Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΕΙΝΑΙ Ο ΗΛΙΑΣ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ;
Επιχειρήματα για τη στήριξη αυτής της δοξασίας και αντίκρουση.

1. Μαλαχ.γ:1-3 & δ:4-5 Εδώ λέει ότι ο Θεός θα αποστείλει τον άγγελό Του και θα κατασκευάσει την οδόν έμπροσθέν Του. Επίσης λέει ότι θα αποστείλει τον Ηλία τον προφήτη πριν να έρθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Συμπεραίνουν λοιπόν ότι ο προφήτης Ηλίας θα επιστρέψει πάλι στη γη πριν την ημέρα του Κυρίου.


Απάντηση:
Σχετικά με το ότι ο Θεός θα έστελνε τον άγγελό Του προ του προσώπου Του, και ο προφήτης Ηλίας θα ερχόταν πριν από τη μεγάλη και επιφανή ημέρα του Κυρίου, εκπληρώθηκε πρώτα στο πρόσωπο του Ιωάννη του βαπτιστή και έπειτα στον Ιησού Χριστό. Στο τέλος των καιρών πρόκειται να εκπληρωθεί σε κάποιον άλλον, τον οποίο θα αναφέρουμε.
Εκπληρώθηκε λοιπόν πρώτα στο πρόσωπο του Ιωάννη του βαπτιστή. Στο Λουκ.α:17 υπάρχει μια προφητεία για τον Ιωάννη το βαπτιστή: «θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου». Αυτός είναι ο Ηλίας που επρόκειτο να έρθει, και θα ερχόταν με το πνεύμα και τη δύναμη της διακονίας του Ηλία.
α.  Ιωάν.α:19-21 Όταν ήρθε στον Ιωάννη μια αντιπροσωπεία από Γραμματείς και Φαρισαίους και τον ρώτησαν αν είναι αυτός ο προφήτης Ηλίας, ο Ιωάννης απάντησε ότι δεν ήταν. Επομένως δεν ήταν ο ίδιος ο προφήτης Ηλίας. Είχε τη διακονία του Ηλία, να συμφιλιώσει το λαό Ισραήλ με το Θεό, και να ετοιμάσει στον Κύριο λαό προδιατεθειμένο. Ο Ιωάννης ήρθε εν πνεύματι και δυνάμει Ηλία του προφήτη και ανήγγειλε τον ερχομό του Κυρίου.
β.  Ο Ιωάννης εκπλήρωσε τη διακονία του Ηλία και με άλλο τρόπο: ΗΛΙΑΣ σημαίνει ο ΓΙΑΧΒΕ είναι ο ΕΛΛΟΧΙΜ, ο ΓΙΑΧΒΕ είναι ο Θεός. Αυτή ήταν η διακονία του προφήτη Ηλία να δείξει στο λαό Ισραήλ ότι ο ΓΙΑΧΒΕ ήταν ο αληθινός Θεός και όχι ο Βάαλ ή η Αταρώθ. Το απέδειξε με θαυμαστό τρόπο πάνω στο όρος Κάρμηλος, ώστε όλος ο λαός γονάτισε και διακήρυξε ότι ο Γιάχβε είναι ο αληθινός Θεός.
Το ίδιο έκανε και ο Ιωάννης ο βαπτιστής. Ήρθε για να δείξει ποιος ήταν ο Θεός, ο ΓΙΑΧΒΕ ΕΛΛΟΧΙΜ. Και απέδειξε ότι ο ΓΙΑΧΒΕ - ΩΣΗΑ είναι ο ΕΛΛΟΧΙΜ, ο ΓΙΑΧΒΕ - ΣΩΤΗΡ, Ο ΙΗΣΟΥΣ, αυτός είναι ο Θεός.
Ο Ηλίας και ο Ιωάννης ανήγγειλαν τον ερχομό του Χριστού, ότι θα ήταν λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Ο ΓΙΑΧΒΕ ο Ελοχίμ της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Ίδιος ο ΓΙΑΧΒΕ - ΩΣΗΑ, Ο ΙΗΣΟΥΣ, Ο Σωτήρας μας στην Καινή Διαθήκη. Όπως ο λαός Ισραήλ στον καιρό του προφήτη Ηλία έπρεπε να πάρει μια καινούρια απόφαση για το ποιος είναι ο αληθινός Θεός, έτσι και όταν ήρθε ο Ιησούς έπρεπε πάλι να πάρουν μια καινούρια απόφαση, αν αυτός είναι ο αληθινός Θεός ή όχι. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής διακήρυξε ότι πράγματι ΑΥΤΟΣ ΗΤΑΝ Εκείνος για τον οποίο οι προφήτες μίλησαν, ο ΣΩΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.
γ.  Ματθ.ιζ:10-13 Μόλις είχαν κατέβει από το όρος της μεταμορφώσεως, όπου οι μαθητές είχαν δει τον Ηλία να κατέχει μια θέση δόξας δίπλα στον Ιησού μαζί με το Μωυσή. Και ρωτούν το Χριστό, αν πράγματι ο Ηλίας κατέχει ήδη αυτή τη θέση δόξης, γιατί οι προφήτες λένε ότι ο Ηλίας θα έρθει πρώτα. Πρόκειται να επιστρέψει ξανά στη γη;
Και ο Ιησούς τους απάντησε :
«Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και θέλει αποκαταστήσει πάντα, σας λέγω όμως, ότι ήλθεν ήδη ο Ηλίας, και δεν εγνώρισαν αυτόν, αλλ’ έπραξαν εις αυτόν όσα ηθέλησαν. Ούτω και ο Υιός του ανθρώπου μέλλει να πάθη υπ’ αυτών».
Τότε εννόησαν οι μαθητές ότι τους μίλησε για τον Ιωάννη τον βαπτιστή.
δ.  Δεν τους μίλησε όμως μόνο για τον Ιωάννη το βαπτιστή, γιατί στο Ματθ.ιζ:11 ο Ιησούς τους είπε ότι ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον.
Ο Ιωάννης ήδη είχε έρθει και είχε τελειώσει τη διακονία του, και ο Ιησούς τους είπε ότι ο Ηλίας έρχεται. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής ετοίμασε το δρόμο για τον Ιησού, και ο Ιησούς είναι ο πραγματικός Ηλίας, ο ΓΙΑΧΒΕ ο αληθινός, για τον οποίο ο Ηλίας ο προφήτης και ο Ιωάννης προφήτευσαν. Ο ίδιος ο Ιωάννης αρνήθηκε ότι αυτός ήταν ο προφήτης Ηλίας (Ιωάν.α:21- 29) γιατί ήξερε ότι ο Ιησούς για τον οποίον κήρυξε ήταν ο ΓΙΑΧΒΕ, ήταν ο Ελοχίμ, ήταν ο αληθινός Ηλίας, ο Θεός εν σαρκί.
Ο Ιωάννης είπε ότι Εκείνος πρέπει ν’ αυξάνει, εγώ δε να ελαττώνομαι. Αυτό σήμαινε ότι το πνεύμα του Ηλία έπρεπε να φύγει από τον Ιωάννη, γιατί ο αληθινός Ηλίας είχε έρθει, και ο σκοπός της διακονίας του είχε εκπληρωθεί. Ο Ιωάννης απλώς προετοίμασε το δρόμο για τον ερχομό του Χριστού. Τώρα έπρεπε αυτός να ελαττώνεται και ο Χριστός ν’ αυξάνει για να δείξει ποιος είναι (Ιωάν.γ:30).
Ματθ.ια:7-14 & Μαλαχ.γ:1 Όταν ο Ιησούς είπε για τον Ιωάννη, ότι αυτός είναι ο Ηλίας ο οποίος έμελλε να έρθει, αν κοιτάξουμε στα παραπάνω εδάφια, θα δούμε ότι μιλούσε όχι μόνο για τον Ιωάννη το βαπτιστή, αλλά και γι’ αυτόν που είναι ελάχιστος στη βασιλεία των ουρανών, ο οποίος είναι μεγαλύτερος του Ιωάννη.
Ο Ιησούς μιλούσε για τον εαυτό του με συγκεκαλυμμένο τρόπο. Ο Ιωάννης έδειξε το δρόμο προς Αυτόν τον αληθινό Ηλία. Ο Ιωάννης σαν προφήτης εκπλήρωσε την προφητεία του Μαλαχία γ:1 όμως ο Ιησούς είναι μεγαλύτερος από τον Ιωάννη το βαπτιστή, και ο Ιωάννης συμφώνησε με αυτό. Στο Μάρκ.α:7 ο Ιωάννης είπε ότι έρχεται ο ισχυρότερός μου οπίσω μου, και ο Ιησούς το επιβεβαίωσε ότι ήταν μεγαλύτερός του.

Έγινε ο ίδιος ελάχιστος εξαιτίας της αμαρτίας μας που φορτώθηκε, πράγμα που ο Ιωάννης δεν μπορούσε να κάνει. Ο Ιησούς είναι ο μόνος που είναι και Ελοχίμ και ΓΙΑΧΒΕ. Στον Ησ.μ:3 ο Ιησούς αποκαλείται προφητικά και Ελοχίμ και ΓΙΑΧΒΕ.

Ο Ιησούς είναι ο μεγαλύτερος Ηλίας, έχει πολύ μεγαλύτερη μερίδα από τον Ηλία και τον Ιωάννη, οι οποίοι ήταν απλά πρόδρομοι του Χριστού. Έφερε το έθνος Ισραήλ στο σημείο να αποφασίσει ποιος είναι ο ΓΙΑΧΒΕ, όπως έκανε και ο Ηλίας. Όμως προσκόψανε πάνω Του, γιατί ήταν ΑΥΤΟΣ και τον απέρριψαν.

Ο Ιησούς εκπλήρωσε την προφητεία του Μαλαχ.δ:4 γιατί οι άνθρωποι επέστρεψαν στην πίστη του Αβραάμ δια μέσου Αυτού. Λέει ότι θέλει ελθεί και θέλει στρέψει τας καρδίας των τέκνων προς τους πατέρας αυτών. Πράγματι οι άνθρωποι εστράφησαν, όσοι βέβαια πίστεψαν στην πίστη του Αβραάμ. Το Εβραϊκό κείμενο δεν λέει προς τους πατέρας αλλά προς τον πατέρα, και αυτό σημαίνει ότι εστράφησαν στον ΓΙΑΧΒΕ, από την λατρεία των ειδώλων και των ψεύτικων θεών που είχαν στην καρδιά τους, των θεών του υλισμού και της αισθησιολατρείας.

Ματθ.ια:14 Ο Ιησούς είπε για τον Ιωάννη το βαπτιστή ότι αυτός είναι ο Ηλίας ο οποίος επρόκειτο να έρθει και αναφερόταν στον εαυτό Του.

Ίσως κάποιος ρωτήσει: γιατί τότε λέει ότι ο Ηλίας θα έρθει πριν την μεγάλη ημέρα του Κυρίου και επιφανή; Αυτό σημαίνει 2.000 χρόνια πριν;

Η απάντηση είναι ότι η κύρια εκπλήρωση της προφητείας αυτής είναι ο Ιησούς Χριστός. Όμως ο Ιησούς πρόκειται να έρθει πάλι και δείχνει τον εαυτό Του με διαφορετικό τρόπο πριν την μεγάλη ημέρα του Κυρίου και επιφανή.

Υπάρχει και μια άλλη εκπλήρωση των προφητειών αυτών για τον Ηλία, γιατί τα ίδια πράγματα που εφαρμόζονται στο Χριστό, εφαρμόζονται και σ’ αυτούς που είναι εν Χριστώ και αν βαδίζουμε στα ίχνη Του, θα κάνουμε την ίδια διακονία που έκανε και Εκείνος. Ο Ιησούς είπε: και μεγαλύτερα έργα θέλετε κάμει, διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα μου.

Έτσι και αυτούς που είναι εν Χριστώ, την εκκλησία, ο Θεός θα τους αναστήσει πριν την αρπαγή σαν ένα νέο προφήτη Ηλία, για να διακηρύξουν την αλήθεια του Θεού, ότι ο ΓΙΑΧΒΕ είναι ο Ελοχίμ, ο Γιάχβε είναι ο Θεός, να μην λατρεύουν πλέον τα είδωλα, αλλά τον Κύριο.

Ο ΓΙΑΧΒΕ είναι ΕΝΑΣ και αυτός είναι ο ΙΗΣΟΥΣ. Είναι ο Θεός μας. Είναι όλο το μεγαλείο και η δόξα για εμάς. Είναι ότι Τον χρειαζόμαστε να είναι και ότι ευαρεστείται να είναι. Είναι ο Ιησούς.

Αυτοί οι άγιοι εν Χριστώ θα σηκωθούν σαν τον Ηλία τις τελευταίες ημέρες και θα επιστρέψουν τις καρδιές των τέκνων προς τους πατέρας, όχι τους εκκλησιαστικούς - αλλά τους αληθινούς πατέρες της πίστης, προς το Θεό και την αλήθεια του λόγου Του, και προς το δρόμο όλων αυτών που έζησαν σύμφωνα με αυτές τις αλήθειες ανεπηρέαστοι από τις παραδόσεις των ανθρώπων.

Ο Ηλίας θα έρθει πριν την μεγάλη ημέρα του Κυρίου και επιφανή και θα στρέψει τις καρδιές των ανθρώπων στην αλήθεια του Θεού.

Τώρα στις τελευταίες μέρες δεν χρειαζόμαστε μόνο έναν Ηλία για να διακηρύξει την μεγάλη αλήθεια ότι ο ΓΙΑΧΒΕ είναι ο Ελοχίμ.

Ο Θεός θέλει ολόκληρα έθνη ανθρώπων για να διακηρύξουν αυτή την αλήθεια. Δεν είναι ικανοποιημένος με το να έχει μόνο ένα άνθρωπο. Θέλει να σηκώσει χιλιάδες προφήτες σαν τον Ηλία. Και αυτό πρόκειται να κάνει στις έσχατες ημέρες, γιατί το Ευαγγέλιο, όλη η αλήθεια του λόγου του Θεού, πρέπει να κηρυχτεί σε όλα τα έθνη.
Α΄ Βασ.ιζ:1 Και είπεν ο Ηλίας ο Θεσβίτης.... Ζή Κύριος ο Θεός του Ισραήλ.... δεν θέλει είσθαι τα έτη ταύτα δρόσος και βροχή, ειμή δια του λόγου του στόματός μου.

2. Ιάκ.ε:17 λέει ότι ο Ηλίας προσευχήθηκε ενθέρμως να μην βρέξει, και δεν έβρεξε για 3,5 χρόνια. Για 3,5 χρόνια επίσης οι δύο μάρτυρες είχαν την διακονία της μαρτυρίας τους με εξουσία να κλείσουν τον ουρανό για να μην βρέξει όλη αυτή την χρονική περίοδο. Απ’ αυτό συμπεραίνουν ότι ο προφήτης Ηλίας θα είναι ένας από τους δύο μάρτυρες.

Απάντηση :
Δεν χρειάζεται να έρθει πάλι ο Ηλίας για να φέρει ανομβρία στη γη για 3,5 χρόνια. Όπως ο Θεός ενήργησε μέσω του προφήτη Ηλία και έφερε ανομβρία, το ίδιο μπορεί να κάνει και σήμερα με οποιονδήποτε. Ο Ηλίας δεν είχε κάτι το εξαιρετικό και υπερφυσικό, ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με μάς.

Πρόκειται να υπάρξουν 3,5 χρόνια βασιλείας του Α/Χ. Και η κρίση του Θεού ενάντια σε αυτό το σύστημα μέσω της πείνας, η οποία θα επέλθει σαν αποτέλεσμα της ανομβρίας, περιγράφεται στην Αποκ ς:5, 6.

Ο Θεός δεν χρειάζεται να έρθει πάλι ο προφήτης Ηλίας στη γη για να το κάνει αυτό. 

Ο Θεός θα επιφέρει αυτή την πεινά στον κόσμο, εξαιτίας των δύο μαρτύρων, οι οποίοι φαίνεται ότι είναι αυτοί που προκαλούν την πεινά αυτή στη γη.

3. Β' Βασ.β:9-11 Ο προφήτης Ηλίας δεν πέθανε, αλλά ανέβη με ανεμοστρόβιλο στον ουρανό. Ισχυρίζονται λοιπόν ότι ο Ηλίας θα έρθει στη γη πριν την ημέρα του Κυρίου και θα είναι ένας από τους δύο μάρτυρες.

Απάντηση:
Ματθ.ιζ:30  Όταν ο Ηλίας εμφανίστηκε στο όρος της μεταμορφώσεως ήδη ήταν με το αθάνατο και ένδοξο σώμα του, και συνεπώς δεν μπορεί ναι επιστρέψει και να λάβει το θνητό του σώμα και να πεθάνει.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το όλο σχέδιο του Θεού και τον ειρμό των Γραφών.

Ο Ηλίας αρπάχτηκε με το σώμα του. Δεν βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με τους άλλους δικαίους, που είναι ψυχές και πνεύματα χωρίς να έχουν λάβει το ένδοξο και άφθαρτο σώμα τους και περιμένουν την ανάσταση.

Ήδη ο Ηλίας βρίσκεται στην παρουσία του Θεού με το αθάνατο σώμα του όπως και ο Ενώχ. Ήδη έχει ντυθεί την αθανασία και δεν μπορεί πάλι να επιστρέψει, να γίνει θνητός και να πεθάνει.

4. Εβρ. θ:27 Εδώ λέει ότι είναι αποφασισμένο στους ανθρώπους άπαξ να αποθάνουν, μετά δε τούτο κρίση. Και αφού ο Ηλίας δεν γνώρισε θάνατο, θα επανέλθει στη γη για να περάσει από το θάνατο.

Επίσης χρησιμοποιούν πάλι την Α' Κορ.ιε:53 που λέει ότι το φθαρτό τούτο σώμα θα ντυθεί την αφθαρσία και την Α' Τιμ.ς:16 που λέει ότι ο Ιησούς μόνος έχει την αθανασία, ο Βασιλεύς των βασιλευόντων και ο Κύριος των κυριευόντων. Λένε ότι αφού ο Ηλίας δεν γνώρισε θάνατο, δεν έχει ντυθεί την αθανασία, γιατί μόνο ο Ιησούς την έχει.

Άρα πρέπει πάλι να επιστρέψει στη γη και να περάσει μέσα από το φυσικό θάνατο για να μπορέσει να αποκτήσει την αθανασία.

Απάντηση:
Όπως είπαμε, υπάρχει μια εξαίρεση στο γενικό κανόνα της ΕΒΡ. θ:27. Αυτό αφορά κυρίως τους ανθρώπους που έχουν μείνει αμετανόητοι και δεν έχουν σωθεί. Στο επόμενο εδάφιο λέει ότι ο Χριστός θα φανεί εκ δευτέρου, στους προσμένοντας Αυτόν για σωτηρία.

Και στην Α' Κορ.ιε:51 λέει : πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθεί... που σημαίνει ότι δεν πρόκειται να πεθάνουν όλοι. Όλοι όμως θα μεταμορφωθούμε.

Στην Α' Θεσ.δ:17 λέει ότι οι θανόντες εν Χριστώ και αυτοί που θα ζουν την ώρα της Αρπαγής θα αρπαχθούν εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου στον αέρα. Και θα είμαστε παντοτινά μαζί Του.

Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν ορισμένοι που δεν θα γνωρίσουν θάνατο.

5. Ματθ.ιζ:3 Εδώ ο προφήτης Ηλίας εμφανίζεται στο όρος της μεταμόρφωσης με το Μωυσή και το Χριστό. Συνεπώς είναι ένας από τους μάρτυρες της δόξας του Θεού μαζί με το Μωυσή. Συμπεραίνουν λοιπόν ότι αυτοί οι δύο θα είναι οι δύο μάρτυρες, και χρησιμοποιούν και πάλι το εδάφιο στην Αποκ.ια:4 όπου λέει ότι οι δύο μάρτυρες είναι οι δύο ελαίες και οι δύο λυχνίες οι ιστάμενες ενώπιον του Θεού, και λένε ο ένας από αυτούς είναι ο Ηλίας, ο οποίος ήδη στέκεται στην παρουσία του Θεού.

Απάντηση:
Αποκ.ια:4 Εδώ λένε ότι ο Ηλίας στέκεται στην παρουσία του Θεού, άρα θα είναι ένας από τους δύο μάρτυρες. Και πάλι αναφέρουμε ότι αν το κεφάλαιο αυτό της Αποκάλυψης αναφέρεται σε παρελθόντα χρόνο και λέει για τον Ηλία που είναι ήδη στον ουρανό, τότε δεν είναι προφητικό. Όμως γνωρίζουμε ότι όλο το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι προφητικό Αποκ.κβ:10.

Εδώ αναφέρεται στη θέση που έχουν οι δύο μάρτυρες ενώπιον του Θεού κατά την Μεγ. θλίψη. Και γίνονται οι δύο μάρτυρές Του, καθώς μετανοούν και παίρνουν σωστή στάση απέναντι στο Θεό.

Αυτό συμβαίνει μόνο κατά την Μεγ. θλίψη. πριν από αυτή την περίοδο ήταν χλιαροί και είχαν εξαπατηθεί μέχρι κάποιου σημείου και γι αυτό έχασαν την αρπαγή. Κατά την αρπαγή, δύο θα είναι στον αγρό, ο ένας θα παραλαμβάνεται, ο άλλος θα αφήνεται. Αυτοί που θα αρπαχθούν δεν θα γνωρίσουν θάνατο.

Πράξ.γ:21-26 λέει ότι όσοι είναι υιοί των προφητών και σπέρμα του Αβραάμ θα διακηρύξουν την αλήθεια του Θεού ότι ο Χριστός είναι αναστημένος και ζει και θα έρθει πάλι για να κρίνει την γη.

Δεν θα είναι μόνο ένα ή δύο πρόσωπα ή δύο μάρτυρες του Χριστού, αλλά ολόκληρο πλήθος ανθρώπων.