Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Αποκ.ιδ:4 Ούτοι είναι οι μη μολυθέντες με γυναίκας διότι περθένοι είναι ούτοι είναι οι ακολουθούντες το Αρνίον όπου αν υπάγη, ούτοι ηγοράσθησαν από των ανθρώπων, απαρχή εις τον θεόν και εις το Αρνίον.

ούτοι είναι οι μη μολυθέντες με γυναίκας
Αναφέρεται συμβολικά σε γυναίκες με πνευματική έννοια. Οι 144.000 δεν μολύνθηκαν με τις διάφορες ψευδοεκκλησίες και τη μεγάλη πόρνη εκκλησία, τη μεγάλη Βαβυλώνα, τη μητέρα των πορνών και των βδελυγμάτων της γης, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Α/Χ. Φύλαξαν τους εαυτούς τους αγνούς και αμόλυντους από την πνευματική πορνεία και μοιχεία.

Αποκ.ιζ:3-7 Εδώ ο Ιωάννης βλέπει μια γυναίκα να κάθεται σ' ένα κόκκινο θηρίο, και αυτή είναι η ψευδοεκκλησία. Το ψεύτικο θρησκευτικό σύστημα. Επειδή οι 144.000 βαδίζουν μέσα στη διαθήκη του Θεού και είναι σε πολύ στενή κοινωνία μαζί Του, είναι απαλλαγμένοι από κάθε πνευματική πορνεία ή μοιχεία με το ψεύτικο αυτό σύστημα. Δεν λέει ότι δεν ήταν παντρεμένοι, γιατί οι παν­τρεμένοι δεν μολύνονται με τις γυναίκες τους. Η σχέση του άνδρα και της γυναί­κας μέσα στο γάμο δεν είναι μόλυνση.
Αποκ.ιγ:15 Εδώ αναφέρεται στο δεύτερο θηρίο που ανέβηκε από τη γη. Σε πολλά αρχαία χειρόγραφα λέει: «και εδόθη εις αυτήν να δώσει πνεύμα εις την ει­κόνα του θηρίου». Και οι 144.000 δεν μολύνθηκαν με αυτή την πόρνη εκκλησία, τη Βαβυλώνα. Έμειναν αποχωρισμένοι μακριά απ' αυτήν και διατηρήθηκαν αγνοί και κα­θαροί μέσα στη διαθήκη του Θεού.

διότι παρθένοι είναι
Αυτό αναφέρεται στην πνευματική τους αγνότητα και στην άγια και καθαρή στάση τους ενώπιον του Θεού, σε μια εποχή μάλιστα κατά την οποία όλος ο κόσμος έχει μολυνθεί και είναι πλήρης διαφθοράς, όταν όλο το σύστημα γίνεται ένα μεγά­λο ψέμα, και μια μεγάλη διεφθαρμένη και ασεβής μάζα.

Είναι αμόλυντοι, και είναι παρθένοι από τον κόσμο και την αμαρτία. Αυτό δείχνει την πνευματική τους αφιέρωση. Δεν αναφέρεται στην αγαμία, γιατί δεν υπάρχει καμιά δικαιοσύνη στην αγαμία, δεν έχει καμιά αξία για το Θεό.
Αναμφίβολα θα υπάρχουν και γυναίκες μεταξύ των 144.000. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αναφέρεται σε οικογενειακά ονόματα, ή να αναφέρονται στους άνδρες σαν κεφαλή των οικογενειών αυτών, που φυσικά υπήρχαν και γυναίκες. Έτσι ο γάμος υπήρχε ήδη μεταξύ τους. Αν τώρα πρόκειται για 144.000 ονόματα οικογενειών, τότε θα πρέπει να είναι πολύ περισσότεροι από 144.000.
Ιερεμ.λα:4 Εδώ ο Θεός αποκαλεί τον Ισραήλ παρθένο. Οπωσδήποτε δε θα ήσαν όλοι παρθένοι με τη φυσική έννοια που γνωρίζουμε. Ο Θεός τους αποκαλεί παρθέ­νους πνευματικά.

ούτοι είναι οι ακολουθούντες το Αρνίον όπου αν υπάγη
Οπουδήποτε πηγαίνει το Αρνίο, Το ακολουθούν. Πηγαίνουν μαζί Του πρόθυμα, χωρίς δισταγμό, παρατηρήσεις και γογγυσμούς. Το ακολουθούν με πλήρη υπακοή, πίσ­τη και αφοσίωση.
Οι 144.000 έχουν υποταχθεί πλήρως στο Θεό και έχουν αφοσιωθεί εντελώς σ' Αυτόν, εν μέσω ανθρώπων που προσκυνούν το θηρίο σε όλη τη γη.
Παρά τα μεγάλα λόγια, τους κομπασμούς, την απάτη, το ψέμα του συστήματος του Α/Χ, αυτοί μένουν πιστοί και ακέραιοι ενώπιον του Θεού. Ενώ ζουν ανάμεσα σ' ένα κόσμο που έχει παραλύσει και μεθύσει από την έκχυση της οργής του Θεού, από τις πληγές, και που πεθαίνουν εκατομμύρια κάθε μέρα, αυτοί ακολουθούν εντελώς το Αρνίο.
Πιθανόν να βρίσκονται όλοι στη γη Ισραήλ. Ενώ το σύστημα του Α/Χ κατασυντρίβει τα πάντα γύρω τους, αυτοί μένουν ανέπαφοι και ασφαλείς, γιατί βαδίζουν πισ­τά μέσα στην διαθήκη του Θεού. Γι' αυτό το λόγο αρπάζονται στην παρουσία του Θεού.
Είναι ακριβώς το ίδιο όπως ο Ιησούς. Γεννήθηκε ήσυχα στη Βηθλεέμ, τον καιρό που η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία ήταν σε όλη τη δόξα και το μεγαλείο της, με τον ήχο των σαλπίγγων, και τους αυτοκράτορες που καθόταν σε χρυσούς θρόνους, με τις πολυδάπανες διασκεδάσεις, τις ασωτίες, τις πομπώδεις τελετές, τις συγκεντρώσεις τα θεάματα, με όλη τη χλιδή και την πολυτέλεια.
Ενώ ο κόσμος είχε διαλέξει την πορεία του μακριά από το Θεό και ζούσε μέσα στην αμαρτία, ο Θεός έφερνε ήσυχα στον κόσμο το Μεσσία, που έζησε μια απλή ζωή και αύξανε κάθε μέρα σε χάρη και σοφία ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Έκανε το θέλημα του Πατέρα Του, τελείωσε το έργο που Του ανέθεσε να κάνει και ο κόσμος ούτε καν κατάλαβε ότι Αυτός ήταν ο Μεσσίας.
Έτσι θα είναι και αυτοί που γεννώνται από το Πνεύμα. Δεν μπορεί να πει κα­νείς από πού ήλθαν, που πάνε, όμως γνωρίζουν το Θεό, και γι' αυτό τους αρπάζει στην παρουσία Του.
Αυτή είναι η ξεχωριστή θέση που κατέχουν οι 144.000. Βέβαια εμείς δεν είμαστε μέσα στους 144.000, θα έχουμε ήδη αρπαχτεί πριν ακόμη υπάρξουν οι 144.000. Ο Θεός όμως μας λέει όλα αυτά για να μας δείξει σε πόσο στενή επικοινωνία θέλει να είναι ο λαός Του μ' Αυτόν. Η Νύμφη του Χριστού θα είναι σε μια πιο υψηλή και πιο δοξασμένη σχέση μ' Αυτόν.


ούτοι ηγοράσθησαν από των ανθρώπων, απαρχή εις τον θεόν και εις το Αρνίον
Οι 144.000 δεν είναι οι μόνοι αγορασμένοι από των ανθρώπων. Δεν είναι ούτε η απαρχή στο Θεό και στο Αρνίο. Δεν είναι οι πρώτοι άνθρωποι που αγοράστηκαν. Λέει ότι αγοράσθηκαν από των ανθρώπων για να είναι απαρχή στο Θεό και στο Αρνίο. Ξέρουμε ότι είναι η απαρχή, οι πρώτοι καρποί από το λαό Ισραήλ, που επιστρέφουν σαν έθνος πλέον προς το Θεό. Είναι 12.000 από κάθε φυλή του λαού Ισραήλ, όπως είδαμε στο κεφ.ζ.
Από τον καρπό που ο Θεός περιμένει να έχουν οι Ισραηλίτες, οι 144.000 είναι οι πρώτοι καρποί από το θερισμό τους σαν έθνος και της επανασύνδεσής τους με το Θεό. Έτσι αρπάζονται στο θρόνο Του.
Όμως υπάρχουν κι άλλα γκρουπ που αρπάχθηκαν πριν τους 144.000. Είδαμε πρώ­τα τους άγιους της Αρπαγής, στην Αποκ.ιβ:4-5 και έπειτα τους αγίους της Μεγάλης Θλίψης στην Αποκ.ιβ:17 & ια:12 να αρπάζονται στο θρόνο του Θεού πριν τους 144.000.

Αποκ.ιδ:5 Και εν τω στόματι αυτών δεν ευρέθη δόλος διότι είναι άμωμοι ενώπιον του θρόνου του Θεού

Στο στόμα τους δεν βρέθηκε δόλος, δηλαδή κανένα ψεύδος ή απάτη. Και πάλι αυτό αποτελεί μια αξιοσημείωτη δήλωση της αφιέρωσής τους στο Θεό, σε μια περίοδο που όλος ο κόσμος βρίσκεται μέσα στο ψεύδος. Όλοι λατρεύουν, αγαπούν και πράτ­τουν το ψεύδος. Όμως για τους 144.000 λέει ότι στο στόμα τους δεν ευρέθη δόλος ή ψεύδος ή μώμος. Δεν έχουν κανένα μώμο ή σπίλο ενώπιον του Θεού. Μπροστά στα μάτια του Θεού είναι αγνοί και καθαροί.
Ο Θεός εργάζεται μαζί τους για να τους τελειοποιήσει. Πρέπει να μάθουν για τον Κύριο και για το θέλημά Του. Τον ακολουθούν πλήρως με πίστη και αφοσίωση. Μέσω της αγάπης για το πρόσωπο Του, φθάνουν στο σημείο, ώστε ο λόγος του Θεού να πει γι' αυτούς ότι στο στόμα τους δεν βρέθηκε δόλος. Βέβαια δεν προσπαθεί να μας πει ότι ήταν αναμάρτητοι και τέλειοι, αλλά θέλει κυρίως να τονίσει την τέλεια αγάπη που έχουν γι' Αυτόν, και ότι τον ακολουθούν με όλη τους την καρδιά. Αφιερώ­θηκαν τελείως σ' Αυτόν άνευ όρων.
Κι εμείς πρόκειται να είμαστε χωρίς σπίλο και μώμο ενώπιον του Θεού, και μάλισ­τα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Στην επιστολή Εφεσ.ε:27 λέει ότι ο Ιησούς πρόκει­ται να παραστήσει την εκκλησία στον εαυτό Του μια ένδοξη εκκλησία χωρίς κη­λίδα ή ρυτίδα, αλλά άγια και άμωμη.

Αποκ.ιδ:6 Και ειδον άλλον άγγελον πετώμενον εις το μεσουράνημα, όστις είχεν ευαγγέλιον αιώνιον, δια να κηρύξη εις τους κατοικούντας επί της γης, και εις πάν έθνος και γλώσσαν και φυλήν και λαόν

Ο Ιωάννης μας μεταφέρει τώρα σ' ένα διαφορετικό θέμα. Βλέπουμε έναν άλλο άγγελο να πετά στο μεσουράνημα, και να έχει το αιώνιο ευαγγέλιο για να το κηρύξει στους κατοίκους της γης. Ένας άγγελος λοιπόν κηρύττει το Ευαγγέλιο. Αυτό συμβαίνει μετά που σφραγίζονται οι 144.000, μετά την έκχυση των πληγών, και την αρπαγή τους στον ουρανό. Και μπορούμε να πούμε ότι κανείς άλλος δεν μετα­νοεί μέχρι τη Δεύτερη Έλευση του Χριστού. Μπορούμε αυτό να το συνδέσουμε με την Αποκ.θ:20-21
Τώρα αυτό το κήρυγμα του ευαγγελίου αναφέρεται στη θύρα μετανοίας και σωτηρίας που πρόκειται να ανοιχτεί στα έθνη στο άμεσο μέλλον, τα οποία πρόκειται να ει­σέλθουν στη χιλιετή βασιλεία. Έτσι αυτό το κήρυγμα του ευαγγελίου απευθύνεται σ' αυτούς. Επίσης σημαίνει ότι μετά την έκχυση των πληγών πάνω στη γη, ο Θεός κρατά ακόμη ανοιχτή τη θύρα της μετάνοιας και του ελέους για τους ανθρώπους. Ακόμη και κατ' αυτή την περίοδο αν οι άνθρωποι θελήσουν μπορούν να μετανοήσουν και να σωθούν. Εν μέσω των πληγών που έχουν εκχυθεί πάνω στη γη, στον ουρανό, στη θάλασσα και στις πηγές των υδάτων, ο άγγελος αποστέλλεται για να κηρύξει το αιώνιο ευαγγέλιο.

Αποκ.ιδ:7 Και έλεγε μετά φωνής μεγάλης, φοβήθητε τον θεόν, και δότε δόξαν εις αυτόν, διότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού και προσκυνήσατε τον ποιήσαντα τον ουρανό και την γήν και την θάλασσαν και τας πηγάς των υδάτων.

Ο άγγελος έκανε μια διακήρυξη. Μόλις είχαν εκχυθεί οι τρομερές πληγές πάνω στον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και τις πηγές των υδάτων. Ο Θεός λέει στους ανθρώπους δια μέσου του αγγέλου Του να Τον φοβηθούν και να δώσουν δόξα σ' Αυτόν, γιατί Αυτός είναι που επέφερε όλη αυτή την κρίση πάνω στη γη. Αυτός είναι που εξέχεε τις πληγές πάνω σ' όλα αυτά. Και θέλει οι άνθρωποι να έλθουν στο σημείο να καταλάβουν ότι ο Θεός επιφέρει αυτή την κρίση στον κόσμο για τις αμαρτίες του, ώστε να Τον φοβηθούν και να μετανοήσουν για να σωθούν.
Ο άγγελος κηρύττει το αιώνιο ευαγγέλιο. Το ευαγγέλιο έχει θετική και αρνητική πλευρά. Για παράδειγμα, στην Α' Πέτρ.α:24,25 λέει ότι «πάσα σάρξ είναι ως χόρτος». Και εδώ λέει ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Ο Θεός επιθυμεί οι άνθρωποι να πάρουν την αρνητική πλευρά, να δουν τί κρίση έχει επιφέρει πάνω στη γη, και να πάρουν την απόφαση να ταπεινωθούν ενώπιον του Θεού, να μετανοήσουν και να σω­θούν, ακόμη και αυτό τον καιρό. Ο Θεός τους λέει να φοβηθούν και να Τον δοξάσουν, και να ταπεινωθούν ενώπιον Του.
Αυτή η διακήρυξη του αγγέλου ήταν φαινομενική. Δηλαδή οι άνθρωποι στην γη δεν άκουσαν τον άγγελο να διακηρύσσει όλα αυτά. Ο άγγελος κάνει αυτή τη διακήρυξη ώστε να γραφεί στο λόγο του Θεού για μας και για όλους όσους την διαβάζουν. Και αυτή η διακήρυξη έχει να κάνει με το τι η συνείδηση και η καρδιά των ανθρώ­πων τους λέει ή προσπαθεί να τους πει. Επίσης τι τους λένε όλες οι αποδεί­ξεις γύρω τους περί της κρίσεως του Θεού, ότι πρέπει να φοβηθούν το Θεό και να Τον δοξάσουν γιατί ήρθε η ώρα της κρίσης, που αποκορυφώνεται την ώρα της μάχης του Αρμαγεδδώνα και στην καταστροφή του συσ­τήματος του Α/Χ στη Δεύτερη Έλευση του Χριστού.
Και λέει να προσκυνήσουν Αυτόν που έκανε τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα και τις πηγές των υδάτων. Βλέπουμε ότι ο Θεός είναι ο μόνος που έκανε να εκχυθούν οι πληγές πάνω σ' όλα αυτά τα στοιχεία.