Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

«ΕΝΘΕΡΜΩΣ»


Είναι μια προτροπή του κήρυκα του πρακτικού χριστιανισμού της Καινής Διαθήκης, του Ιάκωβου. Η προσευχή μας, να μη είναι χλιαρή και υποτονική. Η προσευχή μας, να είναι με θερμότητα και ζέση. Γιατί, όπως μας βεβαιώνει ο ίδιος απόστολος, «πολύ Ισχύει η δέησις του δικαίου, ενθέρμως γενομένη». Ας δούμε λοιπόν τα στοιχεία τα οποία μια τέτοια ένθερμος προσευχή πρέπει να έχει.


1. προσευχή με ΠΙΣΤΗ, ότι ο Θεός θα απαντήσει (Μάρκος ια:24)


2. προσευχή με ΔΑΚΡΥΑ, ταπείνωσης και συντριβής (Ησαΐας λη:5)


3. προσευχή με ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, προς τους άλλους (Μάρκος ια:25)


4. προσευχή με ΝΗΣΤΕΙΑ, και περισυλλογή (Μάρκος θ:29)


5. προσευχή με ΜΕΣΙΤΕΙΑ, υπέρ των άλλων (Εφεσίους α:16)


6. προσευχή με ΕΜΜΟΝΗ, στην τελική έκβαση (Α’ Θεσσαλονικείς ε:17)