Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

Κρατική θρησκεία

Η παρακάτω λίστα από την έκθεση της "Διεθνούς Θρησκευτικής Ελευθερίας", 2005 κατατάσσει τα κράτη σχετικά με το βαθμό στον οποίο η κυβέρνηση και η νομοθεσία παρέχουν σε μια θρησκεία ειδικά προνόμια, υποστήριξη ή ευνοϊκές ρυθμίσεις. Δείχνει τον βαθμό ταύτισης κράτους με κάποιο θρησκευτικό μόρφωμα. 

Σαφώς στις χώρες αυτές υφίσταται πολιτική διακρίσεων σε βάρος των μειονοτήτων. Η Ελλάδα κατέχει την 3 θέση..

1              Turkmenistan    9.0
2              Iran        8.8
2              Saudi Arabia       8.8
3              Greece 8.7
3              Malaysia              8.7
3              United Arab Emirates     8.7
4              Georgia                8.5
5              Mauritania          8.3
6              Bhutan 8.2
7              Armenia               8.1
8              Jordan  8.0
8              Qatar     8.0
9              Algeria  7.9
9              Bahrain 7.9
9              Burma (Myanmar)           7.9
9              Egypt     7.9
9              Malta    7.9
10           Brunei   7.8
10           Sudan   7.8
11           Iceland 7.8
11           Israel     7.8
11           Oman    7.8
11           Pakistan               7.8
11           Peru      7.8
11           Portugal               7.8
11           Romania              7.8
11           Tunisia  7.8
11           Venezuela          7.8
12           Cambodia            7.7
13           Afghanistan        7.6
13           Croatia  7.6
13           Cyprus  7.6
13           Libya      7.6
13           Luxembourg      7.6
13           Russia   7.6
14           Equatorial Guinea            7.5
14           Maldives              7.5
14           Panama                7.5
14           Yemen  7.5
14           Zambia 7.5
15           Colombia             7.4
15           Iraq        7.4
15           Lebanon              7.4
15           Norway                7.4
15           Spain     7.4
16           Costa Rica            7.4
17           Bangladesh         7.3
17           India      7.3
17           Israeli Occupied Territories (Palestine)   7.3
17           Kuwait  7.3
17           Uzbekistan         7.3
17           Vanuatu               7.3
18           Bolivia   7.2
18           Cote d'Ivoire      7.2
18           Denmark             7.2
18           Guinea 7.2
19           Laos       7.1
19           Macedonia (FYROM)      7.1
19           Moldova              7.1
19           Morocco              7.1
19           Syria      7.1
19           United Kingdom               7.1
19           Western Sahara                7.1
20           Dominican Republic        7.0
21           Djibouti                7.0
21           Nicaragua            7.0
22           Czech Republic  6.9
22           Italy       6.9
23           Argentina            6.9
23           Chad      6.9
23           Chile      6.9
24           Canada 6.8
24           Indonesia            6.8
24           Tanzania              6.8
25           Cape Verde        6.7
25           Hungary               6.7
25           Slovakia                6.7
25           Sri Lanka              6.7
25           Swaziland            6.7
26           China     6.6
26           Switzerland        6.6
27           Belgium                6.5
28           Comoros              6.5
29           Latvia    6.4
29           Thailand               6.4
29           Ukraine                6.4
30           Germany             6.4
30           Lithuania              6.4
31           Belize    6.3
31           Ethiopia                6.3
32           Haiti       6.2
33           Austria  6.2
34           Senegal                6.1
35           Bahamas, The    6.0
35           Bosnia and Herzegovina                6.0
35           Gabon  6.0
35           Slovenia               6.0
36           Singapore            5.9
37           Poland  5.8
38           Nigeria  5.8
39           Nepal    5.7
40           Mongolia             5.6
41           Azerbaijan          5.6
41           Finland 5.6
42           Somalia                5.6
43           Netherlands       5.5
44           Turkey  5.5
45           Ghana   5.4
46           Kenya   5.4
47           Korea, (South) Republic of           5.2
48           Lesotho                5.0
48           Mauritius             5.0
48           Philippines          5.0
49           Bulgaria                4.9
50           Rwanda                4.7
50           Zimbabwe           4.7
51           Belarus 4.6
52           El Salvador          4.5
52           Kazakhstan         4.5
53           Solomon Islands               4.3
54           Liberia   4.2
55           Papua New Guinea         4.2
56           Gambia, The      4.1
57           Barbados             3.9
58           Sweden               3.8
59           Malawi 3.7
60           Guyana                3.7
61           Hong Kong          3.5
62           Honduras            3.4
63           Cameroon           3.2
64           Madagascar        3.2
65           Trinidad and Tobago       3.0
66           Sierra Leone       2.9
67           France  2.9
68           Estonia 2.7
68           New Zealand     2.7
69           Niger     2.5
70           Guatemala          2.4
70           Uganda                2.4
71           Paraguay             2.2
72           Albania 2.1
73           Benin    2.0
73           Brazil     2.0
73           Ecuador                2.0
73           Ireland  2.0
73           Suriname             2.0
73           Timor-Leste        2.0
74           Kyrgyzstan          1.7
75           Taiwan  1.6
76           Cuba      1.3
76           Eritrea   1.3
76           Korea, (North) Democratic Republic of   1.3
76           South Africa       1.3
76           Vietnam               1.3
77           Australia              0.7
77           Mozambique     0.7
78           Angola  0.0
78           Botswana            0.0
78           Burkina Faso      0.0
78           Burundi                0.0
78           Central African Republic                0.0
78           Congo, Democratic Republic of the          0.0
78           Congo, Republic of the  0.0
78           Fiji          0.0
78           Guinea-Bissau   0.0
78           Jamaica                0.0
78           Japan    0.0
78           Macau  0.0
78           Mali       0.0
78           Mexico 0.0
78           Namibia               0.0
78           Tajikistan             0.0
78           Togo      0.0
78           Uruguay               0.0
--             French Guiana   --
--             French Polynesia              --
--             Guadeloupe       --
--             Kosovo --
--             Martinique         --
--             Montenegro      --
--             New Caledonia --
--             Puerto Rico         --
--             Reunion               --
--             Serbia   --
--             United States (General)                --