Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 4 Απριλίου 2016

Έλληνες επιστήμονες αναπτύσσουν νευρώνες πάνω σε μικροτσίπ

Αυξάνει συνέχεια η έμφαση στην έρευνα της τεχνολογίας μέσω των μικροτσίπ..

Ερευνητές στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης αναπτύσσουν τρισδιάστατα «βιομιμητικά ικριώματα» πυριτίου (το υλικό από το οποίο κατασκευάζονται τα μικροτσίπ) για την καλλιέργεια νευρώνων και βλαστικών κυττάρων, με στόχο την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων των νευροεκφυλιστικών νόσων.


Με τη βοήθεια προηγμένων τεχνικών κατεργασίας με ακτινοβολία λέιζερ, οι Έλληνες επιστήμονες κατόρθωσαν να σμιλεύσουν μικροσκοπικές «σκαλωσιές» από κώνους στην επιφάνεια μικροτσίπ πυριτίου και να αναπτύξουν πάνω τους διάφορους τύπους νευρικών κυττάρων. 

Οι ερευνητές, εκμεταλλευόμενοι την μεγάλης ακρίβειας μικροχάραξη με ακτίνες λέιζερ, ανέπτυξαν τρισδιάστατα μικροικριώματα ειδικών γεωμετρικών χαρακτηριστικών που επιτυγχάνουν να ελέγξουν τον προσανατολισμό και την αλληλεπίδραση των νευρώνων και των νευραξόνων ενός νευρωνικού δικτύου.

Όπως δήλωσε ο ερευνητής Εμμανουήλ Στρατάκης, μέσω της καλλιέργειας των νευρικών κυττάρων επάνω σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο υπόστρωμα με τη μορφή μικροτσίπ δίνεται στους ειδικούς η δυνατότητα να καταγράψουν τα ηλεκτρικά σήματα μεταξύ των νευρικών κυττάρων, αλλά και να μεταδώσουν προς τα κύτταρα εξωτερικό ηλεκτρικό ερέθισμα». «Αυτές οι τριδιάστατες μικρο-κατασκευές έχουν την δυνατότητα να μιμηθούν τις ιστιδικές δομές που υποστηρίζουν τους νευρώνες και τα κύτταρα στον εγκέφαλο» πρόσθεσε.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο κορυφαίο διεθνώς επιστημονικό περιοδικό στον τομέα των βιοϋλικών «Biomaterials».