτά, και υπάγει εις απώλειαν.

Και πάλι εδώ αναφέρεται στην έβδομη κεφαλή του θηρίου, για την παγκόσμια κυβέρνηση του Α/Χ.

ήτο και δεν είναι Αυτή είναι η παγκόσμια κυβέρνηση που ο Ιωάννης βλέπει στην όραση, και η οποία θα κυριαρχήσει στους έσχατους καιρούς.

Είδαμε ότι η έβδομη κεφαλή ήταν πληγωμένη θανατηφόρα. Αυτό αντιστοιχεί με το «δεν είναι».

είναι και αυτός ο όγδοος

Όταν το σύστημα του Α/Χ θεραπεύεται από τη θανατηφόρο πληγή και αναβιώνει από την πληγή της μαχαίρας, που είναι ο λόγος του Θεού, τότε ο όγδοος που είναι ο ίδιος ο Α/Χ, λαμβάνει την εξουσία και ασκεί πλήρη έλεγχο πάνω σ’ αυτή την παγκόσμια κυβέρνηση. Και αυτό συμβαίνει μετά την Αρπαγή. Σύμφωνα με την Αποκ.ιγ:5 πρόκειται να βασιλεύσει για 42 μήνες, 3 ½  χρόνια.

Πρόκειται για την ίδια παγκόσμια κυβέρνηση, για το ίδιο σύστημα που ήταν και πριν την Αρπαγή, αλλά τώρα αναβιώνει πάλι, και όταν θεραπεύεται πλήρως, τότε ο άνθρωπος του Σατανά ο Α/Χ λαμβάνει όλη την εξουσία και ασκεί πλήρη έλεγχο. Γι’ αυτό λέει ότι αυτός είναι ο όγδοος.
ΑΠΟΚ.ς:1,2 Όταν ανοίγεται η πρώτη σφραγίδα, ο Ιωάννης βλέπει ένα ίππο λευκό κι επάνω σ’ αυτόν καθήμενο τον Α/Χ με τόξο στα χέρια του. «Και εξήλθε νικών, και δια να νικήση». Και του δόθηκε στέφανος, διάδημα νικητή. Πρόκειται για την ίδια ακριβώς χρονική περίοδο όταν ο Α/Χ έρχεται στο προσκήνιο σαν όγδοος. Αντιστοιχεί ακριβώς με τον αναβάτη του λευκού ίππου στην πρώτη σφραγίδα.

και είναι εκ των επτά

Αυτό σημαίνει ότι οι επτά παγκόσμιες αυτοκρατορίες είναι το θεμέλιο και η βάση του μυστηρίου της ανομίας, το οποίο τώρα φθάνει στο πλήρες και λαμβάνει την τελική και πληρέστερη εκπλήρωσή του. Φθάνει στο αποκορύφωμά του στο πρόσωπο του ανθρώπου της αμαρτίας, του υιού της απώλειας, του Α/Χ.

και υπάγει εις απώλειαν

Απώλεια σημαίνει καταστροφή, όλεθρος. Υπάγει στον αιώνιο όλεθρο. Στην Αποκ.ιθ:20 τον βλέπουμε να ρίπτεται ζωντανός στον Άδη μαζί με τον ψευδοπροφήτη. Και είναι οι πρώτοι που ρίπτονται στη Λίμνη του πυρός. Κι εκεί θα βασανίζονται στους αιώνες των αιώνων.