Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Νομικές διατάξεις και διακρίσεις

Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες πινακίδες στο δήμο Αθηναίων:
  • σε επιχειρήσεις
  • σε σωματεία
  • σε γραφεία
  • σε γυμναστήρια
  • σε ωδεία
  • σε καταστήματα
  • σε ευκτήριους οίκους
  • σε ιατρεία
Από όλες αυτές ο Δήμος Αθηναίων κατέβασε μόνο την παραπάνω επιγραφή.. "ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ"

 ..Eπιτέλους οι νόμοι εφαρμόστηκαν !