Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


Λουκάς ζ:38

Πού και πώς να θεμελιώσεις και να οικοδομήσεις την πνευματική σου ζωή; Να, ένα ερώτημα σημαντικό: Να συνθέσεις το καλύτερο πιστεύω! Να εντοπίσεις την ιδεωδέστερη εκκλησία! Να ζήσεις σ' έναν πνευματικό απομονωτισμό! Τρόποι και τόποι ποικίλοι. Με ποικίλα, έκτροπα και βαθύτατες απογοητεύσεις. Σήμερα, σου προτείνουμε ένα πολύ ήσυχο όσο και ιδιόρρυθμο τόπο. Είναι... τα «πόδια του Ιησού».


   1. Ο Συμβολισμός

Τα «πόδια του Χριστού», είναι ένας τόπος κι ένας συμβολισμός, ταυτόχρονα. Συμβολίζουνε κατά τη Βίβλο:

Εξουσία: «Κάθου εκ δεξιών μου, έως αν θω τους εχθρούς σου υποκάτω των ποδών σου» (Ματθαίος κβ:44). «Οι πόδες του όμοιοι χαλκολιβάνω, ως εν καμίνω πεπυρωμένης» (Αποκάλυψη α:15). Την ίδια δε εξουσία προσφέρει στον πιστό «ο Θεός της ειρήνης, συντρίψει τον Σατανάν υπό τους πόδας υμών» (Ρωμαίους ις:20).

Υποταγή: Να θυμηθούμε, τον αρχισυνάγωγο Ιάειρο, που «πίπτει προς τους πόδας αυτού και παρακαλεί αυτόν» (Μάρκος ε:22). Τη Συροφοίνισσα, που «ελθούσα προσέπεσεν παρά τούς πόδας αυτού» (ζ:25). Τον Ιωάννη, που «έπεσε προς τους πόδας αυτού ως νεκρός» (Αποκάλυψη α:17).

Μαθητεία: Εάν ο Παύλος καυχιόταν ότι «παρά τους πόδας τού Γαμαλιήλ (ήταν) πεπαιδευμένος» (Πράξεις κβ:3), πόσο μάλλον εσύ, αν Αυτόν καταστήσεις δάσκαλό σου, ύψιστο πρότυπο και σημείο πνευματικής αναφοράς σου.
   
   2. Το υπόδειγμα της Μαρίας

Στο ήσυχο, ταπεινό σπιτικό της Βηθανίας, δυο χλμ. από το όρος των Ελαιών, έχουμε το μυστικό της ήσυχης κι αναπογοήτευτης πνευματικής ζωής. Η Μαρία, στα πόδια του Χριστού οικοδόμησε την πνευματική της ζωή. Τρεις συναντήσεις της με τον Ιησού, μοιάζουν μ’ ένα λατρευτικό ύμνο με τρεις στροφές και μια ίδια επαναλαμβανόμενη επωδό. Ακούστε τον.

α) στα πόδια του Χριστού για μαθητεία στο Λουκά ι:39: «παρακαθεσθείσα προς τους πόδας τού Ιησού, ήκουεν τόν λόγον αυτού». Ο ένας από το σπιτικό απουσίαζε, η άλλη «τύρβαζε περί πολλά», η Μαρία «μαθήτευε». Ποιον να ζηλέψεις τον Παύλο, «παρά τους πόδας τού Γαμαλιήλ» ή τη Μαρία «παρά τους πόδας του Ιησού»!

β) στα πόδια του Χριστού για παρηγοριά. Όταν μετά το θάνατο του αδελφού της, συναντάει τον Ιησού - «ιδούσα αυτόν, έπεσεν προς τους πόδας αυτού, λέγουσα» (Ιωάννης ια:32). Στη μαθητεία «ήκουεν», στη θλίψη «έλεγε». Άφησε το ποτήρι της να ξεχειλίσει. Τα δάκρυά της, γλύκαναν στο «εδάκρυσεν» του Κυρίου.

γ) στα πόδια του Χριστού για ευχαριστία. Στο επόμενο κεφ. του Ιωάννη «λαβούσα λίτραν μύρου... ήλειψεν τους πόδας του Ιησού και εξέμαξεν ταις θριξίν αυτής τους πόδας αυτού» (ιβ:3). Τώρα, δεν έχει αιτήματα. Ούτε, την πνίγει ο πόνος. Στον Κύριο φέρνει, το ξεχείλισμα της ευχαριστίας της. Ποια ήταν η τελευταία φορά που δάκρυσες, αναλογιζόμενος τις ευλογίες του Θεού στη ζωή σου!..

   3. Μια άλλη γυναίκα.

Η ανώνυμη αμαρτωλή, βρήκε τον ίδιο τόπο - τα πόδια του Χριστού - σαν τον πιο κατάλληλο για την εξομολόγηση των αμαρτιών της. Ο συγκλονισμός της, υπήρξε μέγιστος:

• στάθηκε, πίσω από τα πόδια Του
• με δάκρυα, έβρεχε τα πόδια Του
• με τα μαλλιά της, σκούπιζε τα πόδια Του
• με φιλιά, γέμισε τα πόδια Του
• με μύρο, άλειφε τα πόδια Του

Τούτος ο συγκλονισμός, έφερε το «αφέωνταί σου αι αμαρτίαι» (Λουκάς ζ:48). Ένας ίδιος συγκλονισμός, θα φέρει τα ίδια σωτήρια αποτελέσματα και στη δική σου ζωή. Μη τον αρνηθείς, τώρα... που το Πνεύμα του Θεού σε παροτρύνει.

Συμπέρασμα:

Τα πόδια της εξουσίας (Ματθαίος κβ:44) είχαν ήδη γίνει πόδια θυσίας (Ψαλμός κβ:16), όταν η Μαρία η Μαγδαληνή, «προσέδραμεν» για να Τον προσκυνήσει με το αναφώνημα «Ραββουνί» (Ιωάννης κ:17). Εσύ, τι θα κάνεις, σήμερα; Πόθησε σαν τις Μαρίες και τόσους άλλους, τόπο και τρόπο πνευματικής ζωής, τον «παρά τούς πόδας τού Ιησού». Πουθενά αλλού και κανέναν άλλο. Σε προτρέπουμε.